Hướng dẫn toàn tập autocad 2008

GIÁO TRÌNH AUTOCAD TOÀN TẬP 2008 - TIẾNG VIỆT Giáo trình toàn tập AutoCad 2008, bản tiếng Việt đầy đủ với các chương cho người mới bắt đầu cũng như các kỹ sư đã thông thạo Cad cần nghiên cứu thêm các lệnh nâng cao về 2D, 3D hay lập trình Autolisp. PHẦN 1: BẢN VẼ 2D Chương 1: Tổng quan về AUTOCAD Chương 2: Các bước chuẩn bị trước khi vẽ Chương 3: Các lệnh vẽ cơ bản Chương 4: Các cách nhập tọa độ chính xác Chương 5: Các thao tác trên đối tượng AutoCad Chương 6: Sao chép và hiệu chỉnh đối tượng Chương 7: Điều khiển màn hình quan sát bản vẽ Chương 8: Các phương pháp vẽ hình chiếu Chương 9: Gạch mặt cắt Chương 10: Ghi kích thước Chương 11: Nhập văn bản vào bản vẽ Chương 12: Tạo lớp để quản lý bản vẽ Chương 13: Tạo khối và chèn khối Chương 14: Tham khảo ngoài bản vẽ Chương 15: Quản lý bản vẽ bằng AutoCad@Designcenter Chương 16: Liên kết và nhúng đối tượng Phần 2: BẢN VẼ TỪ MÔ HÌNH 3D Chương 17: Môi trường vẽ và quan sát mô hình 3D Chương 18: Vẽ đường và mặt 3D Chương 19: Các lệnh hỗ trợ cho vẽ 3D Chương 20: Tạo mô hình khối rắn Chương 21: Hiệu chỉnh mô hình khối rắn Chương 22: Tô bóng mô hình khối rắn Chương 23: Phân tích các đặc tính của khối rắn Chương 24: Xuất bản vẽ ra giấy Chương 25: Xuất bản vẽ thành tập tin. PHẦN 3: NGÔN NGỮ AUTOLISP Chương 26: Các vấn đề cơ bản của ngôn ngữ Autolisp Chương 27: Cấu trúc trong chương trình Autolisp PHẦN 4: BẢNG TRA CỨU LỆNH Bảng tra cứu lệnh 2D Bảng tra cứu lệnh 3D Bảng tra cứu lệnh tắt

pdf269 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2801 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hướng dẫn toàn tập autocad 2008, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfacad2d.pdf
  • pdfacad3d.pdf
  • pdfautolisp.pdf
Tài liệu liên quan