Tác động của kinh tế thị trường đến quan hệ gia đình ở Việt Nam Hiện nay

(Bản scan) Sau hơn 25 năm đổi mới nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã có những tác động mạnh mẽ và to lớn tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có quan hệ gia đình. Quá trình xây dựng và phát triển kinh tế thị trường bước đầu đã tạo ra cơ sở vật chất đảm bảo cho sự ổn định đời sống gia đình và xã hội. Đồng thời, nó cũng tác động mạnh mẽ đến mọi khía cạnh của gia đình, nhất là mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Sự tác động của kinh tế thị trường lên mối quan hệ gia đình là có tính 2 mặt: cả tích cực lẫn tiêu cực. Việc phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững những giá trị tốt đẹp trong gia đình hiện nay là yêu cầu đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa thiết thực. Điều này góp phần tạo động lực cho việc xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, hay nói một cách khái quát hơn là xây dựng gia đình văn hóa.

pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 284 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tác động của kinh tế thị trường đến quan hệ gia đình ở Việt Nam Hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf32060_107472_1_pb_1573_2012838.pdf