Thiết kế cầu bê tông cốt thép

Hệ thống cầu vòm có thể v-ợt đ-ợc những nhịp rất lớn xem Bảng 1-1 trang 8 vàhệ thống cầu vòm đơn giản có thể phân loại: không khớp, 2 khớp, ba khớp; theo vị trí đ-ờng xe chạy: trên, giữa, d-ới. Giá thành của ván khuôn vàgiàn giáo đối với cầu vòm là cao so với cầu dầm thông th-ờng thi công bằng ph-ơng pháp đổ tại chỗ, do đó cầu vòm chỉ kinh tế trong phạm vi giới hạn phụ thuộc vào điều kiện địa hình vàđịa chất. Cầu vòm có thể v-ợt qua sông, thung lũng, khe núi sâu, khi một nhịp dài đ-ợc yêu cầu cho nhịp chính còn các nhịp ngắn hơn đ-ợc sử dụng cho nhịp dẫn. Phạm vi kinh tế của nhịp vòm bê tông cốt thép từ 50 – 200 (m). Do cầu vòm có hình dáng đẹp nên mặc dù giá thành xây dựng lớn nh-ng cầu vòm vẫn đ-ợc xây dựng bởi khi đó yếu tố thẩm mỹ quyết định. Kết cấu chịu lực cơ bản của cầu vòm làvòm cong, các chân đ-ợc gắn chặt vào mố (trụ) màkhông đ-ợc chuyển vị tự do theo ph-ơng ngang.

pdf282 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2930 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế cầu bê tông cốt thép, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBài giảng Thiết kế cầu bê tông cốt thép do thầy Phạm Văn Thái và thầy Nguyễn Bình Hà trường đại học_.pdf