Quản lý nhà nước - Phân tích chính sách

2.2.4.3. Các tác động của CS Tác động tích cực (dương tính) / tác động tiêu cực (âm tính) Tác động trực tiếp / tác động gián tiếp Tác động chính / tác động phụ Tác động đơn lẻ / tác động dây chuyền

ppt14 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Lượt xem: 1235 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản lý nhà nước - Phân tích chính sách, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
*PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCHGS.TS NGUYỄN MINH THUYẾTPhó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội khoá XII*ĐỀ CƯƠNGChính sách 1.1. Chính sách là gì?1.2. Các văn bản thể hiện chính sách2. Phân tích chính sách2.1. Phân tích chính sách là gì?2.2. Nội dung và phương pháp phân tích CS3. Thảo luận và thực hành*1. CHÍNH SÁCH1.1. Chính sách là gì?1.1.1. Định nghĩa: CS là đường lối cụ thể của một chính đảng hoặc một chủ thể quyền lực về một lĩnh vực nhất định cùng các biện pháp, kế hoạch thực hiện đường lối ấy.Cấu trúc của chính sách: đường lối cụ thể (nhằm thực hiện đường lối chung), biện pháp, kế hoạch thực hiệnChủ thể ban hành CS: chính đảng, cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị, công ty,*1. CHÍNH SÁCH1.1.2. Các loại chính sách: a) Của Nhà nước Chính sách kinh tế / Chính sách đối ngoại / Chính sách quốc phòng / Chính sách KH & CN / Chính sách giáo dục / Chính sách dân tộc / Chính sách tôn giáo,b) Của cơ quan, đơn vị, công ty Chính sách phát triển / Chính sách nhân lực / Chính sách kinh doanh,*1. CHÍNH SÁCH1.2. Các văn bản thể hiện chính sách ở nước ta1.2.1. Các nghị quyết, chỉ thị của Đảng1.2.2. Các văn bản quy phạm pháp luật: a) Ở Trung ương: Luật, pháp lệnh, nghị quyết (của QH, UBTVQH) Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước Nghị định của Chính phủ; quyết định của TTg CPNghị quyết của HĐ Thẩm phán TATC; Thông tư của Chánh án TATC; Thông tư của Viện trưởng VKSTC *1. CHÍNH SÁCHThông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng CQ ngang bộ Quyết định của Tổng KTNN Nghị quyết liên tịch giữa UBTVQH hoặc giữa CP với cơ quan TW của tổ chức chính trị - xã hội Thông tư liên tịch:+ Giữa Chánh án TATC với Viện trưởng VKSTC + Giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng CQ ngang bộ với Chánh án TATC, Viện trưởng VKSTC+ Giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng CQ ngang bộ.*1. CHÍNH SÁCHb) Ở địa phương: nghị quyết của HĐND; quyết định, chỉ thị của UBND1.2.3. Các văn bản quy phạm của cơ sở:Nghị quyết của Đại hội Đảng, cấp uỷ CQ, đơn vị, công tyNghị quyết của Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức CQ, đơn vị, công tyNghị quyết của HĐ Quản trị, HĐ Thành viên ctyQuyết định của người đứng đầu CQ, đơn vị, cty1.2.4. Các đề án, dự ánCủa Nhà nướcCủa cơ quan, đơn vị, công ty, *2. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH2.1. Phân tích chính sách là gì?2.1.1. Định nghĩa: là đánh giá tính toàn vẹn, tính thống nhất, tính khả thi và hiệu quả của chính sách nhằm điều chỉnh chính sách cho phù hợp với mục tiêu và thực tế.2.1.2. Các thời điểm phân tích chính sáchPhân tích trước khi ban hành chính sáchPhân tích sau khi thực hiện chính sách *2. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH2.2. Nội dung và phương pháp phân tích CS2.2.1. Đánh giá tính toàn vẹn của CSĐối chiếu CS với đường lối chung xem CS có thể hiện đầy đủ đường lối chung khôngĐối chiếu với yêu cầu của thực tế xem CS có đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thực tế không 2.2.2. Đánh giá tính thống nhất của CSĐối chiếu các bộ phận của một CS xem các bộ phận ấy có thống nhất khôngĐối chiếu một CS với hệ thống chính sách xem có thống nhất không*2. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH2.2.2. Đánh giá tính khả thi của CS Đánh giá bằng cách đối chiếu CS với điều kiện thực hiện CS:Nhân lực: số lượng, năng lực, phẩm chất, sự sẵn sàngTài lực, vật lựcThời gian vật chất*2. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH2.2.3. Đánh giá các tác nhân của CSĐịnh nghĩa: là nhân tố kích thích để khởi xướng một CSCác loại tác nhânTính hệ thống của chính sáchYêu cầu của công tác quản lýYêu cầu của lợi ích cộng đồngYêu cầu của lợi ích cục bộ (nhóm lợi ích)*2. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH2.2.4. Đánh giá tác động của chính sách2.2.4.1. Tác động của CS là gì? Là ảnh hưởng của CS đối với các đối tượng khác nhau trong xã hội và đối với sự phát triển của xã hội nói chung.Phân tích trước khi thực hiện CS: dự báoPhân tích sau khi thực hiện CS: hiệu quả 2.2.4.2. Các đối tượng chịu tác động của CSChịu tác động trực tiếpChịu tác động gián tiếp *2. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH2.2.4.3. Các tác động của CSTác động tích cực (dương tính) / tác động tiêu cực (âm tính)Tác động trực tiếp / tác động gián tiếpTác động chính / tác động phụTác động đơn lẻ / tác động dây chuyền*3. THẢO LUẬN, THỰC HÀNH1. Theo Ông / Bà, chính sách thu hút đầu tư của Nhà nước và của địa phương có những bất cập gì? Cần sửa đổi, bổ sung như thế nào?2. Ông / Bà có ý kiến gì về chính sách nhân lực, chính sách phát triển giao thông hoặc chính sách phát triển điện hạt nhân hiện nay?3. Phân tích một văn bản QPPL mà Ông / Bà quan tâm. Gợi ý:Dự thảo Luật Giáo dục đại học / Luật Quảng cáoDự thảo văn bản hoặc một văn bản QPPL đã ban hành của một địa phương

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptqh_phan_tich_chinh_sa_ch_moi_0597.ppt
Tài liệu liên quan