Sự đổi giới tính (của) Cá rô phi

Tên đề tài : Sự đổi giới tính (của) Cá rô phiRonald P. Phelps và Thomas J. Popma Sở Thủy sản và Đồng Minh Aquacultures Đại học Auburn, Auburn, Alabama 36.849 Hoa Kỳ Tóm tắt Trưởng thành sớm và thường xuyên đẻ trứng là những thách thức về mặt quản lý khi làm việc với cá rô phi. Cá rô phi đực được ưa thích để nuôi vì sự phát triển nhanh hơn của chúng. Trong số các kỹ thuật khác nhau đã được phát triển để cung cấp cho việc chăn nuôi cá rô phi đực , chuyển giới tính là phương pháp được sử dụng nhiều nhất.những tuyến sinh dục của cá rô phi bột thì chưa phát triển . Có thể can thiệp trực tiếp vào thời điểm sớm này trong lịch sử cuộc sống và phát triển cá bột để sản xuất quần thể đồng giới tính. Chất ngoại sinh steroid được đưa vào trong thời kỳ phát triển cá bột có thể kiểm soát kiểu hình trong sự biểu hiện của tình dục. Quá trình này thường được gọi là đảo ngược tình dục. Androgens ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển giống đực và estrogen cho giống cái. Methyltestosterone là hormone phổ biến nhất được trực tiếp sử dụng cho giới tính của cá rô phi. Các hình thức khác nhau liên quan đến tỷ lệ liều lượng và thời gian điều trị đã được đánh giá. Tất cả phụ thuộc vào điều trị hormon với bản năng sinh dục chưa phân hóa của cá bột. Cá bột có thể thu được bằng cách thu một phần hoặc toàn bộ sinh sản container. Những côngtenơ được dùng (cho) cá rô phi đẻ trứng bao gồm những thùng và những thùng mạng(lưới) mắt lưới tốt (hapas) trong nhà và ngoài trời những ao bằng đất. Khi cá đang được dùng từ đầu với một liều lượng thích hợp của androgen và khi đến cuối giai đoạn khác biệt về tuyến sinh dục kết quả về số lượng chuyển sang sẽ được đánh giá cao. GIỚI THIỆU Cá rô phi là một nghịch lý trong sinh sản. Sinh sản của các loài Oreochromis thấp tương đối, 6.000-13.000 trứng / kg / đẻ trứng (Siraj et al. 1983). Điều này được bù đắp cho sự sống còn cao, giống như là kết quả của kích cá bột thước lớn với dự trữ lòng đỏ lớn và được cá mẹ ấp trong miệng và chăm sóc cho đến khi nở là 10 mm hoặc lớn hơn. Khả năng sinh sản thấp cũng được đền bù bằng sinh sản thường xuyên của các loài không đồng bộ, khả năng sinh sản thấp có thể được biết bằng một số lượng hàng năm của trứng / kg bằng với nhóm nhiều loài sinh sản, đồng bộ. Lý tưởng nhất là một loài cá được sử dụng trong nuôi trồng thủy sản sẽ không tái sản xuất trong môi trường nuôi trồng trước khi đạt đến kích thước của thị trường. Từ góc độ cá rô phi một hiện nay có một số thách thức cho nghề nuôi cá. Phần lớn các loài cá rô phi trong điều kiện phát triển thuận lợi sẽ đến kỳ hạn thanh toán trong vòng 6-8 mo của một trại nuôi kích thước thường ít hơn 100 g. Dưới điều kiện thuận lợi họ sẽ tiếp tục tái sản xuất, con cái tranh đua với khẩu phần ban đầu về thức ăn, dẫn đến sự tăng trưởng và con cá cằn cỗi không bán được. Swingle (1960) cho thấy trong các chu kỳ sinh sản của cá rô phi Mosambique khoảng 169-196 d thì pha trộn giới tính, Oreochromis mossambicus, sản xuất vượt quá 3.000 kg / ha nhưng> 90% của các cá thu hoạch được <100g Verani et al. (1983) sản xuất 4.944 kg / ha, cá rô phi Nile hai giới tính(O. niloticus) trong 11 mo nhưng trọng lượng trung bình thu hoạch được <100g. Năng xuất cao sản lượng và chất dinh dưỡng có hiệu quả là vô nghĩa, trừ khi một phần quan trọng của sản xuất là với thị trường. Cá rô phi có nhiều ưu điểm như là một loài nuôi trồng thủy sản (Teichert-Coddington et al 1997). nhưng khả năng tái sản xuất trong sự sản xuất đã dẫn đến kỹ thuật khác nhau phát triển để kiểm soát sự sinh sản không cần thiết. Kỹ thuật khác nhau bao gồm các thao tác cổ phiếu (Swingle 1960), polyculture cá rô phi với cá săn mồi (Lovshin 1975) và văn hóa monosex (Shell 1968) đã được miêu tả để kiểm soát nạn nhân mãn cá rô phi. Việc sử dụng một động vật ăn thịt không ngăn chặn sinh sản nhưng có thể ngăn ngừa việc tuyển dụng. Sản lượng cá rô phi thường thấp, giảm do tăng trưởng chậm hơn phái nữ, và thường là bởi vì các động vật ăn thịt có dung sai thấp hơn đến chất lượng nước nghèo hơn so với cá rô phi, buộc các nhà sản xuất để giới hạn đầu vào chất dinh dưỡng để duy trì chất lượng nước đủ cho các loài động vật ăn thịt. Kỹ thuật khác nhau bao gồm các thao tác quần thể (Swingle 1960

doc24 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 6416 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Sự đổi giới tính (của) Cá rô phi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i tự nhiên khi chúng ta cho vào. Hành động này thì sẽ làm cho ổn định hơn trong việc tiêu hóa ở ruột và gan. Đảo ngược giới tính con cái thì khó hơn nhiều so với con đực. Jensen và Shelton (1979) đã thêm các estrogen, estron và 17$-estradiol tự nhiên khoảng 8-11mm vào để thử các con cái O.aureus được tạo ra. Họ không được làm lệch đi về tỉ lệ giới tính của những con cá được làm nghiên cứu nhưng phải chú ý đến những con không điển hình trong tỷ lệ xủ lý. Hopkins(1977) dùng 17$-estradiol khoảng 220mg/kg để cho vào quần thể cá gồm :59% cho cá cái, 2% cho cá đực, 39% cho những con đang xử lý. Người ta thường tổng hợp estrogen để chuyển đổi giới tính là non-steroid estrogen, ethynylestradiol (EE) và diethylstibestrol (DES). DES là hormon mạnh và được sử dụng như một chất tăng trưởng vật nuôi cho đến lúc được kiểm soát bởi cục quản lý lương thực và dược phẩm mỹ vào năm 1979. Cả hai chất này đều có thể gây ung thư. Hiệu lực của DES và EE trong chuyển đổi giới tính còn tùy thuộc vào loài cá rô phi và các điều kiện quản lý. Hopkins (1979) cho ăn 100 mg DES/kg/khẩu phần, và ông ta cho liên tục trong năm tuần và sản phẩm có 64% là con cái. Rosenstein and Hulata (1993) thu được 98 % và 100% con cái trong hai lần trên O.aureus, ông cho ăn DES là 100mg/kg/ khẩu phần, cho liên tục trong 30 ngày. EE thì Melard (1995) dùng 100mg/kg/khẩu phần với O.aureus trong 40 ngày thu được 94% con cái. Potts và phelps (1995) cho O.niloticus ăn cố gắng trong 28 ngày với lượng 400mgDES/kg hoặc 200 mg EE/ kg. Và họ thu được 92% con cái khi cho ăn ở 400mgDES/kg và 80% là có buồng trứng.Ê với lượng 100mg/kg thì không hiệu quả tạo ra 65% con cái. Scotts (1989) cho ăn 2 phần ở tát cả con đực o.niloticus với lượng 100mg/kg và kết quả 52 % con cái và 84% trong các số khác. . Rosenstein và hulata (1994) có thu đượclà 100% con cái khi cho ăn 100mg DES/kg hoặc 75mg EE/kg trong 14 ngày nhưng kết quả này không chắc chắn trong thử nghiệm. Xử lý estrogen thì không thành công tạo ra các con cá rô phi cái. Rosenstein và Hulata (1993) đã vui mừng ở O.mossambicus với 17-$-estradiol ở các liều lượng và nồng độ không hiệu lực trên các tỷ số giới tính. Độc tính là một vấn đề trong phương pháp trị liệu estrogen. Eckstein và Spira (1965) báo cáo về tỉ lệ tử vong cao giống O.aureus khi được stilbestrol diphosphate ở 400-1000 g/l. Đánh giá loài cá Hormone chuyển đổi giới tính đã được trình diễn trong một phạm vi rộng (của) những họ con cá Bao gồm : Andantidae, Atherinidae, Bothidae, Centrarchidae, Cichlidae, Cyclopteridae, Cyprinidae, Cyprinodontiade, Ictaluridae, Họ cá vược, Poecilidae, Họ cá tầm thìa, Họ cá hồi, và Họ ca hanh. Nó đặc biệt có hiệu quả trong những cá vây sừng nước ngọt bởi vì tuyến sinh dục xảy ra sớm trong chu kỳ sống.Trong số loài cá rô phi mà đã được bao gồm trong những sự nghiên cứu hóa học thay đổi tỷ số giới tính bao gồm một số loài trong Bảng 3. Nhưng loài cá rô phi mà chuyển đổi thành công là im lặng, hormone sẽ tác động một vài ngay sau khi nuôi. It thành công hơn đã thu được một trứng cá T đế zilii. Sự tính toán khoảng thời gian và không gian trong điều trị có thể là khó thành công trong loài này. sterilant Một cách tiếp cận để kiểm soát sinh sản cá rô phi đã được khử trùng. Androgens và estrogen đã được báo cáo gây thiệt hạituyến sinh dục, biểu diển của những concas vô sinh. Eckstein và Spira (1965) thấy rằng diphosphate stilbestrol lúc 50: g / l dẫn đến phá hủy gonadal tại O. aureus được điều trị cho 2 tuần. Adrenosterone ở mức 5 mg / l dẫn đến một nơi mà 55% các loài cá không có sự phát triển gonadal (Katz et al. 1976). Okoko (1996) thấy rằng liều cao MT giảm chỉ số gonadosomatic của "con đực" O. Niloticus. Al-Daham (1970) được điều trị fingerlingswith aureus O. metepa các chemosterilants và tretamne ở 20 ppm và 0,8 ppm, tương ứng, và có thể hạn chế sinh sản. Các hóa chất đã không sản xuất cho các nhóm đơn tính nhưng chỉ số gonadosomatic giảm ở cả con đực và con cái. Methallibure kiểm soát sinh sản cá rô phi, ngăn ngừa đặc tính thứ cấp hành vi tình dục và sinh sản. Cách thức hoạt động của hormone sự đổi giới tính để có hiệu quả nó phải bắt đầu trước khi cá tuyến sinh dục hình thành. Sự khác biệt những tuyến sinh dục xảy ra tại hậu ổ điểm nào đó (Yamamato 1951). Mới Nở ra Auntie O. niloticus (Alvendia- Casauay và Carino 1988) và Auntie O. mossambicus (Nakamura và Takahashi 1985) nguyên bào noãn được tìm thấy tại gốc lưng của việc phát triển màng ruột trong trung bì, cơ cùng cụt trước tới ruột và trong những tế bào nội bì ruộ. những tế bào dần dần di trú tới vùng tuyến sinh dục. Cặp analgens gonadal được quan sát 9-10 ngày post-nở. Sự xuất hiện của ovocoel và testocoel, chỉ dẫn của sự khác biệt giới tính cho con cái và con đực diễn ra tại 16-20 ngày posthatching trong mossambicus O. (Nakamura và Takahashi 1985) và có lẽ là cuối năm 30-33 ngày post-nuôi trong O.niloticus(Alvendia-Casauay và carino 1988). Dựa theo Nakamura và Takahashi(1985), có một thời kỳ phê bình sự xác định giới tính của những tế bào mầm trong những tuyến sinh dục bản năng tình dục không phân hóa mà trong thời gian cái đó, những tế bào mầm trả lời đáp ứng tới những người xui khiến ngoại sinh cũng như nội sinh của xác định giới tính. Sự Sinh trứng bắt đầu trước khi sự sinh tinh trùng sinh ra. Mossambicus (Nakamura và Takahashi 1985) và những dấu tích. Niloticus (Alvendia- Casauay và Carino 1988) sinh ra O.Niloticus những hiệu ứng của hormone con đực adrenosterone có thể được chia cắt vào trong 2 giai đoạn. Tại giai đoạn đầu tiên, sự phát triển vải mỏng ban đầu tuyến sinh dục ngăn ngừa.G iai đoạn thứ hai được đặc trưng bởi sự phục hồi quần thể của vải mỏng tinh hoàn bởi tế bào sinh dục. Hackmann và Reinboth (1973) kết luận sự quản trị đó của những nguyên nhân hocmon con đực ngoại sinh đầy đủ, hay sự thoái hóa bộ phận tế bào sinh dục nguyên thủy con cái. Những tuyến sinh dục cá cái gọi di truyền học thì không có khả năng sản xuất những estrogen cho sự bảo trì của sinh trứng, và sự thiếu những hormon con cái tính mang lại evelopment tinh hoàn như một autodifferentiation (Hackmann và Reinboth 1973). Cho dù steroid trong tự nhiên được điều khiển bởi một giới tính đề xuất khác bởi Yamamoto (1969) hoặc cái steroid ngoại sinh là thay đổi dược lý được đề xuất bởi Reinboth (1970) thì không rõ ràng. Steroidogenesis không phải là điều hiển nhiên trong sự khác biệt cá rô phi cho đến khi bắt đầu (Baroiller et al. 1988). Từ nhiều nghiên cứu với cá rô phi, rõ ràng là nếu steroid exogenous được cho trước khi bắt đầu sự khác biệt tuyến sinh dục và quản lý sự khác biệt trong quá khứ, sau đó có thể làm thay đổi tỷ lệ giới tính. Một sự hiểu biết bộ phận của exogenous hướng phát triển tuyến sinh dục là phức tạp thêm bởi sự thành công đó đã thu được bằng immersions ngắn hạn trong các giải pháp steroid ngay cả khi điều trị cũng đã kết thúc trước khi sự khác biệt tuyến sinh dục hoàn tất. Cá rô phi chiên có xu hướng tập hợp dọc theo cạnh của một ao hoặc bể, đặc biệt là vào buổi sáng sớm. Bởi sự sở hữu cùng cạnh này, số lượng đáng kể của cá có thể được thu thập hàng ngày. Trong thùng nhỏ nhân tạo các ổ cá nhỏ thường thả với tốc độ 0,3-0,7 kg/m2, phụ thuộc vào tỷ lệ trao đổi nước, giữa con dực và con cái, tổng trọng lượng của hệ số 2 - 03:01. Chúng thường sưa từ mặt nước bắt đầu từ khoảng 10 ngày sau khi thả giống. Những thùng ổ phải được rút kiệt và phục hồi mỗi tháng hay 2 bởi vì cá bột mà thoát khỏi mùa gặt trở nên ăn thịt đồng loại Trên mới đây ấp ủ cá bột. Sự sản xuất cá bột hàng tháng trong những trái hạnh xấp xỉ là 1, 000 rán/ Kg Của ổ cá cái ( Sự sản xuất hàng năm của 1.2 triệu cá bột/ 100 Kg trong số những ổ con cái và 30-50 Kg trong số những ổ con đực). Guerrero và Guerrero (1985) gặt hái những thùng 4- 6 x/ ngày trên một 50-72 ngày sinh sản và tìm thấy 2 đỉnh của sự phong phú cá bột, đạt đến 16.2 cá bột/ m2/ D trong thời gian thời kỳ đỉnh đầu tiên. Để cung cấp một sự phong phú cá bột trên một cơ sở chắc chắn, bắt đầu của eproduction chu trình trong vài thùng cần phải được lảo đảo để tránh peaksand thung lũng như vậy trong tập hợp cá bột. Cùng thủ tục có thể được sử dụng trong những ao bằng đất cung cấp tới 2, 000- 3, 000 Kg trong lò ấp/ ha tại một tỷ số giới tính 2- 3 emales/ con đực. Những lò ấp được nuôi Trong thời gian đẻ trứng thời kỳ tại xấp xỉ 1-2% thân thể wt/ ngày và ao được có thể làm phì nhiêu. Trứng cá nào đó bên trong vài ngày sau khi làm giống và swimup rán có thể được chờ đợi bên trong 10-15 ngày sau khi đàn này làm giống. Với những một lần tập hợp cá bột mỗi tuần Verdegem và McGinty (1989) thu được một trung bình 153, 100 cá bột/ ha/ tuần ( 2.2 cá bột/ m2/ D). Hơn một 116 ngày, Littlr (1989) tính trung bình 2.5 tình dục có thể đảo ngược đo cỡ cá bột/ m2/ ngày từ những ao được cung cấp với Auntie. niloticus gặt hái mỗi 5 ngày, 6 x/ ngày và 1.5 cá bột/ m2/ ngày (của) tình dục có thể đảo ngược kích thước rán khi arvested 3 x/ ngày mỗi 5 ngày. Như thế nào lâu dài một việc đẻ trứng ao có thể bị giữ trong sự sản xuất tiếp tục phụ thuộc như thế nào những mùa gặt bộ phận thành công. Lý tưởng tất cả cá bột đều được gặt hái trước khi họ đạt đến một kích thước lớn. Những người thoát chụp sớm ngày tiếp theo con mồi bơi lên. Macintosh và De Silva (1984) thấy rằng trong chiên cùng tuổi, Ăn thịt đồng loại đã đóng góp tới 35% của tổng số tử vong khi kéo lưới. Ngay cả với một số cá bột kéo lưới cẩn thận sẽ thoát sau thu hoạch dẫn đến một sự giảm xuống tiến bộ trong chiên thu hoạch do ăn thịt đồng loại. Một ao đẻ trứng có thể còn lại trong sản xuất từ 8-10 tuần trước khi thu hoạch hoàn chỉnh là cần thiết. Thu thập được thu hoạch một phần từ một ao ổ thường được pha trộn các kích cỡ và nên được xếp loại trước khi sự sử dụng trong sự đổi giới tính. Nhỏ (1989) tìm thấy điều đó. số lượng cá bột ngoại khổ được gặt hái có thể bị giữ. tới một cực tiểu ( 0.015 cá bột/ m2/ ngày) nếu ao được gặt hái. 6x / ngày mỗi 5 ngày. Ví dụ ở 28 ° C ao sẽ được thu hoạch giữa: Tối thiểu ngày = 195 độ-ngày / (28 ° C-15 ° C) = 15 ngày; Tối đa ngày = 220 độ-ngày / (28 ° C-15 ° C) = 17 ngày. Một khi những ngày mức độ thích hợp đã được đạt tới, cá bột được thu hoạch bằng cách tháo các ao vào các lưu vực bắt đầu trong ngày. Một màn chắn với một lưới tốt và diện tích bề mặt lớn được đặt trên cống để ngăn cá bột không bị mất hoặc thoát ra ngoài. Popma và Green (1990) đề nghị khoảng 0,5-0,8 m2 diện tích màn hình để thoát một ao 500 m2 trong một khoảng h 5-10. Những chỗ ấp được gỡ bỏ khỏi lưu vực bắt do nâng lưới trước đây được đặt trong lưu vực. Các chỗ này có thể được đặt trực tiếp vào một ao nuôi sinh sản hoặc được phân cách bằng giới tính và được tổ chức cho một vài ngày trong một chỗ để phục hồi. Cá con bị bắt giữ từ các lưu vực sử dụng mạng lưới bắt tay tốt đẹp (hình 2). Điều quan trọng là được tổ chức và hiệu quả trong lô cá bột. Nồng độ ôxy hoà tan trong lưu vực bắt thường giảm nhanh chóng đưa cá bột lên trên bề mặt. Công việc thích hợp phải được làm bằng tay để đón tất cả các cá bột và chuyển chúng tới nước ngọt trong vài phút. Cá rô phi non không được khỏe mạnh như cá lớn và cẩn thận là cần thiết để bảo đảm rằng cá con lành mạnh được thu hoạch. Sự quan tâm Đặc biệt cần phải được để ý để ngăn ngừa sự dày đặc quá mức trong bể gom. Cá bột không nên được giữ trong những thùng chứa để có thêm vài phút đó trước khi chuyển đổi vào trong nước sạch. Bởi một hướng dẫn nhiệt độ-giờ. Green và Teichert- Coddington (1993) sau đây thu được 1, 500- 2, 500 kích thước có thể đảo ngược tình dục cá bột/ Kg Của khu vực ấp cung cấp với rất ít cá con quá khổ. Ao đẻ trứng sau đó đã được chuẩn bị sẵn sàng một lần nữa và một chu kỳ mới trong sản xuất cá bột bắt đầu. Bằng cách làm cho mùa thu hoạch đầy đủ và lập kế hoạch thời gian của việc thu hoạch, có thể có được 7,5-10 cá bột/m2/d, không kể thời gian giữa chu kỳ. Hình 2. Chiên đang bị bắt giữ tại lưu vực bắt bằng cách sử dụng một mạng lưới lưới bàn tay tốt. Hình 3. Một mắt lưới hapa tốt có thể được sử dụng cho cá rô phi đẻ trứng hay để giữ cá bột cho sự đổi giới tính Đảo ngược Giới tính là thành công nhất khi tuổi ban đầu và kích thước của cá bột đang được sử lý và kiểm soát. Một lợi thế của hapas thuận tiện là họ có thể thu hoạch mỗi 5-10 d để có được trứng đã thụ tinh. Bằng cách sử dụng hapas, cá cái có thể được thu thập với tối thiểu là xáo trộn và cá có thể được kiểm tra để xác định đó là một trong giữ trứng. Trứng được rửa từ miệng cá cái và trở lại hapa để đẻ trứng hay được đặt trong một hapa điều hoà. Khi trứng được tìm thấy trong miệng, tuổi gần đúng có thể được ước tính bởi màu sắc của chúng. Trứng nhỏ tuổi hơn có màu vàng và lau hơn trứng có màu cam hoặc màu nâu sẫm. Như những quả trứng được thu thập những trứng trong độ tuổi tương tự có thể được gộp lại để ủ. Loài O. mossambicus cái giữ trứng và lòng đỏ của mình chặt vào miệng và hiếm khi nhả trứng của chúng khi hapa là đông đúc với nhau rất nhiều tạo điều kiện cho việc thu trứng. Tuy nhiên, con cái họ O. niloticus không quen với việc thường xuyên xử lý đưa trứng của chúng khi bị quấy rầy. Sau một vài chu kỳ sản xuất, con cái chiếm thich nghi trong lứa để trở thành môi trường hapa và ít có khả năng xuất ra của chúng khi trứng trong thời gian thu hoạch đông đúc. Sử dụng một hệ thống lò ấp trứng như được mô tả bởi Macintosh và Little (1995) những trứng chìm của cá rô phi có thể được cuộn mãnh liệt trong một vòng tròn ấp trứng với lưu lượng nước xuống. Một tỷ lệ nở cao có thể được chờ đợi khi những trứng già hơn được tập hợp và ấp trứng, những trứng trẻ hơn thì khó hơn để ấp trứng. Cá bột mà tập hợp sau khi chúng bơi lên trên và ra khỏi lò ấp trứng luc dó là lúc lý tưởng cho sự đổi giới tính.chúng còn non và có một kích thước như nhau. Sản xuất cá giống / hapa có thể được cải thiện đặc biệt là khi các đơn vị sinh sản được thu hoạch thường xuyên và các khu dự trữ cá giống được thay thế mỗi chu kỳ. Ưu điểm của tự quay broodstock là chu kỳ sinh sản của con cái là đồng bộ hơn, cho phép một tỷ lệ cao hơn con cái để đẻ trứng trong những chu kỳ tiếp theo. Hai hoặc 3 bộ brooders nữ được duy trì, một trong những chủ động sinh sản và thêm 1-2 bộ, nơi con cái đã được tách ra con đực và đang được nuôi dưỡng để phục hồi năng lượng bị mất được liên quan đến đẻ trứng hay từ bất kỳ thiệt hại vật lý nào Khi thu hoạch mỗi 10 d mà không cần thay thế broodstock, hạt giống sản xuất trung bình 106 cá / kg cá cái / d, nhưng với cá cái thay thế để sản xuất giống tăng lên 274 con / kg / d (Little et al 1993). Sự thay thế Broodstock có thể gấp đôi năng suất cá, nhưng thực hành này cần chuyên môn hơn. cường độ cao lao động và yêu cầu những phương tiện bổ sung cho sự bảo trì broodstock. Một sự bất lợi của weekly tìm thấy tập trung những phương tiện ấp trứng được cần, nhưng chu kỳ ngắn sản xuất giảm tắc của mạng lưới (nếu không khí khô trong một vài ngày giữa chu kỳ), tăng sản xuất cá bột mỗi đàn cá cái, và đưa ra thống nhất nhỏ / cá bột. Mở rộng các chu kỳ sinh sản của 21 d cho sản xuất cá bột trong hapas cùng với một khoảng thời gian tương tự phục hồi đàn đã không cải thiện sản xuất giống tại hapas (Lovshin và Ibrahim 1988). rường hợp cá rô phi được sinh ra trong ao hoặc bể và thu hoạch mỗi 15 d hoặc nhiều hơn, thay thế broodstock mỗi chu kỳ là không cần thiết nhưng con chết và con cái trong tình trạng kém nên được thay thế. cá giống sản xuất bằng bất cứ phương pháp trên được chấp nhận miễn là số lượng đầy đủ của cá bột đúng kích thước có thể thu được hiệu quả. Green et al. (1997) cung cấp một bản tóm tắt về sản xuất hạt giống mà có thể được dự kiến từ kỹ thuật sản xuất cá bột khác nhau. Phân loại sự đổi giới tính để là con cá có hiệu quả phải của kích thước thích hợp. Cá bột được tập hợp sớm sau sự bơi lội lên trên từ một lò ấp trứng Nói chung 14 mm. Một lớp là một nơi chứa lưới cá được thêm vào, các loại cá nhỏ có thể bơi qua lưới các thành hapa nhận hoặc bể cá lớn hơn và được giữ lại trong lớp này. Popma và Green (1990) mô tả một dụng cụ phân loại làm bằng vải lưới 3,2 mm phần cứng bằng kim loại hoặc nhựa thích hợp cho việc tách cá bột cá rô phi. Họ gợi ý rằng dụng cụ này với một khu vực làm việc 1 m2 là đủ để cấp 50.000 cá bột. Phân loại chọn lọc cần được xác nhận để xác nhận rằng 85-90% các loài cá 13 mm có thể bơi qua và% lớp không quá 5 của cá mm 15 có thể bơi qua. Nếu cần thiết có kích thước lưới của học sinh lớp có thể được giảm một cách cẩn thận áp dụng sơn cho lưới này. Sự đổi giới tính (của) Cá rô phi Với Hooc môn được sử lý bang cách cho ăn Xử lý môi trường Trong thời gian đảo ngược tình dục tất cả các cá bột phải nhận được một lượng hàng ngày của hoóc môn từ thời kỳ trước khi sự khác biệt tuyến sinh dục bắt đầu cho đến khi nó hoàn tất. Điều này đòi hỏi cá được tổ chức tại thiết lập một nơi mà chúng sẽ nhận được một số lượng đầy đủ thức ăn có chứa hoóc môn. Các điều tra ban đầu vào đảo ngược tình dục bằng cách sử dụng nội tiết tố được điều trị cấp dữ liệu đã được tiến hành trong hồ hoặc mương tiếp nhận nước sạch (Clemens và Inslee 1968; Guerrero 1975; Tayamen và Shelton 1978). Xe tăng với chảy nước đã thành công để sản xuất số lượng thương mại của giới tính đảo ngược cá non (Rothbard et al. 1983; Guerrero và Guerrero 1988). Trong nhà bình thường không phải là phù hợp như xe tăng ngoài trời do tỷ lệ tử vong lớn hơn. Popma (1987) báo cáo về sự sống còn trung bình là 40% khi O. niloticus đã đảo ngược tình dục ở một mật độ 3.200 đến 4.500 / m 3 trong thùng trong nhà có 5-7% / tỷ giá hối đoái. Điều này khác biệt trong sự sống còn chỗ chứa trong nhà và ngoài trời được phổ biến trên các trang trại thương mại là tốt. Mối quan tâm ban đầu mà không có cá rô phi phải tiêu thụ thực phẩm tự nhiên trong quá trình điều trị hoóc môn được chứng minh là không có cơ sở. Buddle (1984) so với việc sử dụng trong nhà thùng bằng nước sạch và bể ngoài trời và hapas trong ao nước tĩnh như là đơn vị điều trị để đảo ngược tình dục cá rô phi. Ông đã thu được 96-98% nam giới từ những tổ chức tại hapas hoặc điều trị tại bể trong nhà hay ngoài trời. Chambers (1984) làm việc với O. niloticus thu được 98,5% nam giới và 95% là sự sống còn sử dụng hapas được đặt trong một đất phì nhiêu màu mỡ tĩnh ao hoặc bể nước ngoài trời. Khi hapas được sử dụng để giữ cho chiên đảo ngược tình dục, chúng được thả ở mật độ của 3,000-5,000 / m2 hapa (Popma và green 1990) hoặc chiên 12 / l (Macintosh và Little 1995). Kích thước của hapa và số lượng cần thiết phải tương ứng với số lượng cá bột có sẵn trên một ngày nào. Hapas với diện tích mặt nước của 2-5 m2 và với độ sâu của nước 50-60 cm là thuận tiện cho việc quản lý. Kích thước lưới nên không lớn hơn 1,6 mm nhưng lưới nhỏ sẽ hôi trong thời gian điều trị. Sự quan tâm nên được ngăn ngừa các hapas để trở thành hôi thối đến độ oxy hòa tan trở thành thấp trong các hapa. Để giúp bảo đảm rằng chất lượng nước tổng thể vẫn cao, 100-200 m2 diện tích ao nuôi phải được cho phép cho 10-15 m2 hapas. Nó đã được thể thả cá bột đảo ngược tình dục miễn phí vào thùng nước tĩnh hoặc chảy hoặc ao đất. Phelps và Cerezo (1992) thả cá bột O. niloticus thành 20 m2 thùng bê tông ở ngoài trời 150/m2 và ăn một tấn thức ăn được điều trị cho 28 d obtaineda và 98,3% dân số nam giới có trung bình 1,86 g vào cuối giai đoạn điều trị. Thả cá bột trực tiếp vào ao đất như cũng đã được hiệu quả. Phelps et al. (1995) thu được> 96% nam giới khi chiên O. niloticus được thả tại 200-260/m2 thành 215 m2 ao đất và nuôi MT được điều trị cấp dữ liệu cho 28 mất Trong một phiên tòa thứ hai, cá được thả lúc chỉ 75/m2, tỷ lệ nam giới là 91,3%. Nhiều nhà sản xuất ở Colombia thành công đảo ngược tình dục cá rô phi đỏ ở nông 15-30 m2 thùng ngoài trời, thả cá bột lúc 1000-2000/m2 và trao đổi nước với tốc độ 4-7x / mất (Popma và Phelps 1998). Nguyên liệu cho cá con Cá con là phổ biến nhất là thả ở mật độ của 3000-4000 / m2 hapa, hoặc chảy bể nước. Vera Cruz và Mair (1994) so với mật độ thả của 1.000, 3.000, và sự sống còn 5.000 / m2 hapa sử dụng O. niloticus và thấy đảo ngược tình dục tốt nhất tại 3.000 và 5.000 / m 2 nhưng thấp hơn ở 5.000 / m2. Mật độ cao, giúp bảo đảm một phản ứng tích cực cho ăn cần thiết để tất cả các loại cá được tiêu thụ thức ăn. Pandian và Vardaraj (1987) quan sát thấy cá bột có thể thiết lập một hệ thống phân cấp trong chăn nuôi tự do trong cá nhỏ không đủ số lượng tiêu thụ nội tiết tố được điều trị cấp dữ liệu để đảo ngược tình dục thành công. Cá bột bị chia độ đầu tiên nếu cần thiết, và đếm để làm giống. Một phương pháp hiệu quả sẽ đếm cá bột bởi sự so sánh trực quan. Như một tiêu chuẩn, cá bột được đếm cá nhân vào trong một thùng, thêm đủ con cá mà sẽ đưa cho một phân phối đều khắp nơi côngtenơ. Một xô thứ hai cùng màu và kích thước được chuẩn bị thêm nước vào cùng một chiều sâu và cá bột được thêm cho đến khi mật độ cá sẽ xuất hiện như nhau. Thường một xô 15-20 lít sẽ được đầy 50-10 cm nước và tiêu chuẩn sử dụng chuẩn bị 1.000 cá bột mỗi thùng. Khi đếm bởi ước lượng trực quan, sự quan tâm cần phải đã cho để giữ con cá mạnh khoẻ trong thùng hàng tiêu chuẩn và thay thế họ nếu họ trở nên được nhấn mạnh. Nếu một ít con cá khác sẽ được đếm mà có thể của một kích thước khác thì một tiêu chuẩn mới cần phải sẵn sàng. Điều quan trọng là cố gắng và tránh côn trùng thuỷ sản, nguyên liệu thực vật trộn với cá đang được ước tính thất thoát cũng có thể được liệt kê theo trọng lượng một cách hiệu quả khi một số dư có khả năng cân nặng 0,1 g có sẵn. Một số lượng cá được biết đến là cân nặng trong nước và một số lượng lớn của cá nặng trong nước, và số suy luận. Chăm sóc nên được trao cho nước không chuyển giao bổ sung cho các container nặng khi cá được cân nặng. Chiên Giới tính thuận nghịch nên trung bình 10-30 mg lúc bắt đầu điều trị. Cho ăn Cá rô phi khi mới nở còn nhỏ phát triển nhanh chóng tùy thuộc vào nhiệt độ nước, nó tiêu thụ 20% hoặc hơn trọng lượng cơ thể/ngày khi bắt đầu đều trị bằng hormone. Như vậy một sự tăng trưởng nhanh chóng tùy thuộc vào lượng thức ăn thêm vào phải được điều chỉnh hàng ngày. Điều này có thể được thực hiện bằng cách chuẩn bị một biểu đồ thức ăn cơ bản dựa trên sự dự đoán về tăng trưởng và phát triển hàng tuần của tốc độ tăng trưởng giả định. Do các giá trị trung bình thấp về trọng lượng thường phức tạp nên khó có thể có được chính xác trọng lượng trung bình trong lĩnh vực này. Một cách tiếp cận thực tế để suy ra trọng lượng trung bình bằng cách đo chiều dài và sử dụng có chiều dài: công thức về khối lượng để tính toán trọng lượng trung bình. Một mẫu thử gồm ít nhất là 50 mẫu cá từ mỗi lô, để được điều trị cần được tính đến gần nhất mm. Tốt nhất là cho cá tập trung với mật độ cao khi thu thập các mẫu. Chiều dài ban đầu này được sử dụng trong công thức sau đây để ước lượng trọng lượng trung bình: Trọng lượng (g) trong 1.000 cá bột = 0,02 L (mm)3, khi đó L là tổng chiều dài trung bình. Bảng thức ăn có thể được chuẩn bị dựa trên sự hiểu biết về chiều dài trung bình và dự đoán sự tăng về chiều dài. Dự đoán tăng trưởng tốt nhất là những ước tính dựa trên những kết quả được công bố trước đây về cá. Một hướng dẫn chung cho sự tăng trưởng có thể là: Xếp loại theo kích cỡ (mm) Tăng trưởng mong đợi (mm/ngày) 8 – 12 12 – 17 17 – 25 0.25 – 0.5 0.50 – 0.75 0.75 – 1.25 Bảng 4 là một ví dụ về một phần thức ăn trong một bảng thức ăn, tại đó sự gia tăng chiều dài theo từng ngày đã được biết đến tại quần thể và trong 8 ngày dựa trên một mẫu đo đến mm gần nhất. Trong thời gian xử lý, cá nên được kiểm tra xử lý hàng tuần để xác định độ dài trung bình và tính toán lại tốc độ tăng trưởng. Một tỷ lệ tăng trưởng mới cho trong tuần lễ sắp tới được ước tính dựa trên sự tỉ lệ tăng trưởng trong tuần đã qua. Quá trình nuôi có thể được thực hiện bằng tay hoặc bằng cách cho ăn tự động. Cá nên được cho ăn 3 hoặc nhiều lần mỗi ngày cho sự tăng trưởng tốt nhất. Bocek et al. (1992) cho thấy hiệu quả chuyển đổi giới tính có thể đạt được khi cá được cho ăn 2 lần/ ngày và trong 5 ngày/tuần, nhưng sự tăng trưởng tốt nhất đã thu được khi hàng ngày cho ăn 4 lần/ ngày. Khi thức ăn tự động được được sử dụng, chế độ ăn uống hàng ngày nên được chia ra thành 4 ─ 5 phần, do đó số lượng lớn sẽ được thả xuống tại mỗi điểm cho ăn. Khi lượng nhỏ thức ăn được được thả xuống không đổi trong cả ngày, cá rô phi lớn hơn sẽ thống trị khu vực xung quanh và tiêu thụ hầu hết các nguồn thức ăn, dẫn đến biến đổi kích thước đáng kể và thường lượng giới tính đảo ngược là không đáng kể. Đánh giá về tính hiệu quả xử lý Hiệu quả xử lý nên được dựa trên một kiến kiểm tra về cơ quan sinh sản của một mẫu cá đại diện. Cá rô phi có thể được xác định giới tính chắc chắn hợp lý dựa trên sự xuất hiện của bộ phận núm sinh dục nếu chúng không được xử lí bằng hormone. Nhưng đối với hormone xử lý cá bản chất của tuyến sinh dục không phải bao giờ cũng phù hợp với hình dạng của các papilla. Phelps et al. (1993) sau một quá trình xử lý với MT cho thấy rằng chỉ có một phần giới tính bị biến đổi. Họ cẩn thận nghiên cứu nhú của 270 O. niloticus cho các khe hở một ống dẫn trứng và dựa trên sự xuất hiện của nhú, 82% là đực. Xét nghiệm cơ quan sinh sản đực cá với "nhú" cho thấy rằng con đực chỉ có 60% có cơ quan sinh sản là các mô tinh hoàn, trong khi 29% là có đặc tính cả đực lẫn cái, và 11% đã có buồng trứng bình thường. Tương tự như vậy, 12% các loài cá với papilla là cơ quan sinh sản cái chỉ gồm có mô tinh hoàn. Mẫu lỗi được lấy từ một mẫu thiếu kích thước có thể gây ra một sự giải thích sai cho tính hiệu quả. Khi sản xuất trên quy mô thương mại, tối thiểu là 300 cá nên được thu nhận ở cuối của thời kỳ xử lý hormone của các quần thể cá với nhau, thu nhận một mẫu ngẫu nhiên. Như vậy cá nên được phát triển tới 5 cm trở lên với một sự xử lý không phải là hormone tự do trong nước của hormonr và bảo quản trong formalin 10%. Một mẫu đại diện là 100 cá hoặc nhiều hơn nên được chọn cho sự nghiên cứu cơ quan sinh sản đực, cái. Các mẫu phải đại diện cho tần số xuất hiện chiều dài phân phối. Popma (1987) tìm thấy ở cá rô phi sông Nile mà được 11-17 + mm ở cuối của giai đoạn xử lý, các loại cá nhỏ hơn có nhiều tỷ lệ cái hơn. Hiott (1990) thấy rằng khi cá được tăng lên đến 4 -11 cm, sau xử lý MT, khi đó những con cái đã thấy phổ biến hơn trong số các loài cá lớn hơn. Để kiểm tra cơ quan sinh sản đực, cái, dụng cụ giải phẫu là cần thiết cùng với một tiêu bản kính hiển vi và chất nhuộm màu. Guerrero và Shelton (1974) mô tả một kỹ thuật ép cơ quan sinh sản sử dụng chất nhuộm acetocarmine. Khác với những chất nhuộm màu có hiệu quả bao gồm các phẩm lục bền và đả máu. Cá cần được bảo quản tối thiểu là 10 ngày trong formalin trước khi kiểm tra cơ quan sinh sản. Các mô cơ quan sinh sản cá được bảo quản dưới 10 ngày vẫn còn tính đàn hồi và thường bị phá vỡ khi đang được gỡ bỏ. Cá được giải phẫu bằng cách thực hiện một lát cắt gần hậu môn xuống phía dưới căn cứ vào vây ngực. Các tuyến sinh dục đầy đủ, có vị trí ở phần lưng của màng bụng, nên được gỡ bỏ cẩn thận và sẽ bắt đầu từ phần bụng rồi tiến về trước. Để sử dụng hiệu quả nguồn cung cấp, 4-5 bộ của cơ quan sinh sản được đặt trên một tiêu bản kính hiển vi và mỗi cho một giọt thuốc nhuộm. Tiêu bản khác là đặt ở phía đầu và cơ quan sinh sản được cuộn nhẹ nhàng hoặc nén lại. Khi cá lớn được kiểm tra một buồng trứng rõ ràng cũng như dễ dàng xác định trứng và có thể được nhìn thấy trong các khoang cơ thể, nhưng ngẫu nhiên, các tuyến sinh dục cũng có thể chứa mô tinh hoàn và cần được kiểm tra bằng kính hiển vi. Những tuyến sinh dục dày có thể cần phải cắt mỏng theo chiều dài trước khi chúng có thể được kiểm tra chính thức. Toàn bộ chiều dài của tuyến sinh dục nên được kiểm tra để quan sát một kiểu mô sinh dục. Trong một khối mềm cơ quan sinh sản của một buồng trứng, trứng của nhiều kích cỡ sẽ được hiển thị toàn bộ cơ quan sinh sản (Hình 4). Nó sẽ có thể tập trung lên xuống trên một quả trứng và có thể nhìn thấy tốt nhân. Mô tinh hoàn không phải là rõ ràng. Thùy của tinh hoàn sẽ được rõ ràng nhưng kết cấu khác nhau không phải là như nhau (Hình 5). Mô liên kết, vòi trứng hoặc ống dẫn tinh trùng có thể cũng xuất hiện trên lam kính. Tuyến sinh dục có thể được tìm thấy có chứa cả hai buồng trứng và mô tinh hoàn (tuyến sinh sản lưỡng tính). Như vậy cơ quan có đặc tính của đực lẫn cái cá được tìm thấy ở một tần số thấp trong mẫu bình thường, không xử lý bằng hormone cá rô phi (Clark và Grier 1985; Okoko 1996), phổ biến nhất, nơi các phần nhỏ của buồng trứng được xen trong tinh hoàn. Cơ quan có đặc tính của đực lẫn cái cá được xử lý bằng hormone cá có chứa nhiều hỗn hợp của các mô buồng trứng và tinh hoàn là đến tỷ lệ phần trăm của tuyến sinh dục đó là của một loại mô cho và là nơi mô được xác định (Hình 6). Khả năng sinh sản của cá lưỡng tính là khó khăn để đánh giá. Các điều kiện cơ quan sinh sản lưỡng tính được biết đến chỉ sau khi thực tế, chỉ xác định khi cá đã bị giết và gỡ bỏ tuyến sinh dục. Những lần ngẫu nhiên, xử lý hormone trưởng thành được tìm thấy với các phần trước của tuyến sinh dục làm hoại tử buồng trứng và vòi trứng không xác định. Clark và Grier (1985) sao chép một vài con đực O. aureus và thấy rằng có 3 cá đã được lưỡng tính với noãn bào không noãn hoàng (25-75 mm) trong mô tinh hoàn. Tỷ lệ phần trăm tối thiểu chấp nhận được ở những con đực sau khi chuyển đổi giới tính phụ thuộc vào kỹ thuật nuôi, và kích thước thương mại chấp nhận. Khi phương pháp xử lý androgen có hiệu quả, tỷ lệ cái nên thấp hơn 5%. Nếu một thị trường có kích thước nhỏ chấp nhận thỉ tỷ lệ đực nhỏ hơn 95% có thể chấp nhận. Lovshin et al. (1990a) thấy rằng ngay cả khi nuôi hỗn hợp các giới tính của O. niloticus, cá nhỏ 5 g thả ở 10.000 / ha đạt đến 140 g trong 104 ngày (đực = 150 g, cái = 126 g) với sản lượng tối thiểu của sự tái sản xuất. Tác động của một vài con cái có thể là quan trọng hơn nếu một thị trường lớn hơn về trọng lượng yêu cầu. Lovshin et al. (1990b) thấy rằng ngay cả khi con cái chiếm 2,5% trong một quần thể cá rô phi tăng trưởng yếu trong vòng 4 tháng khi cố gắng không được thực hiện để kiểm soát sự phục hồi sức khỏe. Sinh sản là 58% trọng lượng thu hoạch sau 9 tháng của nuôi cấy trong ao khi con cái được 2,5% tổng số đàn nuôi ban đầu. Sự bổ xung quan trọng nhất sau khi con cái từ số con mẹ chiếm số ít bắt đầu để đẻ trứng, thường là 5-7 tháng sau khi thả ban đầu của 20-30 g "chuyển đổi giới tính" cá. Trong ao nuôi ngoài trời, sản xuất các loại cá lớn đủ để năng suất 5 -7 lạng yêu cầu có 2 pha phát triển ngoài hoặc phải có sự cho thêm sinh vật ăn thịt chúng để kiểm soát việc tăng về số lượng cá thể. Một số loài động vật ăn thịt bao gồm Guapote Tigre (Cichlasoma managuense), cá vược đen miệng rộng (Micropterus salmodies), và tucunare (Cichla ocellaris) đã được sử dụng có hiệu quả để điều khiển cá rô phi sinh sản ở "tất cả" ao nuôi cá rô phi đực (Dunseth và Bayne 1978; Green et al. 1997; McGinty 1983; McGinty 1985; Pike 1983). Mặc dù cá rô phi có thể được tái sản xuất trong hệ thống luân chuyển nhưng kẻ thù là hiếm khi được sử dụng để kiểm soát gia tăng của chúng. Cá cái có thể được khác biệt ở một vài mức độ bởi sự tăng lên. Pruginen và Shell (1962) đã có thể phân loại O. niloticus theo cân nặng 13-17,9 g và riêng biệt với con đực là 88% hiệu quả. NHÂN TỐ LÀM TÁC ĐỘNG TỚI SỰ CHUYỂN GIỚI TÍNH. Kích thước và tuổi Sự giới thiệu của Shelton et al (1978.) dẫn đến việc bắt đầu xử lý bằng cách sử dụng hormone cho cá mới nở 9 -11 mm là có giá trị, mặc dù cá lớn hơn cũng đã được thành công cho việc chuyển giới tính. Argue (1992) chuyển đổi giới tính O. niloticus bắt đầu với cá mới nở ít hơn 19 ngày tuổi nhưng lớn hơn 14 mm và thu được ở con đực là 91% và lưỡng tính là 4%. Hiot và Phelps (1993) thu được 87,3% con đực khi xử lý ở 12 -13 mm loài O. niloticus và nhỏ hơn 10 ngày tuổi, nhưng chỉ có 66,7% con đực khi họ xử lý ở 12-13 mm cá mới nở mà lớn hơn 10 ngày tuổi. Nakamura và Iwahashi (1982) thu được con đực là 98% khi họ xử lý ở 12,7 mm loài O. niloticus, và 70,2% con đực sau khi nở 10 ngày và đo 15,9 mm lúc bắt đầu xử lý. Các mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng, nhiệt độ, sự khác biệt giới tính và chuyển đổi giới tính thành công vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng như sự thảo luận của Nakamura và Takahashi (1973) thì hormone xử lý phải bắt đầu từ sự khác biệt giới tính trước khi bắt đầu và tiếp tục cho đến khi nó hoàn tất. Khi sự khác biệt cơ quan sinh sản bắt đầu và hoàn tất phụ thuộc vào thiết lập sinh sản. Popma và Green (1990) đề nghị rằng sau khi một xử lý 25 - 28 ngày hoóc môn nó có thể cần đến sự phân loại để loại bỏ hoàn toàn cá 13 mm hoặc là ít hơn khi nó không hoàn thành sự khác biệt cơ quan sinh sản. Hiot và Phelps (1993), Argue và Phelps (1996) thấy rằng từ những con cái đã có được sự phổ biến hơn trong số các loài cá lớn nhất được xử lý. Độ tuổi của cá và thay đổi kích thước có ảnh hưởng đến sự sống sót. Ellis et al. (1993) đối chiếu việc sử dụng cách ấp trứng gần đây, cá mới nở và một tập hợp bao gồm 50% từ mỗi nhóm kích thước. Họ thấy rằng cá mới nở nhỏ nhất sau 30 ngày đã được cùng một kiểu kích thước lúc thu hoạch. Kích thước nhóm pha trộn không thay đổi lúc thu hoạch nhưng đã hạ xuống 38% sự sống sót. Phương pháp an toàn để được hiệu quả chuyển đổi giới tính lớn nhất mà sự sống còn cao là để bắt đầu xử lý hormone với các cá thể trẻ nhất, cá mới nở nhỏ nhất có thể và đồng bộ về kích thước, <14 mm. Thời gian xử lý Việc phân phối của MT được xử lý bằng cách cho ăn (30 đến 60 mg MT / kg thức ăn) cho cá rô phi mới nở 21- 28 ngày có thể tạo ra quần thể không quá 5% cái dưới một trạng thái của những protocol (Bảng 1). Khoảng thời gian xử lý phải được đầy đủ để cho phép tất cả cá để hoàn thành sự khác biệt trong cơ quan sinh sản trong giai đoạn xử lý. Mbarereehe (1992) cho thấy ở 180 – 220C, thời gian xử lý là 40 ngày có thể cho 95% đực nhưng xử lý 20 ngày chỉ mang lại 69% đực. Bocek et al. (1991) tạo ra 98% đực khi cho cho ăn 60 mg MT/kg trong 30 ngày tại 210 -230C. Khi kết thúc xử lý, trung bình cá là 14,9 mm. Hiot và Phelps (1993), cho ăn MT với O. niloticus trong 28 ngày ở 270C, cho thấy hiệu quả của chuyển đổi giới tính bằng hormone là tương quan với số ngày cá mới nở nhận được hormone trước khi đạt đến 18 mm. Bắt đầu với cá <11 mm, chúng phát triển nhanh chóng trong thời gian xử lý, cá đã nhận được 14 ngày, cho ăn hormone trước khi đạt 18 mm, và đã được đực là 95,7%. Bắt đầu từ 12-13 mm cá theo các điều kiện tăng trưởng đó, cá được lớn hơn 18 mm trong 9 ngày và chỉ được đực là 87,3%. Owusu-Frimpong và Nijjhar (1981) xử lý ở 13,5 mm ở O. niloticus khi mới nở với MT trong 42 ngày. Có những cá đã đạt chỉ 18 -19 mm sau 14 ngày và được chuyển giới tính thành công. Pandian và Varadaraj (1988) xử lý 10 ngày tuổi ở O. mossambicus với MT trong 11 ngày thu được đực là 100%, trong tập khác chúng được xử lý 13 ngày với cá mởi nở thu được đực là 69%. Thời gian xử lý liên quan đến kích thước ban đầu và điều kiện tăng trưởng. Như một quy tắc chung, cá sẽ nhận được ít nhất 14 ngày xử lý bằng hormone trước khi đạt đến kích thước 18 mm. Nếu tốc độ tăng trưởng chậm thời gian xử lý nên được kéo dài cho đến khi tất cả các loài cá này đạt kích thước hoặc xử lý một thời gian tổng cộng vượt quá là 28 ngày. Nếu tăng trưởng quá nhanh, nó có thể được cần thiết để giảm số lượng hoặc chất lượng của các chế độ ăn uốnglàm giảm tỷ lệ tăng trưởng. Môi trường Các yếu tố môi trường như nhiệt độ có thể tác động đến sự tăng trưởng và thay đổi trong suốt thời gian xử lý cần thiết. Nhiệt độ đơn lẻ cũng có thể làm lệc tỷ lệ giới tính. Baroiller et al. (1995) làm lệch tỷ lệ giới tính của O. niloticus đực nhiều hơn bằng cách giữ cá mới nở trong khoảng 360C theo sự khác biệt về giới tính. Desprez và Melard (1998) tìm thấy kết quả tương tự với O. aureus, tại đó tỷ lệ giới tính đã thay đổi tới 97,8% đực bằng cách giữ không được xử lý hormone cho cá mới nở ở 340C. Sử dụng loài cá O. mossambica, Varadaraj et al. (1994) thấy rằng tỷ lệ giới tính không được xử lý với cá mới nở đã không thay đồi khi nuôi tại 220, 250, 270, 330, hoặc 380C nhưng hiệu quả của sự xử lý MT 10 mg/kg đã được thay đổi. Tại 320C, cá lưỡng tính được 35% quần thể và tại 380C con cái chiếm được 73% quần thể và 27% còn lại là lưỡng tính. Chất lượng nước là một vấn đề cần nghiên cứu khi chuyển đổi giới tính cá rô phi. Hầu hết sự chuyển đổi giới tính được thực hiện trong nước ngọt qua một loạt các độ kiềm và độ cứng. Các tài liệu không cho thấy rằng hiệu quả là bị ảnh hưởng bởi kiềm hay độ cứng. Một số loài cá rô phi như O. mossambicus và O. spilurus có thể tái sản xuất trong nước biển nước hơi mặn hoặc nước biển nồng độ cao và cá mới nở có thể chuyển đổi giới tính trong các điều kiện như vậy (Wantanabe et al 1993;. Ridha và Lone 1995). Tùy thuộc vào chất lượng nước sẽ cho phép tăng trưởng tốt và sự sống còn của cá mới nở là thích hợp để chuyển đổi gới tính. Nồng độ oxy hoà tan (DO) duy trì trên 4 mg/l để bảo đảm cho ăn một phản ứng mạnh mẽ về sự cung cấp đáp ứng. Các con cá mới sinh sẽ chịu được mức cân bằng thấp nhưng dễ tress và dễ bị bệnh hơn. Sự nhiễm độc của hapas và kết quả trao đổi nước bị giới hạn có thể góp phần vào tình trạng DO thấp. Nhiệt độ tốt nhất là trong khoảng 260 – 280C. Nhiệt độ dưới đây 240C làm giảm đáng kể sự tăng trưởng và có thể dẫn đến một số loài cá hoàn toàn không có sự khác biệt cơ quan sinh sản trong quá trình xử lý. Nhiệt độ thấp hơn cũng ưu tiên vấn đề về bệnh hơn. Tỷ lệ liều lượng Hiệu quả liều lượng cho sự chuyển đổi giới tính là phụ thuộc vào về khối lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày. Varadaraj và Pandian (1989) báo cáo 100% đực hóa ở O. mossambicus thuận lợi khi cho ăn libitum cung cấp MT gồm có 5 mg/kg. Khi mà tỷ lệ cho ăn được kiểm soát, Pandian và Varadaja (1987), một chế độ ăn uống MT gồm có 5 mg/kg và thu được 60% con đực và khi cho ăn ở 10% trọng lượng cơ thể, cho 80% đực ở 20%, và 100% đực ở 30% trọng lượng cơ thể. Họ kết luận rằng để có được một quần thể 100% đực, tối thiểu cần 1,5 μg MT/g cá/ngày cần thiết cho sự tiêu thụ. Rodriguez-Guerrero (1979) cho ăn 17 α ─ ET tới O. aureus thấy rằng một hiệu quả pha trộn tương ứng cho lượng hormone trung bình thêm khoảng 21 ngày, thường là 0,46 μg/cá/ngày. Okoko (1996) cho O. niloticus ăn ở 15% trọng lượng cơ thể/ngày, chế độ ăn gồm có 3.75, 7.5, 15, 30, 60, 120, 240, 480, 600, hoặc 1200 mg MT/ kg. Ở 3,75 mg ông thu được 80,0% đực và 19% lưỡng tính, ở 7,5 mg kết quả thu được đực là 91,7% và 8,3% lưỡng tính, và tại 15 mg thu được 98,3% đực và 1,75 lưỡng tính. Ông dự tính rằng hàng ngày MT được thêm vào trong khoảng 0,52 ─ 2,85 μg /g cá mang lại nhiều hơn 95% đực trong những quần thể. Lượng androgen quá mức có thể làm giảm hiệu quả điều trị. Nakamura (1975) thu được đực là 100% khi cho O. mossambicus ăn MT ở mức 50 mg/kg theo chế độ ăn uống, nhưng ở 1000 mg/kg phần trăm đực là 61,4%. Okoko (1996) cho thấy ở liều 240, 480, 600, hoặc 1200 MT/kg chế độ ăn uống tại 15% trọng lượng cơ thể/ngày, kết quả không lảm tăng tỷ lệ phần trăm đực được tạo ra (Bảng 1). Lượng hormone lấy vào chính xác hàng ngày rất khó thực hiện. Hiểu biết chính xác trọng lượng và số lượng cá mới nở của một ngày nào đó là khó khăn và tính thèm ăn có thể khác nhau từ ngày này đến ngày khác. Trong một môi trường nước sạch cùng với không có thức ăn tự nhiên có một chế độ ăn uống có chứa 15-30 mg/kg có thể có hiệu quả, khi đó ở khuôn viên ngoài trời với các thực phẩm tự nhiên có sẵn một liều lượng tối ưu có thể được từ 30-60 mg/kg ở chế độ ăn uống cho 15% trọng lượng cơ thể hoặc hơn. Nghiên cứu sự đồng hóa Androgens có cả hai, một là androgen và một là sự đồng hóa có hiệu lực. Hiệu quả của sự đồng hóa từ việc sử dụng androgen để gây chuyển đổi giới tính cá rô phi là khó xác định. Một số nghiên cứu rằng thảo luận về tăng trưởng của sự chuyển đổi giới tính cá có liên quan đến việc không xử lý cá được so sánh với sự tăng trưởng của gần tất cả các quần thể đực cho rằng một quần thể giới tính sau khi trộn hormone thấy có sự xuất hiện con cái làm giảm tốc độ tăng trưởng do sự tăng trưởng chậm của con cái hoặc sinh sản của chúng (Guerrero 1975; Hanson et al. 1983; Macintosh et al. 1985; McAndrew và Majumdar 1989). Tương tự như vậy, so sánh tính di truyền của tất cả cá đực và cái thu được bằng cách chuyển đổi giới tính, thường là phức tạp bởi một số con cái và sinh sản của chúng trong một hoặc nhiều hơn từ các phương pháp trị liệu. Hanson et al. (1983) so sánh tốc độ tăng trưởng theo tính di truyển pha trộn giới tính trong quần thể với sự chuyển giới tính thảnh đực, một sự di truyền quần thể cái trong sự chuyển đổi thành đực và di truyển chọn lựa đực bằng cách kiểm tra của nhú sinh dục. Cả hai tập hợp chuyển đổi giới tính cá (99,4% và 100% đực, tương ứng) đã làm phát triển hơn sự tham gia của giới tính cá nhưng sự tham gia của giới tính cá đực gồm có 6,2% cá cái, khi đó có thể làm giảm trọng lượng trung bình cuối cùng. Mair et al. (1995) thấy rằng di truyền cá rô phi đực (99,1% nam giới) và chuyển đổi giới tính "đực" (71,6% đực) đạt trung bình trọng lượng giống như 168 ngày nhưng sinh sản đại diện cho 10,9% của tổng số nhiên liệu sinh học trong ao với sự chuyển đổi giới tính đực. Tuấn et al. (1998) tại một thử nghiệm không tìm thấy sự khác biệt trong sự phát triển của di truyền "đực" (96,2% đực) và sự chuyển đổi giới tính "đực" (99,3% đực) trong quần thể. Trong một thử nghiệm thứ hai chuyển đổi giới tính "đực" (đực 100%) đã phát triển lớn hơn di truyền "đực" nhưng "di truyền đực" quần thể đực chỉ đạt 82,6% đực. Green and Teichert ─ Coddington (1994) đánh giá sự sinh trưởng và sống sót khi dùng MT xử lý và chưa xử lý cá rô phi mới nở trong thời gian xử lý bằng androgen, ao nuôi và phát triển ra các giai đoạn thương mại dưới hình thức bán thâm canh trong điều kiện đất ao. Họ thấy không có sự khác biệt đáng kể trong sự tăng trưởng trong bất kỳ giai đoạn sản xuất. Bất kỳ sự lợi dụng về tăng trưởng nào của việc xử lý bằng androgen với cá rô phi là liên quan nhiều hơn đến sự tăng trưởng vượt trội của những con đực hơn đáp ứng đồng hóa làm tăng sự tổng hợp protein và tăng thêm các khối cơ. Sức khỏe và những nghiên cứu về môi trường Chuyển đổi giới tính của cá rô phi nên quan tâm đến an toàn thực phẩm và các vấn đề môi trường liên kết với việc sử dụng steroid. Đây là trách nhiệm của nhà sản xuất để bảo đảm tính công khai về chất lượng cá cao nhất được tạo ra khi sử dụng các kỹ thuật có thể mang kết quả âm tính với môi trường. Tại Hoa Kỳ việc sử dụng thuốc trong nuôi trồng thủy sản là quy định của tổ chức thức ăn và phân phối thuốc (FDA). Là một ngành công nghiệp tương đối mới so với các hình thức chăn nuôi gia súc, chỉ có một vài loại thuốc đã được FDA chấp thuận cho sử dụng trong nuôi trồng thủy sản. Những nỗ lực hiện nay đang có được chấp thuận cho vệc sử dụng các steroid, methyltestosterone thông thường. Có nhiều nghiên cứu khoa học liên quan đến MT để hỗ trợ quá trình phê duyệt. Những androgen khác đã được sử dụng chuyển giới tính có một cơ sở dữ liệu nhỏ hơn và sẽ đòi hỏi nhiều hơn cho sự nghiên cứu cung cấp những dữ kiện cần cho quá trình phê duyệt dược phẩm. Thời gian xử lý ngắn và nhanh chóng chuyển hóa của MT giúp bảo đảm rằng cá rô phi không bị ràng bộc vào MT trước khi cá tới người tiêu dùng. Sử dụng dữ liệu tốc độ tăng trưởng bởi Dambo và Rana (1992), cá đạt 0,5 g khi kết thúc xử lý thì tiêu thụ 29,9 - 33,2 μg MT trong thời gian xử lý. Tóm lại MT là nhanh chóng chuyển hóa và bài tiết. Curtis et al. (1991) nuôi cá cá rô phi mới nở trong 30 ngày, một thức ăn có chứa nhãn phóng xạ MT. Mời ngày sau khi điều trị 21 ngày chỉ có duy nhất một vết MT được tìm thấy. Phần đầu và nội tạng đã được tìm thấy có chứa lớn hơn 90% phóng xạ MT, và sau 21 ngày thông báo xử lý vẫn còn nhỏ hơn 1% (Goudie et al. 1986). Johnstone et al. (1983) tìm thấy lớn hơn 95% MT ở các nội tạng và phóng xạ không thể tìm được sau 50 giờ xử lý. Điều này nhanh chóng chuyển hóa và bài tiết của MT bởi một cá được xử lý sớm trong lịch sử sống của nó, kết hợp với khoảng thời gian cần thiết để mở rộng sản xuất một kích thước tiêu thụ cá, đưa đến một sản phẩm tiêu dùng an toàn. Nhiều nghiên cứu chi tiết về môi trường của androgens không mua được nhưng theo một số điều kiện có thể gây ra các hiệu ứng phụ. MT là nhạy cảm để phân tích khi tiếp xúc với ánh sáng hoặc nhiệt độ cao (AHFS 97 Drug Information, 1997). Cả hai loại nấm và vi khuẩn có thể chuyển hóa exogenous steroid. Nhiều phản ứng khác nhau về trao đổi chất steroid, trong đó có sự trao đổi chất của MT, có thể ở vi khuẩn (Schubert et al 1972;. Jankov 1977), cũng như sự chuyển hóa steroid tới CO2 và H2O (Sandor và Mehdi 1979). Trong một ao cá bột ngoài trời nơi có được xừ lý trong hapas là sự kết hợp của ánh sáng, nhiệt độ và vi sinh vật đã bị suy thoái nên kết quả nhanh chóng phá vỡ với MT. Trong một nghiên cứu thí điểm mà không cần cá, một liều duy nhất của 40 mg testosterone đã được thêm vào một trong hai bể chứa hệ thống luân chuyển lại. (Budworth và Senger 1993). Pha loãng trong hệ thống hệ thống luân chuyển sẽ cho kết quả xét nghiệm ban đầu tập trung osterone (17,4μg/l) được giảm đến 10,6μg /l. Nó được tìm thấy rằng sự tập trung trong nước, đo bằng kháng thể kép là thử nghiệm miễn dịch phóng xạ, đạt đỉnh cao ở hai bể chứa khoảng 2 giờ sau khi ứng dụng, sau đó giảm theo cấp số nhân đến gần 0 ng/ml testosteron sau khi ứng dụng 18 giở. Trong một bể ngoài trời, Phelps et al. (1992) được sử dụng hapas nhỏ cách nhau khoảng 30 cm, trong nước tĩnh 20 m2 bể để giữ cá cho một MT hoặc fluoxymesterone được xử lý bằng cách cho ăn hoặc không được xử lý bằng cách cho ăn. Các phương pháp trị liệu đã được phân công ngẫu nhiên trong bể và không có bằng chứng về nội tiết tố lọc qua nước ảnh hưởng đến tỷ lệ giới tính của cá không được xử lý. Soto (1992) được sử dụng một thiết lập vật lý giống nhau với mười tám mô hình 0,12 m2 hapas phân bố trong một bồn 20 m2 để đánh giá hormone đực tiềm năng của mestanolone chuyển giới tính của O. niloticus. Cô không tìm thấy bằng chứng về việc không xử lý hormone cá cho một tỷ lệ giới tính sai lệch, ngay cả cá như vậy mặc dù đã được bao quanh bởi tập hợp cá đang được cho ăn một bằng một hormonr xử lý. Abucay et al. (1997) thấy rằng tái sử dụng nước đã ảnh hưởng tới cá rô phi mới nở trong thời gian xử lý 25 ngày có thể thay đổi tỷ lệ giới tính. Khi nhóm thứ hai của cá được thả vào trong nước như vậy và đưa vào một chất không hormone làm thức ăn, tỷ lệ giới tính là sai lệch. Họ cũng thấy rằng khi "tất cả các cá bột" cái đã được thả vào một lồng trong một bể nuôi và MT làm thức ăn xử lý được chuyển xuống đáy của bể, nơi cá không có hả năng xuống đó, tỷ lệ giới tính đã trở thành lệch với những con đực. Trong hệ thống luân chuyển nơi mà MT đã được cho hàng ngày, MT có thể vẫn còn trong nước cột đủ lâu để ảnh hưởng đến tỷ lệ giới tính.Tấ cả những con cái gynogenetic, 27 ─ 40 ngày, phổ biến cá chép (Cyprinus carpio) bị ảnh hưởng trong hệ thống luân chuyển lại (Gomelsky et al. 1994). Bốn thí nghiệm đã được tiến hành riêng biệt nơi mà mỗi bể cá đã được ăn một loại androgen, được xử lý theo chế độ ăn uống, cá trong bể khác trong cùng hệ thống được ăn một chế độ ăn uống androgen miễn phí. Họ thấy rằng trực tiếp hoặc gián tiếp androgen điều trị, hoặc là qua uống (MT ăn nhóm) hoặc nước tiếp xúc (nước tiếp xúc với nhóm), tỷ lệ giới tính sai lệch. Rõ ràng là không chuyển hóa MT và chất chuyển hóa của MT có thể tích lũy trong nước của hệ thống luân chuyển hoặc nước tĩnh có lẽ không phải tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trực tiếp. Mức độ tích tụ xuất hiện phụ thuộc vào tần số và liều MT thực hiện với các cá mục tiêu. Kết quả của bài tiết chất chuyển hóa và MT không chuyển hóa trên cá ảnh hưởng trong cùng một hệ thống có thể bao gồm từ huyết thanh MT cao cho sự thay đổi tỷ lệ giới tính. Tuy nhiên, sự suy giảm vi khẩn của androgen trong những máy lọc sinh học của các hệ thống luân chuyển lại xảy ra một cách nhanh chóng khi androgen được áp dụng ở liều thấp hoặc thường xuyên. Trong một sự bố trí ngoài trời một vài suy thoái có thể được nhanh hơn và hiệu quả không xử lý trên cơ thể sinh vật ít hơn. KẾT LUẬN Sản xuất cá rô phi đực thông qua việc sử dụng androgens là rất hiệu quả. Nó không yêu cầu một phần của sản xuất được loại bỏ như trong hướng dẫn sử dụng lựa chọn, hoặc là 2 sự phân tán riêng rẽ của cá được duy trì như trong lai giống. Có một số nguyên nhân kỹ thuật sản xuất thích nghi với hầu hết quy mô của sản xuất. Sự dễ dàng tương đối và dự đoán của chuyển đổi giới tính cá rô phi đã là một nhân tố chính trong tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của công nghiệp. Mặc dù nhiều loại hormone đã được sử dụng để chuyển đổi giới tính, methyltestosterone là phổ biến nhất được sử dụng androgen. Tỷ lệ và liều xử lý theo thời gian khác nhau tùy thuộc vào môi trường và các kinh nghiệm của các nhà sản xuất. Cá rô phi chiên <14 mm nên xử lý với ít nhất là 14 ngày trước khi đạt 18 mm, và nếu tốc độ tăng trưởng chậm hơn là thời gian điều trị nên được mở rộng cho đến khi tất cả các cá đạt kích cỡ này hoặc một thời gian điều trị tổng cộng 28 ngày là vượt quá. một liều tỷ lệ 30-60 mg MT/kg được nuôi tại một chế độ ăn uống tỷ lệ ban đầu là 20% trọng lượng cơ thể / ngày nên kết quả là thành công điều trị. Hiệu quả của điều trị phải dựa trên kiểm tra về cơ quan sinh dục. Như nuôi trồng thủy sản tiếp tục cung cấp một sự tăng dần của thế giới các sản phẩm thuỷ sản, nuôi cá rô phi sẽ đóng vai trò quan trọng hơn. Chuyển đổi giới tính sẽ vẫn được các tiêu chuẩn công nghiệp cho sinh sản kiểm soát ở cá rô phi. Hình 6. Intersex gonads có thể có phần mô buồng trứng hoặc trứng bị cô lập xen trong mô tinh hoàn. Hình 5. Mô tinh hoàn của cá rô phi như xuất hiện trong một bí gonadal. Hình 4. Buồng trứng cá rô phi như xuất hiện trong một bí gonadal với trứng, cá nhân có một hạt nhân rõ ràng. Bảng 4. 1.000 bảng cho ăn cho cá bột cá rô phi giả định không có tử vong; ăn ở 20% trọng lượng cơ thể trong 1 tuần, và 15% trong tuần 2. Cá được lấy mẫu hàng tuần để xác định một chiều dài chính xác.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSự đổi giới tính (của) Cá rô phi.doc
Tài liệu liên quan