Nghiên cứu ảnh hưởng của một số hợp chất hữu cơ lên quá trình sinh trưởng và phát triển cây lan hài hồng (Paphiopedilum delenatii) in Vitro - Nguyễn Thị Cúc

SUMMARY The addition of organic compounds into the basal media in vitro enhanced the metabolic process of slow growing plants. In this study, effects of three different groups of organic compounds, including (i) the group of banana homogenate (BH), potato tuber sections (PTS) and coconut water (CW); (ii) the group of peptone, triptone and yeast extract powder; and (iii) the group of spirulina algae on the growth and development of Paphiopedilum delenatii in vitro were investigated. The results showed that all three groups stimulated the increase of shoot number, especially spirulina algae not only stimulating the formation of the number of multiple shoots but also increasing the survival rate of Paphiopedilum delenatii in vitro. For the experiment of BH, PTS and CW, the highest number of shoots (3.8 shoots/explant) was obtained on the medium supplemented with BH at the concentration of 20 g/l. For the experiment of petone, triptone and yeast extract powder, the highest number of shoots (3.9 shoots/explant) was obtained on the medium supplemented with yeast extract powder at the concentration of 1 g/l. For the experiment of spirulina algea, the survival rate of explants was 100% at all concentration and the highest number of shoots (4.0 shoots/explant) was obtained at the concentration of 50 mg/l.

pdf7 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Lượt xem: 383 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của một số hợp chất hữu cơ lên quá trình sinh trưởng và phát triển cây lan hài hồng (Paphiopedilum delenatii) in Vitro - Nguyễn Thị Cúc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TẠP CHÍ SINH HỌC 2014, 36(1se): 250-256 250 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ LÊN QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CÂY LAN HÀI HỒNG (Paphiopedilum delenatii) IN VITRO Nguyễn Thị Cúc1*, Nguyễn Văn Kết1, Dương Tấn Nhựt2, Nguyễn Thị Kim Lý3 1Trường Đại học Đà Lạt, *cucnt_nl@dlu.edu.vn 2Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên, Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam 3Viện Di truyền Nông nghiệp TÓM TẮT: Bổ sung các hợp chất hữu cơ vào môi trường nuôi cấy in vitro thường được thực hiện với mục đích thúc đẩy quá trình trao đổi chất của một số cây sinh trưởng chậm. Trong nghiên cứu này, chúng tôi khảo sát ảnh hưởng của ba nhóm hợp chất hữu cơ khác nhau: (i) nhóm chuối, khoai tây, nước dừa; (ii) nhóm peptone, triptone, bột nấm men và (iii) nhóm tảo spirulina lên quá trình sinh trưởng và phát triển của lan hài hồng (Paphiopedilum delenatii) in vitro. Kết quả cho thấy, cả ba nhóm hợp chất hữu cơ đều có tác dụng làm gia tăng số lượng chồi, đặc biệt tảo spirulina không những kích thích quá trình tạo chồi mà còn làm gia tăng tỷ lệ sống của mẫu cấy lan hài hồng in vitro. Trong nhóm chuối, khoai tây và nước dừa thì chuối có tác động mạnh nhất lên quá trình tạo chồi và số chồi đạt cao nhất ở nồng độ 20 g/l với 3,8 chồi/mẫu cấy. Đối với nhóm peptone, triptone và bột nấm men, bột nấm men có tác động mạnh nhất lên quá trình tạo chồi và số chồi đạt cao nhất (3,9 chồi/mẫu cấy) ở nồng độ 1 g/l bột nấm men. Tỷ lệ sống của chồi đạt 100% khi bổ sung bột tảo spirulina và số chồi đạt cao nhất là 4,0 chồi/mẫu cấy ở nồng độ 50 mg/l. Từ khóa: Paphiopedilum delenatii, bột nấm men, lan hài, tảo spirulina. MỞ ĐẦU Chi Lan hài (Paphiopedilum) gồm nhiều loài lan quí hiếm, được tổ chức CITETS công nhận và bảo vệ [19]. Những loài lan thuộc chi này đang dần bị tuyệt chủng vì sự khai thác quá mức của con người. Đặc thù riêng của chi này là cây sinh trưởng chậm, tỷ lệ nảy mầm của hạt trong tự nhiên rất thấp. Hiện nay, việc nghiên cứu nhân giống lan hài rất được chú trọng nhằm mục đích thương mại và bảo tồn nguồn gen thực vật quí hiếm. Một số công trình nghiên cứu nhân giống vô tính lan hài đã được công bố như: nhân chồi từ chồi đơn [10, 12], nuôi cấy đốt thân được kéo dài bằng đèn LED đỏ [6], gây tổn thương chồi và nuôi cấy trên môi trường lỏng [7], nẩy mầm cộng sinh hạt in vitro [14, 16] hoặc phương pháp tái sinh cây từ những cơ quan khác nhau như từ hạt [4, 13], từ mô sẹo [20], từ PLBs [14], từ lá [18], từ nụ hoa [19]. Kết quả của các nghiên cứu trên cho hệ số nhân chồi từ 1-5 chồi/mẫu cấy và tỷ lệ tái sinh cây là 50-75%. Những kết quả này đã cho thấy, có những thành công đáng kể trong nhân giống vô tính lan hài, vì đây là những loài rất khó duy trì và bảo quản trong điều kiện in vitro [18]. Tuy nhiên, không phải tất cả các nghiên cứu này đều có thể ứng dụng rộng rãi cho vi nhân giống thương mại. Sự bổ sung các hợp chất hữu cơ vào môi trường nuôi cấy in vitro nhằm thúc đẩy quá trình sinh trưởng và phát triển của cây, đặc biệt là những cây sinh trưởng chậm và khó nhân giống như lan hài đã được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu và cho kết quả rất khả quan. Các nghiên cứu của Pierik et al. (1988) [13], Li et al. (2001) [10], Chyuam et al. (2010) [2], Songjun et al. (2012, 2013) [16, 17] đều cho thấy, khi bổ sung các hợp chất hữu cơ vào môi trường nuôi cấy, tỷ lệ tái sinh cây, hệ số nhân chồi của một số loài lan hài cao hơn hẳn môi trường không bổ sung các chất này. Các hợp chất hữu cơ được dùng phổ biến trong nuôi cấy in vitro như nước dừa, dịch chiết chuối, cà rốt, khoai tây, peptone và triptone, đây là những nhân tố đóng vai trò không kém phần quan trọng trong quá trình nhân giống in vitro. Ngày càng nhiều các hợp chất hữu cơ khác nhau được phát hiện và bổ sung vào môi trường nuôi cấy in vitro như mầm ngô, mầm đậu, dịch chiết cà chua, để nâng cao hiệu quả nhân giống. Hiện nay, có một loại hợp chất hữu cơ mới có nguồn Nguyen Thi Cuc et al. 251 gốc từ thực vật, đó là bột tảo spirulina, trong tảo spirulina có chứa các nhóm chất cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây như các vitamin, các amino acid, các chất khoáng đa lượng, vi lượng [1, 3, 5, 8, 11]. Cho đến nay, chưa có công trình nào công bố về ảnh hưởng của tảo spirulina lên quá trình nhân giống in vitro. Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định ảnh hưởng của tảo spirulina, một số loại hợp chất hữu cơ và nồng độ sử dụng thích hợp cho quá trình sinh trưởng và phát triển của lan hài hồng (Paphiopedilum delenatii) nuôi cấy in vitro để tạo ra hệ số nhân giống cao trong thời gian ngắn. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Chồi lan hài hồng (Paphiopedilum delenatii) in vitro gieo hạt 6 tháng tuổi có chiều cao 10-12 mm và có 3-4 lá, do phòng Công nghệ Sinh học Thực vật, Khoa Nông Lâm, Trường Đại học Đà Lạt cung cấp. Chuối, nước dừa và khoai tây; peptone, triptone, bột nấm men (Duchefa, Hà Lan) và tảo spirulina dạng bột (Earthrise, Hoa Kỳ) được sử dụng. Khảo sát ảnh hưởng của chuối, khoai tây, nước dừa lên quá trình sinh trưởng và phát triển của chồi lan hài hồng nuôi cấy in vitro Tất cả các chồi dùng làm thí nghiệm để khảo sát ảnh hưởng của các hợp chất hữu cơ được gây tổn thương trước khi cấy. Dùng dao cấy cắt các chồi có kích thước đồng đều nhau, đặt chồi trên đĩa và dùng kim nhọn (Æ=0,3 mm) gây tổn thương vào vị trí nách lá và đặt vào môi trường nuôi cấy [7]. Môi trường nuôi cấy cơ bản là môi trường MS có bổ sung 0,5 mg/l TDZ, 8 g/l agar, 20 g/l đường [7]. Các hợp chất hữu cơ được bổ sung ở các nồng độ như sau: chuối: 10 g/l, 20 g/l và 30 g/l; khoai tây: 10 g/l, 20 g/l và 30 g/l; nước dừa: 100 ml/l, 200 ml/l và 300 ml/l. Khảo sát ảnh hưởng của peptone, triptone, bột nấm men lên quá trình sinh trưởng và phát triển của chồi lan hài hồng nuôi cấy in vitro Các chồi lan hài cũng được làm tổn thương và môi trường nuôi cấy cơ bản cũng tương tự như thí nghiệm trên. Peptone, triptone và bột nấm men được bổ sung lần lượt ở các nồng độ 1 g/l, 2 g/l và 3 g/l. Khảo sát ảnh hưởng của tảo spirulina lên quá trình sinh trưởng và phát triển của chồi lan hài hồng nuôi cấy in vitro Các chồi cũng được làm tổn thương và môi trường nuôi cấy cơ bản cũng tương tự như thí nghiệm trên. Tảo spirulina được bổ sung ở các nồng độ 10 mg/l, 30 mg/l, 50 mg/l và 70 mg/l. Môi trường nuôi cấy được chuẩn pH về mức 5,2 (dùng NaOH và HCl 1N) trước khi đem hấp vô trùng bằng autoclave ở điều kiện 1atm, 121oC trong vòng 30 phút. Điều kiện phòng nuôi cấy là nhiệt độ 25±2oC, thời gian chiếu sáng 16 giờ/ngày, cường độ ánh sáng 50 µmol m-2s-1. Sau 3 tháng, các mẫu cấy được lấy số liệu. Chỉ tiêu theo dõi số lượng lá, số lượng chồi, chiều cao chồi và tỷ lệ sống của mẫu cấy. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên và được lặp lại ba lần, số liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS phiên bản 20. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Ảnh hưởng của chuối, khoai tây, nước dừa lên quá trình sinh trưởng và phát triển của chồi lan hài hồng nuôi cấy in vitro Kết quả ở bảng 1 và hình 1A cho thấy, các chất bổ sung khác nhau (chuối, khoai tây và nước dừa) có ảnh hưởng khác nhau đến số lá, số chồi, chiều cao chồi và tỷ lệ sống của chồi lan hài hồng nuôi cấy in vitro. Trong cùng một loại chất nồng độ khác nhau cũng có ảnh hưởng khác nhau đến các chỉ tiêu trên. Đối với các công thức có bổ sung chuối, khi tăng nồng độ từ 10 đến 20 g/l số lá, số chồi, chiều cao chồi và tỷ lệ sống tăng dần nhưng khi tăng nồng độ lên trên 20 g/l, các chỉ tiêu trên giảm. Khi bổ sung khoai tây ở các nồng độ 10, 20 và 30 g/l, hầu như không có tác dụng đối với quá trình tạo chồi, tạo lá và gia tăng chiều cao của chồi nhưng làm tăng tỷ lệ sống của mẫu cấy. Trong các nồng độ nước dừa được khảo sát, nồng độ 200 ml/l, thích hợp nhất cho sự tạo chồi, tạo lá và tăng trưởng chiều cao của chồi. Khi tăng nồng độ nước dừa lên trên 200 ml/l, quá trình tạo chồi bị hạn chế. Trong nghiên cứu này, số lượng chồi đạt cao nhất (3,8 chồi/mẫu TẠP CHÍ SINH HỌC 2014, 36(1se): 250-256 252 cấy) ở công thức có bổ sung 20 g/l chuối, kết quả này cũng tương tự với kết quả nghiên cứu trước đây của Huang et al. (2001) [10]. Từ những kết quả trên, có thể thấy, các chất bổ sung như chuối, khoai tây, nước dừa có khả năng kích thích quá trình sinh trưởng và khả năng tạo chồi của lan hài hồng nuôi cấy in vitro. Điều này được giải thích bởi trong các dịch chiết này có chứa các chất có lợi cho sự sinh trưởng phát triển của cây như các amino acid, các loại vitamin, đường và các chất kích thích sinh trưởng (nhóm cytokinin) [9], cũng như các chất khoáng vô cơ như photpho, magiê, kali và natri [15]. Hình 1. Sự sinh trưởng và phát triển của cây lan hài hồng nuôi cấy in vitro trên môi trường có bổ sung các hợp chất hữu cơ khác nhau A. Môi trường bổ sung chuối, khoai tây, nước dừa ở các nồng độ khác nhau; B. Môi trường bổ sung petone, triptone, bột nấm men ở các nồng độ khác nhau; C. Môi trường bổ sung tảo spirulina ở các nồng độ khác nhau. Ảnh hưởng của pepton, triptone, bột nấm men lên quá trình sinh trưởng và phát triển của chồi lan hài hồng nuôi cấy in vitro Kết quả thu được trình bày trong bảng 2 và hình 1B cho thấy, ở các nồng độ thích hợp của peptone, triptone và bột nấm men có tác động kích thích sự hình thành chồi, lá và làm gia tăng chiều cao cây cũng như tỷ lệ sống của mẫu cấy. Tuy nhiên, ở mỗi nồng độ khác nhau của A B C Nguyen Thi Cuc et al. 253 peptone, triptone và bột nấm men cũng có sự tác động khác nhau đến các chỉ tiêu sinh trưởng như số lá, số chồi, tỷ lệ sống của mẫu cấy. Số lượng chồi hình thành nhiều nhất (3,9 chồi/mẫu cấy) khi bổ sung 1 mg/l bột nấm men, tuy nhiên, tỷ lệ sống chỉ đạt (77,7%), trong khi đó bổ sung 2 mg/l peptone hoặc 1 mg/l triptone, tỷ lệ sống của mẫu cấy đạt 100%, nhưng số lượng chồi chỉ đạt 2,9 chồi/mẫu cấy. Việc bổ sung các hợp chất hữu cơ vào môi trường nuôi cấy đã làm gia tăng số lượng và chiều cao chồi lan hài theo nghiên cứu của Chyuam et al. (2010) [2] và Songjin et al. (2012) [17]. Kết quả này do các hợp chất có chứa các nitơ hữu cơ giúp cây dễ hấp thu hơn các nitơ vô cơ tạo cho cây sinh trưởng và phát triển tốt [2]. Bảng 1. Ảnh hưởng của chuối, nước dừa, khoai tây lên quá trình sinh trưởng và phát triển của chồi lan hài hồng nuôi cấy in vitro Công thức Số lá/mẫu cấy Số chồi/mẫu cấy Chiều cao chồi (mm) Tỷ lệ sống (%) Đối chứng 3,8 dez 2,3 cd 13,4 e 59,2 f 10 g/l chuối 4,5 bc 3,1 b 20,2 a 74,0 cde 20 g/l chuối 5,6 a 3,8 a 19,0 ab 81,4 abc 30 g/l chuối 4,9 b 0,9 f 17,1 abcd 70,3 de 10 g/l khoai tây 3,4 e 2,8 bc 14,4 de 85,1 ab 20 g/l khoai tây 4,3 c 1,5 e 15,4 cde 88,8 a 30 g/l khoai tây 4,0 cd 1,2 ef 17,5 abcd 66,6 ef 100 ml/l nước dừa 3,7 de 2,3 d 17,3 abcd 59,2 f 200 ml/l nước dừa 4,8 b 3,2 b 17,8 abc 74,0 cde 300 ml/l nước dừa 4,0 cd 1,3 ef 16,3 bcde 77,7 bcd ANOVAy A CV * 6,19% * 15,42% * 9,93% * 16,59% y*. có ý nghĩa ở mức p ≤ 0,05; z. trong mỗi cột các giá trị với chữ cái giống nhau, sự khác biệt giữa các công thức không có ý nghĩa bởi sự phân hạng của Duncan’s Mutiple Range Test. Bảng 2. Ảnh hưởng của peptone, triptone, bột nấm men lên quá trình sinh trưởng và phát triển của chồi lan hài hồng nuôi cấy in vitro Công thức Số lá/ mẫu cấy Số chồi/ mẫu cấy Chiều cao chồi (mm) Tỷ lệ sống (%) Đối chứng 3,8 dz 2,4 b 13,7 d 59,2 def 1g/l peptone 3,7 d 1,1 c 16,0 bc 62,9 cde 2g/l peptone 4,7 ab 2,9 b 18,7 a 100 a 3g/l peptone 3,7 d 1,2 c 13,7 d 48,1 fg 1g/l triptone 4,0 cd 2,9 b 15,4 cd 100 a 2g/l triptone 4,3 bc 1,3 c 15,4 cd 74,0 bc 3g/l triptone 3,9 d 1,1 c 16,5 bc 44,4 g 1g/l bột nấm men 3,9 d 3,9 a 15,5 cd 77,7 b 2g/l bột nấm men 3,7 d 2,6 b 16,5 bc 70,3 bcd 3g/l bột nấm men 4,8 a 1,6 c 17,7 ab 53,3 efg ANOVAy A CV * 5,44% * 13,95% * 6,10% * 13,51% Chú thích: như bảng 1. TẠP CHÍ SINH HỌC 2014, 36(1se): 250-256 254 Bảng 3. Ảnh hưởng của tảo spirulina lên quá trình sinh trưởng và phát triển của chồi lan hài hồng nuôi cấy in vitro Nồng độ tảo (mg/l) Số lá/mẫu cấy Số chồi/ mẫu cấy Chiều cao cây (mm) Tỷ lệ sống (%) 0 3,8 bz 2,3 c 13,5 b 59,2 b 10 4,5 b 2,3 c 16,3 b 100,0 a 30 5,5 a 3,1 b 20,3 a 100,0 a 50 5,5 a 4,0 a 23,0 a 100,0 a 70 4,0 b 3,0 b 15,2 b 100,0 a ANOVAy A CV * 6,11% * 11,37% * 7,65% * 0,00% Chú thích: như bảng 1. Ảnh hưởng của tảo spirulina lên quá trình sinh trưởng và phát triền của chồi lan hài hồng nuôi cấy in vitro Kết quả của chúng tôi cho thấy, bổ sung của tảo spirulina có tác động tốt đến sự sinh trưởng và phát triển của chồi lan hài hồng in vitro (bảng 3, hình 1c). Khi tăng nồng độ tảo spirulina, các chỉ tiêu theo dõi như số lá, số chồi, chiều cao chồi và tỷ lệ sống của mẫu cấy cũng tăng theo tương ứng và đạt tốt nhất khi bổ sung 50 mg/l bột tảo. Nếu tiếp tục gia tăng nồng độ tảo cao hơn 50 mg/l, các chỉ tiêu tăng trưởng trên bắt đầu giảm. Thông thường, phương pháp gây tổn thương chồi làm tăng số lượng chồi nhưng cũng là nguyên nhân làm mẫu cấy bị chết [7]. Bột tảo spirulina làm gia tăng tỷ lệ sống của mẫu cấy và đạt 100%, đây là chỉ tiêu sinh trưởng rất quan trọng trong giai đoạn nhân chồi cây lan hài hồng. Điều này có thể giải thích, trong thành phần của tảo có chứa nhiều amino acid tự do, các loại vitamin như vitamin A, vitamin B và vitamin E làm gia tăng quá trình trao đổi chất, chống hóa nâu của mẫu cấy, giúp mẫu cấy hấp thụ dưỡng chất tốt hơn làm cho mẫu cấy sinh trưởng và phát triển mạnh làm gia tăng tỷ lệ sống [1, 3, 5, 8, 11]. KẾT LUẬN Môi trường thích hợp cho nhân chồi lan hài hồng trong 3 loại hợp chất hữu cơ là môi trường MS có bổ sung 0,5 mg/l TDZ, 8 g/l agar, 20 g/l đường và 20 g/l chuối hoặc 1 g/l bột nấm men. Bổ sung nồng độ tảo spirulina ở nồng độ 50 mg/l vào môi trường nhân chồi làm gia tăng số lượng chồi và tỷ lệ sống của mẫu cấy. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Aiba S., Ogawa T.,1997. Assessment of growth yield of a blue-green algae: Spirulina plantensis, in axenic and continuous culture. J. Gen. Microbiol., 10: 179-182. 2. Chyuam Y. N., Norihan M. S., Faridah Q. Z., 2010. In vitro multiplication of the rare and endangered slipper orchid, Paphiopedilum rothschildianum (Orchidaceae). Af. J. Biotech., 9(14): 2062- 2068. 3. Dal B., Gerencsér Zs., Szendrő Zs., Mugnai C., Cullere M., Ruggeri S., Mattioli S., Castellini C., Dalle Zotte A., 2014. Effect of dietary supplementation of Spirulina (Arthrospira platensis) and Thyme (Thymus vulgaris) on rabbit meat appearance, oxidative stability and fatty acid profile during retail display. Meat Sci., 96 (1): 114-119. 4. Dennis P. S., Peter D. A., 1981. In vitro germination of Paphiopedilum seed of a completely defined medium. Sci. Hortic., 14: 165-170. 5. Dillon J. C., Phuc A. P., Dubackq J. P., 1995. Nutritional value of the alga Spirulina. World Rev. Nutr. and Diet., 77: 32-46. Nguyen Thi Cuc et al. 255 6. Duong T. N., Dang T. T. T., Nguyen T. D., Vu Q. L., Nguyen T. H., Kiem T. T. V., Chendanda C. C., 2007. In vitro sterm elongation of Paphiopedilum delenatii guillaumin and shoot regeneration viva sterm node culture. Propag. Ornam. Plants, 7(1): 29-36. 7. Duong T. N., Phan T. T. T., Nguyen H. V., Dang T. T. T., Dinh V. K., Nguyen V. B., K. Tran T. V., 2005. A wounding method and liquid culture in Paphiopedilum delenatii propagation. Propag. Ornam. Plants, 5(3): 156-161. 8. Henrickson R., 1989. Earth food Spirulina. Laguna Beach, Califonia, Ronore Enterprises Inc, 23-42. 9. Laurain D., Chenieux J., Tremouillaux- Guiller C. J., 1993. Direct embryogenesis from female haploid protoplasts of Ginkgo balboa L., a medicinal woody species. Plant Cell Rep., 12: 656-660. 10. Li C. H., Chi J. L., Ching I. K., Bau, L.H., Toshi M., 2001. Paphiopedilum cloning in vitro. Sci. Hortic., 91: 111-121. 11. Naif A. A., 2013. Heavy metal analysis in commercial Spirulina products for human consumption. Saudi J. Biol. Sci., 20 (4): 383-388. 12. Patcharawadee W., Eric B., Kongkanda C., Sureeya T., 2011. Effect of cytokinins (BAP and TDZ) and auxin (2, 4-D) on growth and development of Paphiopedilum callosum. Nat. Sci., 45: 12-19. 13. Pierik R. L. M., Sprenkels P. A., Harst B. V. D., Meys Q. G. V. D., 1988. Seed germination and further development of plantlets of Paphiopedilum ciliolare Pfitz. In Vitro Sci. Hortic., 34: 139-153. 14. Pou I. H., Jen T. C., Wei C. C., 2008. Plant regeneration via protocorm-like body formation and shoot multiplication from seed-derived callus of a maudiae type slipper orchid. Acta Physiol Plants, 30(5): 755-759. 15. Raghavan V., 1977. Diets and culture media for plant embryos. In: Rechcigl, M.J.(ed.), CRC handbook series in nutrition and food. Taylor Francis Publisher, London, pp. 361- 413. 16. Songjun Z., Jia W., Kunlin W., Jaime A. T. S., Jianxia Z., Jun D., 2013. In vitro propagation of Paphiopedilum hangianum Perner & Gruss. Sci. Hortic., 15: 147-156. 17. Songjun Z., Kunlin W., Jaime A. T. S., Jianxia Z., Zhilin C., Nianhe X., Jun D., 2012. Asymbiotic seed germination, seedling development and reintroduction of Paphiopedilum wardii Sumerh, an endangered terrestrial orchid. Sci. Hortic., 138: 198-209. 18. Ting Y. C., Jen T. C., Wei C. C., 2004. Plant regeneration through direct shoot bud formation from leaf cultures of Paphiopedilum orchids. Plant Cell Tiss. Org. Cult., 76:11-15. 19. Yu J. L., Yu C. T., Yung W. S., Ruey S. L., Fang S. W., 2011. In vitro shoot induction and plant regeneration from flower buds in Paphiopedilum orchids. In Vitro Cell. Dev. Biol. Plants, 47: 702-709. 20. Yung H. L., Chen C., Wei C. C., 2000. Plant regeneration from callus culture of a Paphiopedilum hybrid. Plant Cell Tiss. Org. Cult., 62: 21-25. TẠP CHÍ SINH HỌC 2014, 36(1se): 250-256 256 A STUDY ON EFFECTS OF ORGANIC COMPOUNDS ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF Paphiopedilum delenatii IN VITRO Nguyen Thi Cuc1, Nguyen Van Ket1, Duong Tan Nhut2, Nguyen Thi Kim Ly3 1Da Lat University 2Tay Nguyen Institute for Scientific Research, VAST 3Argriculture Genetic Institute SUMMARY The addition of organic compounds into the basal media in vitro enhanced the metabolic process of slow growing plants. In this study, effects of three different groups of organic compounds, including (i) the group of banana homogenate (BH), potato tuber sections (PTS) and coconut water (CW); (ii) the group of peptone, triptone and yeast extract powder; and (iii) the group of spirulina algae on the growth and development of Paphiopedilum delenatii in vitro were investigated. The results showed that all three groups stimulated the increase of shoot number, especially spirulina algae not only stimulating the formation of the number of multiple shoots but also increasing the survival rate of Paphiopedilum delenatii in vitro. For the experiment of BH, PTS and CW, the highest number of shoots (3.8 shoots/explant) was obtained on the medium supplemented with BH at the concentration of 20 g/l. For the experiment of petone, triptone and yeast extract powder, the highest number of shoots (3.9 shoots/explant) was obtained on the medium supplemented with yeast extract powder at the concentration of 1 g/l. For the experiment of spirulina algea, the survival rate of explants was 100% at all concentration and the highest number of shoots (4.0 shoots/explant) was obtained at the concentration of 50 mg/l. Keywords: Paphiopedilum delenatii, spirulina algae, yeast extract powder. Ngày nhận bài: 15-7-2013

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf4403_15721_1_pb_3563_5585_2017914.pdf
Tài liệu liên quan