Một số giải pháp phát triển sản xuất chè nguyên liệu bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Phát triển sản xuất chè nguyên liệu bền vững luôn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế của tỉnh Phú Thọ. Trên cơ sở | phân tích thực trạng, đánh giá tính bền vững cũng như phân tích các yếu tố ảnh hưởng, nghiên cứu đã đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển sản xuất chè nguyên liệu bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới. Các giải pháp đưa ra dựa trên thực trạng việc phát triển sản xuất chè nguyên liệu trên địa bàn tỉnh hiện nay và dựa trên định hướng và quan điểm phát triển chè nguyên liệu của | tỉnh Phú Thọ, đó là phải phù hợp với quy hoạch, chiến lược phát triển sản xuất chè nguyên liệu của cả nước, của khu vực nhằm xây dựng trên địa bàn tỉnh một ngành chè có năng suất và chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Phát triển sản xuất chè nguyên liệu bền vững trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

pdf11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 26/03/2022 | Lượt xem: 147 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số giải pháp phát triển sản xuất chè nguyên liệu bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmot_so_giai_phap_phat_trien_san_xuat_che_nguyen_lieu_ben_vun.pdf