Hệ thống tuần hoàn (recirculation system)

HỆ THỐNG TUẦN HOÀN (RECIRCULATION SYSTEM) Định nghĩa: Tuần hoàn: một hệ thống xử lý nước thay thế một nguồn nước thô để tạo lại một chất lượng nước phù hợp với nuôi trồng thủy sản.  Là hệ thống tái sử dụng nước bằng xử lý cơ học, sinh học và hóa học. Hệ thống xử lý nước thải tại trại thực nghiệm thủy sản nông lâm TP Hồ Chí Minh - Hệ thống nuôi học - Ngăn ngừa nước thả - Ngăn lọc sinh - Ngăn chứa nước đã lọc - Máy bơm:

pdf65 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2050 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hệ thống tuần hoàn (recirculation system), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhethongtuanhoan.pdf
Tài liệu liên quan