Giáo trình Sinh học đại cương - Phần 3: Thực vật - Chương 10: Sự vận chuyển vật chất ở thực vật - Võ Thanh Phúc

3.2. Thí nghiệm sử dụng chất đồng vị phóng xạ • C của CO2 được đánh dấu (C14) • Đường được tổng hợp từ CO2 đánh dấu chỉ xuất hiện trong mô libe

pdf19 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Lượt xem: 402 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình Sinh học đại cương - Phần 3: Thực vật - Chương 10: Sự vận chuyển vật chất ở thực vật - Võ Thanh Phúc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 10 SỰ VẬN CHUYỂN VẬT CHẤT Ở THỰC VẬT 1 1. NGUYÊN TẮC CỦA SỰ VẬN CHUYỂN NƯỚC 2 Nước di chuyển theo áp suất thẩm thấu 3 2. SỰ VẬN CHUYỂN NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG TRONG MẠCH MỘC 4 Mô bì Mô nền Mô mạch 5 • Sự di chuyển vật chất trong cơ thể thực vật nhờ hệ thống mạch • Nước và muối khoáng (nhựa nguyên) di chuyển từ rễ lên qua mạch mộc 2.1. Con đường di chuyển của nước vào mạch mộc rễ • Nước ở trạng thái lỏng lẻo bao quanh các hạt rắn của đất: nước mao quản • Hệ thống lông hút tiếp xúc trực tiếp với nước này • Vách của lông hút không có cutin bao bọc  Nước dễ dàng đi vào trong cây Phân tử nước Lông hút Hạt đất Nước 9:18 PM 2.1. Sự di chuyển của nước trong mạch mộc 7 Sức đẩy của rễ Hiện tượng tiết nước giọt 8 Sự thoát hơi nước (sức kéo nước của lá) Tế bào thịt lá Mạch mộc Khoảng chứa không khí Khí khẩu Phân tử nước 9 Khí khẩu 10 K H2O H2O H2O H2O H2O H2O H2O H2O H2O H2O Khí khẩu mở Khí khẩu đóng Lỗ khí Tế bào bảo vệ 11 • Khí khẩu có kích thước nhỏ, số lượng nhiều ở lá 12 Lực kết dính của nước • Lực kết dính của các phân tử nước  cột nước Thành tế bào Mộc Phân tử nước Sự kết dính nhờ liên kết hydro Sự bám dính 13 Khí khổng Phân tử nước Thoát hơi nước của lá Mộc Liên kết hydro Lực kết dính của nước Phân tử nước Lông hút Sức đẩy của rễ Sự di chuyển của nước từ rễ đến lá trong mạch mộc cần sự phối hợp của: 14 3. SỰ VẬN CHUYỂN CỦA CHẤT HỮU CƠ TRONG MÔ LIBE 15 3.1. Thí nghiệm bóc vòng vỏ sự di chuyển của nhựa luyện đi xuống qua mô libe 16 3.2. Thí nghiệm sử dụng chất đồng vị phóng xạ • C của CO2 được đánh dấu (C 14) • Đường được tổng hợp từ CO2 đánh dấu chỉ xuất hiện trong mô libe 17 3.3. Con đường di chuyển của nhựa luyện trong cây 18 H2O và các chất khoáng O2 CO2 CO2 O2 H2O Ánh sáng Đường 19

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfsinh_ho_c_da_i_cuong10_su_van_chuyen_vat_chat_o_thuc_vat_8699_2007300.pdf
Tài liệu liên quan