Nghiên cứu phân bổ rủi ro trong hình thức PPP phát triển hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam

(Bản scan)  Hình thức PPP đảm bảo cung cấp hạ tầng GTĐB chất lượng cao, giúp giảm áp lực ngân sách đầu tư | công và tối ưu hoá hiệu quả đầu tư. Trên cơ sở 51 yếu tố rủi ro của các dự án đường bộ Việt Nam trong hình thức PPP đã được xác định từ nghiên cứu trước đó của các tác giả. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng trên cơ sở khảo sát các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức tín dụng, ngân hàng, các doanh nghiệp tham gia hình thức PPP đường bộ Việt Nam về phân bổ các yếu tố rủi ro. Từ đó, nghiên cứu đã phân bổ được các yếu tố rủi ro của các dự án đường bộ Việt Nam trong hình thức PPP cho các bên tham gia. | Sự phát triển thành công của hình thức PPP trong phát triển GTĐB Việt Nam phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu giúp Nhà nước và tư nhân nhận thức được trách nhiệm của mình đối với việc kiểm soát các yếu tố rủi ro được chuyển giao, hay cùng nhau quản lý những yếu tố rủi ro được chia sẻ.0

pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 17/03/2022 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu phân bổ rủi ro trong hình thức PPP phát triển hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnghien_cuu_phan_bo_rui_ro_trong_hinh_thuc_ppp_phat_trien_ha.pdf