Tìm hiểu báo hiệu thanh ghi

Các tín hiệu nhóm A trả lời xác nhận tín hiệu nhóm I và một số trường hợp nhóm II.  Lưu ý :  A-1 : gửi số tiếp theo (n+1), khi đã nhận được con số n  A-3 : địa chỉ đã đầy đủ, chuyển sang nhận tín hiệu nhóm B  A -5: yêu cầu đặc tính thuê bao chủ gọi (CLI), cầu trúc CLI : loại thuê bao chủ gọi + số chủ gọi + I-15

pdf18 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Lượt xem: 511 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tìm hiểu báo hiệu thanh ghi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Báo hiệu thanh ghi  Sử dụng tín hiệu tần số trên hướng đi và hướng về để truyền thông tin : thuê bao bị gọi, số chủ gọi, đặc tính của thuê bao,..  Thực chất là trao đổi các tổ hợp mã đa tần (MFC) theo hai hướng giữa các tổng đài.  Mỗi mã đa tần là tổ hợp của 2 trong 6 tần số do CCITT quy định 1 Báo hiệu thanh ghi  Mỗi tín hiệu là tổ hợp của 2 trong 6 tần số, được chia làm 2 hướng : đi và về  Hướng đi : 15 tín hiệu  Hướng về : 15 tín hiệu 2 3 Báo hiệu thanh ghi  Các tín hiệu hướng đi gồm 2 nhóm : + Nhóm I : địa chỉ thuê bao bị gọi, tức là các con số từ 0 đến 9 + Nhóm II : thuộc tính của thuê bao chủ gọi  Các tín hiệu hướng về gồm 2 nhóm : + Nhóm A : các tín hiệu điều khiển + Nhóm B : trạng thái của đường thuê bao bị gọi 4 Các tín hiệu nhóm I 5 Các tín hiệu nhóm I 6 Các tín hiệu hướng đi nhóm I  Từ I -1 đến I -10 : các địa chỉ cần để thiết lập cuộc gọi. Được gửi ngay sau khi chiếm kênh hoặc khi trả lời cho tín hiệu hướng về : A-1, A-2, A-7, A-8.  I – 11, I – 13, I – 14 : chưa sử dụng ở nước ta.  I – 15 : đã truyền xong số của thuê bao bị gọi 7 Báo hiệu thanh ghi  Các tín hiệu hướng đi gồm 2 nhóm : + Nhóm I : địa chỉ thuê bao bị gọi, tức là các con số từ 0 đến 9 + Nhóm II : thuộc tính của thuê bao chủ gọi  Các tín hiệu hướng về gồm 2 nhóm : + Nhóm A : các tín hiệu điều khiển + Nhóm B : trạng thái của đường thuê bao bị gọi 8 Các tín hiệu nhóm II 9 Các tín hiệu nhóm II 10 Báo hiệu thanh ghi  Các tín hiệu hướng đi gồm 2 nhóm : + Nhóm I : địa chỉ thuê bao bị gọi, tức là các con số từ 0 đến 9 + Nhóm II : thuộc tính của thuê bao chủ gọi  Các tín hiệu hướng về gồm 2 nhóm : + Nhóm A : các tín hiệu điều khiển + Nhóm B : trạng thái của đường thuê bao bị gọi 11 Các tín hiệu nhóm A 12 Các tín hiệu nhóm A 13 Các tín hiệu nhóm A  Các tín hiệu nhóm A trả lời xác nhận tín hiệu nhóm I và một số trường hợp nhóm II.  Lưu ý :  A-1 : gửi số tiếp theo (n+1), khi đã nhận được con số n  A-3 : địa chỉ đã đầy đủ, chuyển sang nhận tín hiệu nhóm B  A -5: yêu cầu đặc tính thuê bao chủ gọi (CLI), cầu trúc CLI : loại thuê bao chủ gọi + số chủ gọi + I-15 14 Báo hiệu thanh ghi  Các tín hiệu hướng đi gồm 2 nhóm : + Nhóm I : địa chỉ thuê bao bị gọi, tức là các con số từ 0 đến 9 + Nhóm II : thuộc tính của thuê bao chủ gọi  Các tín hiệu hướng về gồm 2 nhóm : + Nhóm A : các tín hiệu điều khiển + Nhóm B : trạng thái của đường thuê bao bị gọi 15 Các tín hiệu hướng về nhóm B 16 Các tín hiệu hướng về nhóm B  Các tín hiệu nhóm B dùng để trả lời xác nhận cho tín hiệu nhóm II và luôn luôn đi sau tín hiệu A-3. 17 Ví dụ 18

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong2_r2_thanhghi_5396.pdf
Tài liệu liên quan