Giới thiệu về tư vấn và xét nghiệm HIV

Lấy khách hàng làm trung tâm: phù hợp với nhu cầu, vấn đề & hoàn cảnh cụ thể của từng khách hàng Qúa trình tương tác, hợp tác & tôn trọng lẫn nhau Lấy mục tiêu làm trung tâm Xây dựng tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong bản thân khách hàng Tính đến tình huống giao tiếp giữa người với người, bối cảnh văn hóa/xã hội, sự sẵn sàng thay đổi Đặt câu hỏi, lấy thông tin, rà soát các phương án và xây dựng kế hoạch hành động

ppt59 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2744 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giới thiệu về tư vấn và xét nghiệm HIV, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giới thiệu về Tư vấn và Xét nghiệm HIV Overview Hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam về chẩn đoán và điều trị HIV/AIDS Một mẫu máu được khẳng định là HIV dương tính nếu nó phản ứng (dương tính) với cả ba lần xét nghiệm sử dụng ba bộ xét nghiệm khác nhau (Chiến lược III của WHO) : Nhiễm HIV chủ yếu được chẩn đoán bằng cách phát hiện kháng thể kháng HIV trong máu của người bị nhiễm Có ba loại xét nghiệm kháng thể kháng HIV: • ELISA • Western Blot • Xét nghiệm nhanh HIV Giới thiệu về xét nghiệm HIV Mỗi một xét nghiệm sinh học đều có khả năng cho kết qủa dương và âm tính giả Độ chính xác của một thử nghiệm sinh học được mô tả bằng ba thông số sau: • Độ nhạy • Độ đặc hiệu • Giá trị dự đoán Các đặc tính của xét nghiệm Giới thiệu về xét nghiệm HIV Khả năng phát hiện chính xác trường hợp bị nhiễm Một thử nghiệm có độ nhạy cao ít có khả năng cho kết qủa âm tính giả Thử nghiệm có độ nhạy cao được sử dụng khi mong muốn có rất ít trường hợp âm tính giả, ví dụ trong truyền máu Độ nhạy Giới thiệu về xét nghiệm HIV Khả năng phát hiện chính xác trường hợp không bị nhiễm Một xét nghiệm có độ đặc hiệu cao sẽ cho ít kết qủa dương tính giả Xét nghiệm có độ đặc hiệu cao được sử dụng khi mong muốn có ít khả năng cho kết qủa dương tính giả, ví dụ trong chẩn đoán khả năng nhiễm HIV của một người nào đó Độ đặc hiệu Giới thiệu về xét nghiệm HIV Xét nghiệm kháng thể HIV không được sử dụng để chẩn đoán: Nhiễm HIV cấp (mới nhiễm) Hoặc Nhiễm HIV ở trẻ sơ sinh. VIRAL LOAD L©y truyÒn HIV Bèn ®iÒu kiÖn (TTST) Tho¸t (EXIT) – Vi rót ph¶i tho¸t ra khái c¬ thÓ cña ng­êi bÞ nhiÔm Tån t¹i (SURVIVE) – Vi rót ph¶i cã ®iÒu kiÖn ®Ó tån t¹i ®ñ sè l­îng (SUFFICIENT) – CÇn ph¶i cã ®ñ sè l­îng vi rót míi cã kh¶ n¨ng g©y nhiÔm Th©m nhËp (ENTER) – Vi rót ph¶i th©m nhËp vµo m¹ch m¸u cña ng­êi kh¸c TruyÒn th«ng thay ®æi hµnh vi L©y truyÒn HIV Tự nguyện – phải có sự ưng thuận có cơ sở của khách hàng cho phép làm xét nghiệm sau khi họ đã được tư vấn và khách hàng không được ép buộc Bí mật – thể hiện qua phương pháp: • Xét nghiệm hoàn toàn vô danh • Xét nghiệm bí mật có tên Xét nghiệm bí mật & giấu tên Giới thiệu về xét nghiệm HIV Module 1 Sub Module 3 – PPT02 TVXNTN và mối quan hệ với các dịch vụ khác Lập kế hoạch cho tương lai (chăm sóc trẻ mồ côi, người thân trong gia đình, viết di chúc v.v.) Chấp nhận và đương đầu với tình trạng huyết thanh Bình thường hóa và xóa bỏ miệt thị đối với người nhiễm HIV/AIDS Hỗ trợ từ cộng đồng, xã hội và nhóm đồng đẳng, kể cả nhóm hỗ trợ những người sống chung với HIV Tiếp cận các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình Tiếp cận bao cao su (cho nam và nữ) Sớm tiếp cận được các dịch vụ chăm sóc y tế, kể cả liệu pháp dự phòng KVR cho Lao và các nhiễm trùng cơ hội Xử lý sớm các nhiễm trùng cơ hội Phòng chống, điều trị và sàng lọc các nhiễm khuẩn qua đường tình dục Cung cấp các dịch vụ sản khoa cho người sống chung với HIV Khuyến khích và hỗ trợ thay đổi hành vi (Tình dục, an toàn tiêm chích) Vai trò của TVXNTN trong phòng chống và chăm sóc HIV KVR: Kháng vi rút Tư vấn trong TVXNTN là gì? Cung cấp thông tin về HIV; Tìm hiểu và giải quyết vấn đề – những khó khăn mà mỗi cá nhân gặp phải khi thực hiện các hành vi làm giảm nguy cơ; Hỗ trợ tiết lộ thông tin về tình trạng HIV cho bạn tình, người thân Hỗ trợ tình cảm và làm giảm tác động của HIV Tư vấn là… Lấy khách hàng làm trung tâm: phù hợp với nhu cầu, vấn đề & hoàn cảnh cụ thể của từng khách hàng Qúa trình tương tác, hợp tác & tôn trọng lẫn nhau Lấy mục tiêu làm trung tâm Xây dựng tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong bản thân khách hàng Tính đến tình huống giao tiếp giữa người với người, bối cảnh văn hóa/xã hội, sự sẵn sàng thay đổi Đặt câu hỏi, lấy thông tin, rà soát các phương án và xây dựng kế hoạch hành động Định hướng tư vấn Tư vấn không phải là… Chỉ bảo hoặc định hướng Đưa ra lời khuyên Một cuộc chuyện trò Một cuộc thẩm vấn Một buổi thú tội Một buổi cầu nguyện Định hướng tư vấn Tư vấn HIV/AIDS là gì? Tư vấn HIV/AIDS là sự giao tiếp kín đáo giữa một khách hàng và một cán bộ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhằm giúp khách hàng đương đầu với những căng thẳng và đưa ra quyết định của mình liên quan đến HIV/AIDS Qúa trình tư vấn bao gồm đánh giá nguy cơ lây truyền HIV của cá nhân, tạo điều kiện cho các hành vi phòng ngừa, và đánh giá cách thức xử lý khi khách hàng phải đương đầu với kết qủa xét nghiệm dương tính Định hướng tư vấn Qúa trình tư vấn Giai đoạn 1 Thiết lập quan hệ & chiếm lòng tin của khách hàng Giai đoạn 2 Xác định, hiểu vai trò, giới hạn & nhu cầu Giai đoạn 3 Qúa trình tư vấn diễn ra Giai đoạn 4 Kết thúc quan hệ tư vấn Định hướng tư vấn Mục đích của tư vấn HIV/AIDS Tư vấn HIV/AIDS là một qúa trình gồm ba mục tiêu chung sau đây: 1. Hỗ trợ tâm lý - là những hỗ trợ liên quan đến các vấn đề tình cảm, tâm lý, xã hội và tinh thần cho bản thân người bị nhiễm vi rút và những người bị ảnh hưởng bởi vi rút Định hướng tư vấn 2. Phòng chống lan truyền HIV bằng cách cung cấp thông tin về các hành vi nguy cơ (như tình dục không an toàn hay chung bơm kim tiêm) và giúp khách hàng phát triển các kỹ năng cần thiết để thay đổi hành vi và thương thảo về các thực hành an toàn 3. Đảm bảo việc sử dụng hiệu qủa các phác đồ điều trị bằng cách tuân thủ quy trình giải quyết vấn đề Định hướng tư vấn Mục đích của tư vấn HIV/AIDS Cán bộ tư vấn đạt được các mục đích bằng cách: Để cho khách hàng xác định và biểu lộ cảm xúc của mình Tìm ra các phương án và giúp khách hàng xây dựng kế hoạch hành động đối với các vấn đề quan tâm Khuyến khích thay đổi hành vi khi phù hợp Định hướng tư vấn Cung cấp thông tin cập nhật về phòng tránh, điều trị và chăm sóc người bị nhiễm HIV/AIDS Thông báo cho khách hàng biết các nguồn lực và tổ chức (chính phủ hay đoàn thể) có thể hỗ trợ về các mặt xã hội, kinh tế và văn hóa Giúp khách hàng liên hệ với các tổ chức đó Định hướng tư vấn Cán bộ tư vấn đạt được các mục đích bằng cách: Giúp người bệnh thu hút được các nguồn hỗ trợ từ phía xã hội, gia đình và bạn bè Hỗ trợ khách hàng điều chỉnh để thích nghi với đau buồn hay mất mát Đóng vai trò vận động – ví dụ giúp chống lại sự phân biệt đối xử Định hướng tư vấn Cán bộ tư vấn đạt được các mục đích bằng cách: Lưu ý khách hàng về quyền lợi pháp lý của họ Giúp người bệnh kiểm soát được cuộc sống của mình Giúp người bệnh khám phá ra ý nghĩa của cuộc sống của họ Định hướng tư vấn Cán bộ tư vấn đạt được các mục đích bằng cách: Tư vấn HIV/AIDS phải đáp ứng các nhu cầu xử lý vấn đề tâm lý, xã hội, thể chất và tinh thần của khách hàng Luôn luôn cân nhắc • Các vấn đề lây nhiễm và bệnh tật • Tử vong và sự mất mát người thân • Kỳ thị của xã hội • Tình dục • Lối sống • Phòng tránh lây truyền Định hướng tư vấn PhÈm chÊt vµ thuéc tÝnh cña mét t­ vÊn giái Ch©n thËt. BiÕt l¾ng nghe Th¸i ®é quan t©m tÝch cùc kh«ng ®iÒu kiÖn. Tin t­ëng vµo kh¸ch hµng. Gi¸ trÞ vµ Th¸i ®é cña T­ vÊn viªn NhËy c¶m vÒ v¨n hãa. Gióp kh¸ch hµng suy nghÜ vÒ nh÷ng sù lùa chän kh¸c nhau. NhËn thøc ®­îc giíi h¹n cña b¶n th©n & biÕt chuyÓn göi thÝch hîp Kiªn nhÉn. Kh«ng c¶n trë sù thÓ hiÖn c¶m xóc Gi¸ trÞ vµ Th¸i ®é cña T­ vÊn viªn PhÈm chÊt vµ thuéc tÝnh cña mét t­ vÊn giái Kh«ng ph¸n xÐt. BiÕt kiÒm chÕ. C¶m th«ng. HiÓu biÕt. Gi¸ trÞ vµ Th¸i ®é cña T­ vÊn viªn PhÈm chÊt vµ thuéc tÝnh cña mét t­ vÊn giái Gi÷ bÝ mËt lµ ®iÒu tèi quan träng Vµo mäi thêi ®iÓm lu«n t«n träng nh÷ng ®iÒu t©m sù ®· ®­îc tiÕt lé cho b¹n. Kh«ng sa ®µ vµo ngåi lª ®«i m¸ch. §iÒu nµy sÏ dÔ dµng ph¸ hñy niÒm tin vµo b¹n nhÊt. §iÒu ®ã còng sÏ g©y ra sù ®au khæ cho kh¸ch hµng cña b¹n. Gi¸ trÞ vµ Th¸i ®é cña T­ vÊn viªn Nªn hái tõng c©u mét. Nªn nh×n vµo ng­êi ®­îc hái. Nªn ng¾n gän vµ râ rµng. Nªn hái c¸c c©u hái phôc vô cho môc ®Ých. Nªn ®­a ra c¸c c©u hái nh»m gióp kh¸ch hµng nãi vÒ c¶m xóc vµ hµnh vi cña hä. Khi ®Æt c©u hái C¸c tiÓu kü n¨ng t­ vÊn Nªn sö dông c¸c c©u hái nh»m kh¸m ph¸, hiÓu c¸c vÊn ®Ò vµ n©ng cao nhËn thøc kh«ng Nªn hái c¸c c©u hái ®¬n gi¶n chØ nh»m tháa m·n sù tß mß: • C¸c c©u hái kh«ng phï hîp cã thÓ g©y cho ng­êi tr¶ lêi c¶m gi¸c bÞ Ðp buéc hoÆc miÔn c­ìng ph¶i tr¶ lêi • MÊt qóa nhiÒu thêi gian suy nghÜ c©u hái, nªn l¾ng nghe nhiÒu h¬n • Qu¸ nhiÒu c©u hái sÏ lµm cho kh¸ch hµng cã c¶m gi¸c chÞu ®ùng vµ gièng nh­ bÞ hái cung C¸c tiÓu kü n¨ng t­ vÊn Khi ®Æt c©u hái Dµnh cho kh¸ch hµng thêi gian ®Ó suy nghÜ nãi c¸i g×. Dµnh cho kh¸ch hµng mét kho¶ng trèng ®Ó béc lé xóc c¶m cña m×nh. §Ó cho kh¸ch hµng nãi chuyÖn theo nhÞp ®é riªng cña m×nh. Dµnh cho kh¸ch hµng thêi gian suy nghÜ quyÕt ®Þnh nãi hay kh«ng nãi ra §Ó cho kh¸ch hµng tù do lùa chän tiÕp tôc hay kh«ng tiÕp tôc Im lÆng C¸c tiÓu kü n¨ng t­ vÊn Kh«ng ph¶i b¹n nãi g× mµ b¹n nãi nh­ thÕ nµo! PhÇn lín giao tiÕp thÓ hiÖn b»ng hµnh vi kh«ng lêi Lu«n ®Ó ý: • Giao tiÕp T­ vÊn viªn - Kh¸ch hµng • Giao tiÕp Kh¸ch hµng - T­ vÊn viªn Hµnh vi kh«ng lêi C¸c tiÓu kü n¨ng t­ vÊn Tæng quan vÒ t­ vÊn tr­íc vµ sau xÐt nghiÖm HIV TVXNTN – Mục đích của tư vấn trước xét nghiệm Đảm bảo tất cả các quyết định làm xét nghiệm đưa ra phải dựa trên thông tin đầy đủ và phải tự nguyện Chuẩn bị cho khách hàng với bất kỳ kết qủa xét nghiệm nào họ nhận: dương tính, âm tính hay không xác định Cung cấp cho khách hàng cách thức và thông tin làm giảm nguy cơ, dù có hay không làm xét ngiệm Đưa ra các phương án cho phòng ngừa lây truyền me-con Tạo bước khởi đầu tiếp cận các dịch vụ điều trị & chăm sóc Tư vấn trước xét nghiệm HIV Mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm Kế hoạch giảm nguy cơ phù hợp cho mỗi cá nhân Hỗ trợ khách hàng xây dựng kế hoạch Giúp khách hàng xây dựng các kỹ năng đương đầu Tạo điều kiện cải thiện hệ thống hỗ trợ khách hàng: thông qua người khác hoặc quen biết Tư vấn trước xét nghiệm HIV Các bước tư vấn trước xét nghiệm Đối chiếu các mã số trên TẤT cả các biểu mẫu với mã số của khách hàng. Giới thiệu và định hướng Tên, nhiệm vụ và vai trò. Tính bảo mật (kể cả khi thảo luận về các vấn đề nhạy cảm) và giấu tên. Lưu hồ sơ và ghi chép Tư vấn trước xét nghiệm HIV Các bước tư vấn trước xét nghiệm Tư vấn trước xét nghiệm HIV Đánh giá hiểu biết của khách hàng về HIV và cung cấp thông tin cơ bản. Tiến hành đánh giá nguy cơ lâm sàng Cung cấp thông tin và đặt câu hỏi Đánh giá nguy cơ giai đoạn cửa sổ Phản hồi thông tin cho khách hàng Gợi ý chuyển gửi đến các dịch vụ chữa trị các bệnh LTQĐTD, Lao và KHHGĐ Các bước tư vấn trước xét nghiệm Tư vấn trước xét nghiệm HIV Tư vấn thay đổi hành vi Các nỗ lực giảm nguy cơ đã thành công và không thành công trước đây Nhận định kỹ năng sử dụng bao cao su, trình diễn cách đeo, yêu cầu khách hàng làm lại. Nếu thích hợp, cung cấp thông tin về tiêm chích an toàn Giới thiệu các bước giải quyết vấn đề nếu có khó khăn trong việc giảm nguy cơ lây truyền. Xây dựng kế hoạch giảm thiểu nguy cơ cho bản thân Các bước tư vấn trước xét nghiệm Tư vấn trước xét nghiệm HIV Thảo luận về xét nghiệm Giải thích quy trình làm xét nghiệm và trả kết qủa Thảo luận các loại kết qủa và ý nghĩa của chúng Lợi ích của xét nghiệm Tự chăm sóc, giảm thiểu nguy cơ lây truyền, lập kế hoạch cho tương lai v.v. Thảo luận về những khó khăn có thể xảy ra khi biết tình trạng huyết thanh Giải thích giai đoạn cửa sổ Khách hàng ký phiếu ưng thuận có cơ sở và khẳng định lại khách hàng có quyền từ chối làm xét nghiệm. Xét nghiệm HIV Nếu khách hàng quyết định làm xét nghiệm: • Thông báo cho khách hàng biết về quy trình xét nghiệm • Thời gian trả kết qủa – trả ngay hay phải đợi • Lượng máu cần lấy và cách lấy máu (lấy từ ven hay chích đầu ngón tay) • Nhớ cho khách hàng xem lại ống nghiệm/tiêu bản đựng máu và nhãn có ghi mã số của họ Tư vấn trước xét nghiệm HIV Cần phải linh hoạt, vd. Nếu khách hàng xuất hiện với dáng vẻ lo âu thì cần phải xử lý vấn đề đó trước tiên Tư vấn trước xét nghiệm HIV Các bước tư vấn trước xét nghiệm Bài tập đóng vai Tư vấn trước xét nghiệm HIV Các bước tư vấn trước xét nghiệm Nguyên tắc chung Kiểm tra tất cả kết qủa Các hành vi không lời được giữ ở mức bình thường khi gọi khách hàng từ phòng đợi (đối với cả kết qủa dương tính và âm tính) Kiểm tra giấy tờ tùy thân hoặc mã số của khách hàng Khi đưa kết qủa cần đi thẳng vào vấn đề Giải thích ý nghĩa của kết qủa Cho phép thời gian để tiếp nhận kết qủa Tư vấn sau xét nghiệm HIV Kiểm tra xem có phơi nhiễm trong giai đoạn cửa sổ không – gồm bất kỳ nguy cơ nào có thể xảy ra sau tư vấn trước xét nghiệm Củng cố lại thông tin về lây truyền, tình dục/ sử dụng ma túy an toàn cho khách hàng Tìm xem có trở lực nào đối với những thực hành trên không Tư vấn sau xét nghiệm HIV Trả kết qủa âm tính Chuyển tuyến đối với những trường hợp luôn lo lắng, vd: ‘nguồn lo’ - Dễ trấn an - Hội chứng sợ HIV, sợ mắc bệnh Có thể khách hàng có kết qủa âm tính nhưng đang trong giai đoạn chuyển đổi huyết thanh và do vậy có khả năng truyền bệnh rất cao! Tư vấn sau xét nghiệm HIV Trả kết qủa âm tính Khách hàng có thể lo lắng nếu bị người khác phát hiện đi xét nghiệm HIV thì sẽ có những suy đoán về lối sống và sức khỏe của mình Khách hàng sợ chủ lao động hoặc công ty bảo hiểm sẽ kỳ phân biệt đối xử với họ dù rằng kết qủa xét nghiệm là âm tính Khách hàng có thể hiểu cần phải thay đổi hành vi nhưng lại sợ rằng bạn tình không đồng ý Khách hàng trước kia đã thực hiện những hành vi nguy cơ nhưng không bị lây nhiễm có thể nghĩ rằng mình có thể miễn dịch HIV Tư vấn sau xét nghiệm HIV Các vấn đề tư vấn liên quan đến kết qủa âm tính Những người có kết qủa âm tính nhưng thường đi xét nghiệm Thường có các hành vi nguy cơ cao Có nỗi lo thường trực và luôn tin rằng mình đã nhiễm HIV Cần được trấn an, nếu không có kết qủa, giới thiệu đến các chuyên gia về sức khỏe tâm thần, thần kinh và tâm lý để theo dõi Tư vấn sau xét nghiệm HIV Bảng kiểm khi trả kết qủa HIV âm tính Kiểm tra chéo mã số nhận dạng, mẫu máu và hồ sơ của khách hàng Kiểm tra xem có phơi nhiễm nào trong giai đoạn cửa sổ hay không và thông báo cho khách hàng biết nếu phải làm xét nghiệm lại và khi nào thì tiến hành Củng cố lại thông tin về lây truyền HIV và kế hoạch giảm nguy cơ của bản thân Chuyển gửi trong trường hợp qúa lo lắng, vd: “nguồn lo” Tư vấn sau xét nghiệm HIV Kết qủa không xác định Có thể đang trong qúa trình chuyển đổi huyết thanh Bộ xét nghiệm có chất lượng kém Quy trình xét nghiệm không đúng như quy định Khách hàng đang bị các bệnh khác (xem thêm phần xét nghiệm) Gần đây khách hàng có tiêm vắc xin & sử dụng các liệu pháp dự phòng khác Chúng ta nên khuyên khách hàng làm xét nghiệm lại trong 6 tuần. Thảo luận các cách kiểm soát sự lo lắng & các biện pháp giảm nguy cơ lây truyền với khách hàng. Tư vấn sau xét nghiệm HIV Kết quả Dương Tính Tư vấn sau xét nghiệm HIV Trả kết qủa dương tính Thiết lập quan hệ: chào hỏi/ nói chuyện phiếm với khách hàng Đảm bảo khách hàng đã sẵn sàng để nhận kết qủa: Anh/chị đã sẵn sàng nhận kết qủa của mình chưa? Tư vấn sau xét nghiệm HIV Nguyên tắc chung Bình tĩnh khi gọi khách hàng vào lấy kết qủa Khi đưa kết qủa phải đi thẳng vào vấn đề Giải thích ý nghĩa của kết qủa cho khách hàng Cho phép thời gian để kết qủa được tiếp nhận Tư vấn sau xét nghiệm HIV Một số khách hàng bị sốc mạnh và đau khổ Một số khác không biểu lộ cảm xúc: Cảm xúc bị đè nén Đã làm xét nghiệm trước đó Cho phép thời gian tiếp nhận kết qủa Để cho khách hàng cảm nhận nỗi lo sợ của họ Tư vấn sau xét nghiệm HIV Trả kết qủa dương tính Khóc: Hãy để khách hàng khóc, nó giúp khách hàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn Giận giữ: Hãy bình tĩnh, để khách hàng biểu lộ xúc cảm của mình, lưu ý những cảm xúc như thế là bình thường Không phản ứng: do bị sốc, không chấp nhận kết qủa hoặc cảm thấy bất lực Từ chối: khách hàng khó có thể chấp nhận kết qủa như thế Dù kết qủa thế nào, hãy khuyến khích khách hàng giãi bày cảm xúc của mình. Khuyến khích khách hàng đặt câu hỏi. Tư vấn sau xét nghiệm HIV Kiểm sóat các phản ứng của cảm xúc Giải thích rõ những thông tin không chính xác về ý nghĩa của kết qủa và những hệ qủa của chúng Đánh giá những hỗ trợ hiện có cho khách hàng (chuyển gửi nếu cần thiết) Đánh giá các cách thức đương đầu Xác định những hỗ trợ cần thiết trước mắt, vd: sắp xếp phương tiện để khách hàng ra về Tư vấn sau xét nghiệm HIV Trả kết qủa dương tính Thảo luận khả năng tiết lộ thông tin cho bạn tình: Ai, Khi nào, Ở đâu và Cái gì. Cung cấp thông tin về: Sức khỏe, nghỉ ngơi, luyện tập, chế độ ăn Tình dục an toàn Các vấn đề kiểm soát lây nhiễm Kiểm tra xem khách hàng có câu hỏi gì không Đưa ra thời gian cho lần gặp tiếp theo Cung cấp cho khách hàng tài liệu để đọc thêm ở nhà Tư vấn sau xét nghiệm HIV Trả kết qủa dương tính Luyện tập đóng vai Tư vấn sau xét nghiệm HIV Bài tập Trả lời câu hỏi Đánh giá tác động của chẩn đoán đối với các mặt trong đời sống của khách hàng Thảo luận cách giải quyết các vấn đề khó của khách hàng Thảo luận các phương án điều trị Xem xét lại các dịch vụ hỗ trợ Chuyển gửi (nếu cần) Tư vấn sau xét nghiệm HIV Những lần tư vấn tiếp theo Việc từ chối tiết lộ kết qủa cho bạn tình có thể đặt bạn tình vào nguy cơ nhiễm bệnh, khi đó tư vấn viên cần: Khuyến khích khách hàng đưa bạn tình đến tư vấn Đánh giá lợi ích và tác hại của từng khả năng: tiết lộ hay không tiết lộ Chỉ tiết lộ cho bạn tình khi thỏa mãn các điều kiện sau Tư vấn sau xét nghiệm HIV Khi khách hàng từ chối tiết lộ thông tin Nguy cơ tự tử trong HIV Có hai giai đoạn mà bệnh nhân thường có ý đồ tự tử: • Sau chẩn đoán ban đầu – phản ứng bột phát do xáo trộn cảm xúc • Giai đoạn cuối của bệnh – xuất hiện những biến chứng của hệ thần kinh trung ương, khả năng thu nhập giảm sút cộng với cảm giác mình là gánh nặng Đánh giá nguy cơ tự tử trong HIV và các chiến lược quản lý Sự thất vọng Ý định tự tử thường gắn liền với cảm giác thất vọng Tìm hiểu suy nghĩ của khách hàng về tương lai và niềm tin của họ đối với hiện tại Áp dụng quy trình giải quyết vấn đề Kiểm tra xem khách hàng có biểu hiện trầm cảm không Giới thiệu tới các dịch vụ chuyên sâu, nếu cần Đánh giá nguy cơ tự tử trong HIV và các chiến lược quản lý

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptGiới thiệu về tư vấn và xét nghiệm hiv.ppt
Tài liệu liên quan