Phương pháp khuyến nông

Lời giới thiệu . I. Một số vấn đề chung trong khuyến nông. ii. Tổ chức khuyến nông . iii. Cán bộ khuyến nông iv. Đối t−ợng của khuyến nông . v. Các Ph−ơng pháp khuyến nông . vi. các ph−ơng pháp Phân tích tình huống vii. Xác định các nhu cầu khuyến nông viii. Phát triển các chủ đề khuyến nông . ix. Lập kế hoạch khuyến nông . x. Đánh giá khuyến nông .

pdf76 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2201 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phương pháp khuyến nông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhương pháp khuyến nông.pdf
Tài liệu liên quan