Giáo trình Plant Cell Physiology - Chương 6: Thông tin di truyền thực vật

❖ Dễ hình thành cơ chế sửa chữa sai sót trong sao chép di truyền và hiện tượng đột biến. ❖ ơn định về vật lý và hóa học trong thời gian dài (hàng ngàn năm) - (đặc biệt thích hợp cho quá trình sao chép, sửa chữa, biến đổi và ổn định.) ❖ Liên kết C-C trong phân tử đường bền vững đối vđi các tác động hóa học. ❖ Vắng mặt OH ở vị trí 2 làm tăng tính bền vững với các tác nhân mang tính kiềm. ❖ Các base đều mang tính kị nước tuyệt đối và nằm phía bên trong khuất của phân tử: các hợp chất tan trong nước không có cơ hội tác động.

pdf16 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Lượt xem: 413 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình Plant Cell Physiology - Chương 6: Thông tin di truyền thực vật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfsinh_ly_thuc_vat_6_plant_genome_structure_and_propeties_7791_9797_2008201.pdf
Tài liệu liên quan