Khai thác tiềm năng phòng trừ sinh học của nấm trắng, Beauveria bassiana và nấm xanh, Metarhizium anisopliae trong quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây có múi

(Bản scan) Kết quả nghiên cứu từ phòng thí nghiệm, nhà lưới và ngoài ruộng vườn đã chứng tỏ chế phẩm nấm xanh, M.a (CT15-RCC) và chế phẩm nấm trắng, B.b(VL3-RMCQ) có tiềm năng rất lớn trong quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây có múi tại Đông bằng sông Cửu Long

pdf13 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Lượt xem: 2161 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khai thác tiềm năng phòng trừ sinh học của nấm trắng, Beauveria bassiana và nấm xanh, Metarhizium anisopliae trong quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây có múi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfcnsinhhoc_45_1464.pdf
Tài liệu liên quan