Tập hợp các bài tập về phay trình độ cơ sở về lập trình CNC

Bài 25: - Lập quy trình và tính toán dữ liệu cắt công nghệ. - Lập chương trình NC - Vật liệu: AIMgSiPb - Kích thước thô: 120x90x20

pdf27 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Lượt xem: 5016 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tập hợp các bài tập về phay trình độ cơ sở về lập trình CNC, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Page 1 of 26 KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN CÔNG NGHẸ CHẾ TẠO MÁY TẬP HỢP CÁC BÀI TẬP VỀ PHAY TRÌNH ĐỘ CƠ SỞ VỀ LẬP TRÌNH CNC Biên soạn: Kỹ sư sư phạm S.Rudolph NĂM - 2011 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Page 1 of 26 Bài 1: Điều khiển điểm với G00 và G01 - Xác định điểm không (0) của chi tiết và điền toạ độ vào bản vẽ - Lập chương trình NC - Vật liệu: AIMgSiPb - Dao: T0101 Mũi khoan mồi NC Ф 12mm - Số vòng quay S = 1000 v/phút - Tốc độ bước tiến : F = 100mm/phút 25 2 50 36 31 23 16 13 9 0 17,5 28 29 35 37 50 50 37 26 19 17 0 12 30 50 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Page 2 of 26 Bài 2: Nội suy đường thẳng với G00 và G01 - Lập chương trình NC - Dao: T0101 Dao phay rãnh khoan Ф 8 mm - Vật liệu: AIMgSiPb Kích thước thô 100x100x20 - vc = 180 m/phút - fz = 0,06 mm 8 100 50 10 0 60100 80 100 0 30 2 0 0 -10 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Page 3 of 26 Bài 3: Nội suy đường thẳng với G00 và G01 và thay dao M06 - Lập chương trình NC để phay rãnh vào mặt đáy - Dao: T0101 Dao phay rãnh khoan HSS Ф 20mm T0202 Dao phay rãnh khoan HSS Ф 12mm T0303 Dao phay rãnh khoan HSS Ф 8mm - Vật liệu: AIMgSiPb 100x100x20 - vc = 150 m/phút - fz = 0,06 mm 100 90 80 65 20 1 6 8 0 10 50 1 0 0 6 4 2 8 1 0 1 2 R 10 t=3 t=2 t=4 R 4 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Page 4 of 26 Bài 4: Nội suy đường thẳng với G00 và G01 - Lập chương trình NC để phay rãnh - Dao: T0101 Dao phay rãnh khoan HSS Ф 15mm - Vật liệu: AIMgSiPb - vc =100 m/phút - fz = 0,08 mm 80 100 10 15 40 8 0 6 0 1 0 15 B A 3 Schnitt A - B ( 47,5 / 62,5 ) BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Page 5 of 26 Bài 5: Nội suy đường thẳng và đường tròn G00, G01 và G02/G03 - Lập chương trình NC để phay rãnh - Dao: T0101 Dao phay rãnh khoan HSS Ф 10mm - Vật liệu: AIMgSiPb - vc = 120 m/phút - fz = 0,04 mm Mặt cắt A – B ------------------ 80 40 10 10 6 5 2 5 1 0 10 80 100 4 5 R 10 B A Schnitt A - B 3 5 1 0 1 0 0 21,5 2 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Page 6 of 26 Bài 6: Nội suy đường thẳng và đường tròn G00, G01 và G02/G03 - Xác định hợp lý điểm không (0) của chi tiết - Lập chương trình NC để phay rãnh theo chiều kim đồng hồ - Dao: T0101 Dao phay rãnh khoan HSS Ф 10mm - Vật liệu: AIMgSiPb 170x140x20 - vc = 120 m/phút - fz = 0,04 mm - Chiều sâu phay Z = -5 mm 100 6 0 1 2 0 140 R 20 10 2 0 5 170 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Page 7 of 26 Bài 7: Nội suy dường thẳng và đường tròn G00, G01 và G02/G03 - Xác định hợp lý điểm không (0) của chi tiết - Lập chương trình NC để phay rãnh theo chiều kim đồng hồ - Dao: T0101 Dao phay rãnh khoan HSS Ф 10mm - Vật liệu: AIMgSiPb 140x140x25 - vc = 120 m/phút - fz = 0,04 mm - Chiều sâu phay Z = -3 mm 60 100 160 601 0 0 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Page 8 of 26 Bài 8: Nội suy đường thẳng và đường tròn G00, G01 và G02/G03 - Xác định hợp lý điểm không (0) của chi tiết - Lập chương trình NC để phay rãnh theo chiều kim đồng hồ - Dao: T0101 Dao phay rãnh khoan HSS Ф 10mm - Vật liệu : AIMgSiPb 100x100x25 - vc = 120 m/phút - fz = 0,04 mm - Chiều sâu phay Z = -4 mm Quỹ đạo tâm dao phay 50 1 0 5 0 1 0 0 100 3 0 ° 2 0 ° Fräsermittelpunktsbahn R 30 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Page 9 of 26 Bài 9: Phay có hiệu chỉnh bán kính dao phay G41/G42 - Xác định hợp lý điểm không (0) của chi tiết - Lập chương trình NC - Dao: T0101 Dao phay trụ lăn HSS Ф 50mm - Vật liệu : AIMgSiPb 100x100x25 - vc = 60 m/phút - fz = 0,04 mm - Chiều sâu phay Z = -4 mm 4 0 7 0 1 0 0 50 100 t=4 25 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Page 10 of 26 Bài 10: Phay có hiệu chỉnh bán kính dao phay G41/G42 - Lập Chương trình NC - Dao: T0101 Dao phay HSS Ф 20mm - Vật liệu: AIMgSiPb 100x70x10 - vc = 120 m/phút - fz = 0,03 mm 0 5 17,5 10095 5 17,5 0 65 70 R 12 R12A E 52 0 0 -10 -5 A=Anfangspunkt der Kontur 40 E=Endpunkt der Kontur A = Điểm bắt đầu đường bao E = Điểm kết thúc đường bao BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Page 11 of 26 Bài 11: Phay có hiệu chỉnh bán kính dao phay G41/G42 - Lập chương trình NC - Dao: T01 Dao phay trụ HSS Ф 40mm T02 Mũi khoan mồi NC HSS Ф 12mm T03 Mũi khoan xoắn ốc HSS Ф 8mm - Vật liệu: AIMgSiPb 100x80x10 - Tính toán các dữ liệu cắt công nghệ 5 R 30 7 0 8 0 30 1 0 90 100 20 60 R 30 ø 8 5 5 5 5 3 0 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Page 12 of 26 Bài 12: Phay có hiệu chỉnh bán kính dao phay G41/G42 - Lập quy trình và tính toán các dữ liệu cắt công nghệ - Lập chưong trình NC - Vật liệu: AIMgSiPb 100x80x10 170 2008030 100 120 R20 R2 0 145500 90 70 45 20 0 0 0 75 10 0 110 3 0 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Page 13 of 26 Bài 13: Phay có chu trình phay hốc - Lập quy trình và tính toán các dữ liệu cắt công nghệ - Lập chương trình NC - Vật liệu: AIMgSiPb 150x150x20 8 0 1 2 6 1 5 0 R 15 80 126 150 8 0 10 20 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Page 14 of 26 Bài 14: Phay có chu trình phay hố - Lập quy trình và tính toán các dữ liệu cắt công nghệ - Lập chương trinh NC - Vật liệu: AIMgSiPb - Kích thước thô: 100x70x15 A1 A2 0 5 2015 80 85 95 100 R2 0 R20 R 2 0 R 4 2 0 35 53,5 0 5 10 15 20 35 50 55 62,5 65 70 0 22,5 26 38 62 74 77,5 -2,5 -5 0 0 -5,5 A2 = Anfangspunkt der Kontur 2 A1 = Anfangspunkt der Kontur 1 -15 A1 = Điểm bắt đầu đường bao 1 A2 = Điểm bắt đầu đường bao 2 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Page 15 of 26 Bài 15: Hốc chữ nhật - Lập quy trình và tính toán các dữ liệu cắt công nghệ - Lập chương trình NC - Vật liệu: AIMgSiPb - Kích thước thô: 100x70x15 R 12 ,5 2 0 33 13,5° R4 0 3017,5 37,5 62,5 82,570 100 8 0 -10 -5 -15 0 0 5 10 12,5 32,5 52,5 65 70 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Page 16 of 26 Bài 16: Hình khoan trên một đoạn đường tròn - Lập quy trình và tính toán các dữ liệu cắt công nghệ - Lập chương trình NC - Vật liệu: AIMgSiPb - Kích thước thô: 100x70x10 8 3 0 R 1 0 0 350 0 -4 0 -20 -27,5 12 20 35 504030 30 75 ,5 ° 7 ,5 ° 0 -10 -5 ø8 0 ,5 x 4 5 ° BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Page 17 of 26 Bài 17: - Lập quy trình và tính toán các dữ liệu cắt công nghệ - Lập chương trình NC - Vật liệu: AIMgSiPb - Kích thước thô: 80x55x10 5 10 15 35 55 60 1 0 1 5 80 1 52 7 ,5 5 5 4 0 10 t=5 R 10 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Page 18 of 26 Bài 18: Chi tiết định hình 2 - Lập quy trình và tính toán các dữ liệu cắt công nghệ - Lập chương trình NC - Vật liệu: AIMgSiPb - Kích thươc thô: 80x55x10 15 80 1 5 4 0 2 7 ,5 10 5 R 15 R 20 4 2 5 5 27 35 55 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Page 19 of 26 Bài 19: - Lập quy trình và tính toán các dữ liệu cắt công nghệ - Lập chương trình NC - Vật liệu: AIMgSiPb - Kích thước thô: 120x80x12 R4 R4 R4 R1 6 50 5 0 5 0 6 0 8 40 30 -12 -6 0 -3 0 -7 0 35 95 120 80 40 0 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Page 20 of 26 Bài 20: - Lập quy trình và tính toán các dữ liệu cắt công nghệ - Lập chương trình NC - Vật liệu: AIMgSiPb - Kích thước thô: 100x70x10 8 R10 R12 ,5 40 3 0 0 5 12 50 88 95 100 0 -2 -5 -10 0 ,5 x 4 5 ° 24 4 20 30 55 45 65 70 0 5 12 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Page 21 of 26 Bài 21 : - Lập quy trình và tính toán các dữ liệu cắt công nghệ - Lập chương trình NC - Vật liệu: AIMgSiPb - Kích thước thô: 100x100x15 R12 R 5 22 8 X 45 ° 100 90 60 0 10 0 10 90 100 -15 -5 0 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Page 22 of 26 Bài 22: - Lập quy trình và tính toán các dữ liệu cắt công nghệ - Lập chương trình NC - Vật liệu: AIMgSiPb - Kích thước thô: 110x80x15 55 45 4 0 R3 5 R14 ,84 11,338 19,625 33,662 9 ,5 8 6 9 ,5 8 55 7 ,9 6 15 5 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Page 23 of 26 Bài 23: - Lập quy trình và tính toán các dữ liệu cắt công nghệ - Lập chương trình NC - Vật liệu: AIMgSiPb - Kích thước thô: 160x130x20 R30 R2 0 R5 10 40 30 4 0 10 50 90 1 0 4 0 9 5 115 160 1 3 0 10 20 6 0 4 0 72 ,11 56,31° BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Page 24 of 26 Bài 24 : - Lập quy trình và tính toán các dữ liệu cắt công nghệ - Lập chương trình NC - Vật liệu: AIMgSiPb - Kích thước thô: 120x90x20 1 5 ° R1 0 R 15 R1 0 R 8 R4 R 15 16° 20' 14 ° 3 0' 61 38 30 0 85 2 8 40 0 50 60 10075 78 0 10 42 ? 90 P1 P2 P3 6 3 ? ?9 0 1 2 0 1 1 5 3 550 4 05 01 0 51 6 ø 8 0,5x45° BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Page 25 of 26 Bài 25: - Lập quy trình và tính toán dữ liệu cắt công nghệ. - Lập chương trình NC - Vật liệu: AIMgSiPb - Kích thước thô: 120x90x20 25 35 6 0 7 0 45 45 90 25 85 120 ø30 0 0 - 6,5 0 - 20 - 10 -5 0 ø8 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Page 26 of 26 Bài 26: - Lập quy trình và tính toán các dữ liệu cắt công nghệ - Lập chương trình NC - Vật liệu: AIMgSiPb - Kích thước thô: 100x80x15 R 1 5 ø 5 5 15 4 5 ° R 10 20,55° 4 2 ,7 2 3 0 0 10 20 50 90 100 0 10 20 40 70 80

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftai_lieu_ve_mts_ban_ve_9784_4398.pdf