Giới thiệu hệ thống PGM-FI trên Honda Future Neo FI

Hệ thống 125 FI PGM-FI ã Khái quát Hệ thống cung cấp nhiên liệu Hệ thống điều khiển điện tửã Chức năng tự chẩn đoán hư hỏng Lưu ý về dịch vụ và dụng cụ mới

pdf22 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 3964 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giới thiệu hệ thống PGM-FI trên Honda Future Neo FI, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Page 1 FUTURE NEO FI Giới thiệu Page 2 Nội dung Hệ thống 125 FI PGM-FI • Khái quát • Hệ thống cung cấp nhiên liệu • Hệ thống điều khiển điện tử • Chức năng tự chẩn đoán hư hỏng • Lưu ý về dịch vụ và dụng cụ mới Nội dung Giới thiệu hệ thống PGM-FI Giới thiệu hệ thống PGM-FI Page 3 Giới thiệu PGM-FI • Hiểu biết căn bản về hệ thống PGM-FI Cải tiến: Page 4 -Kiểm soát khí xả -Tiết kiệm nhiên liệu Tổng quanGiới thiệu PGM-FI Giới thiệu PGM-FI 1982 CX500Turbo Page 5 PGM-FI RC211V 2002 Moto GP World champion racer Page 6 PGM-FI Page 7 Chính sách về môi trường của Honda Như là một thành viên có trách nhiệm với xã hội và vấn đề môi trường của trái đất, thông qua các hoạt động của minh Honda đã đóng góp vào việc đảm bảo sức khỏe của con người và sự trong sạch của môi trường, chúng ta luôn nỗ lực hết mình để đạt mục tiêu đó. Trong các hoạt động hàng ngày chúng ta luôn tuân thủ theo những quy định sau: 1.Trong mỗi dòng đời của sản phẩm, từ nghiên cứu phát triển cho đến sản xuất bán hàng, dịch vụ và tiêu hủy, luôn cố gắng tái sử dụng nguyên vật liệu nhằm tiết kiệm tài nguyên và năng lượng. 2.Trong mỗi giai đoạn của dòng đời sản phẩm, chúng ta phải giảm thiểu những chất thải ô nhiễm và xử lý chất thải đúng qui trình. 3. Chúng ta là một thành viên của ngành công nghiệp và xã hội, hiểu được rằng cần phải chủ động hành động để bảo vệ sức khỏe và môi trường. 4. Tùy theo những vị trí hoạt động khác nhau, cần phải quan tâm đến vấn đề bảo vệ sức khỏe và môi trường và nâng cao vị trí của chúng ta trong xã hội đối với vấn đề này. Giới thiệu PGM-FI 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 NR750 92 RVF/RC45 94 GL1200 86 VFR800FI 98 CBR1100XX 99X11 00 FireBrade 00 CBR600F4i 01 SilverWing 01 CX500Turbo 82 Pantheon 03 History of Honda on-board FI for motorcycles GLX1800 01 VTX1800 01 Pan European 02 CB900 Hornet 02 Page 8 Giới thiệu PGM-FI Cấp độ ô nhiễm và hiệu quả sử dụng nhiên liệu Mức độ giảm HC + NOx 110 120 130 140 0 8 0 6 0 4 0 2 0 Loại xe 125/150cc 100 Ưu điểm của FI FI 4 kì Ưu điểm 4 kì so với 2 kì Chế hòa khí 4 kì 2-kì Page 9 T i ế t k i ệ m n h i ê n l i ệ u ( % ) Giới thiệu PGM-FI Ưu điểm của FI trong việc giảm ô nhiễm trong khí xả EURO2 Regulations (CO HC) ½ cleaner engine *Internal Test Results Page 10 Introduction (g/k m) CO HC NOx Giới thiệu PGM-FI Tiết kiệm nhiên liệu của FI +6% *Internal Test Results Page 11 IntroductionGiới thiệu PGM-FI Tiết kiệm nhiên liệu Công Suất Chế hòa khí PGM-FI Tỷ lệ hòa trộn Giàu Giàu Nghèo Tốc độ động cơ Nghèo Page 11 Tốc độ động cơ Fig. 1 Fig. 2 Công Suất Giới thiệu PGM-FI Page 2 Nội dung Hệ thống 125 FI PGM-FI • Khái quát • Hệ thống cung cấp nhiên liệu • Hệ thống điều khiển điện tử • Chức năng tự chẩn đoán hư hỏng • Lưu ý về dịch vụ và dụng cụ mới Nội dung Giới thiệu hệ thống PGM-FI Khái quát hệ thống PGM-FI Page 13 Khái quát Hệ thống cung cấp nhiên liệu Hệ thống cấp nhiên liệu Hệ thống cung cấp nhiên liệu Page 14 • Cụm bơm nhiên liệu • Điều áp • Kim phun • Họng ga và bộ cảm biến(3 cảm biến) • Engine Control Module (ECM) ECM Họng ga Kim phun Điều áp Bơm nhiên liệ Chu trình hệ thống: Hệ thống cấp nhiên liệu Cụm bơm nhiên liệu Page 15 Điều áp nhiên liệu Bơm nhiên liệu Bộ lọc Hệ thống cấp nhiên liệu Kim phun Page 16 Thân kim Cuộn dây Lò xo Khe dẫn Đầu phun Màng lọc nhiên liệu Hệ thống cấp nhiên liệu Page 16- 4 lỗ phun • Cải thiện sự cháy của nhiên liệu • Phun với góc vào họng ga tối ưu • Đường kính lỗ phun : Ф0.152mm×4 • Áp suất nhiên liệu : 294 kPa/12V Hệ thống cấp nhiên liệu Page 16- Thực hành! • Xác nhận số lượng lỗ phun của kim phun • Đo điện trở kim phun Hệ thống cấp nhiên liệu Hệ thống cung cấp nhiên liệu Page 17 Họng ga Kim phun Điều áp Cụm bơm Ống cung cấp nhiên liệu Lọc Hệ thống cấp nhiên liệu Hệ thống cung cấp nhiên liệu Page 18 Điều áp Lọc Hệ thống cấp nhiên liệu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiới thiệu hệ thống PGM-FI trên Honda Future Neo FI.pdf
Tài liệu liên quan