Module 39: Phối hợp giữa giáo viên với gia đình và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh Trung học phổ thông

Các tổ chức đoàn thể, cơ sở sản xuất ngoài trường có tác dụng lớn tới hoạt động giáo dục học sinh, nếu có được sự hợp tác thường xuyên và hợp lí với những tổ chức, cơ sở đó.

pdf28 trang | Chia sẻ: phanlang | Lượt xem: 2286 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Module 39: Phối hợp giữa giáo viên với gia đình và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh Trung học phổ thông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmodule_thpt_39phoi_hop_giua_gvgdcong_dong_trong_gdpdf_3829.pdf