Giáo trình CNC cho máy phay

Số thứ tự sử dụng để tìm kiếm hoặc gọi tới vị trí một dòng lệnh đang sử dụng, hoặc để tìm một vị trí mà bạn muốn sửa chữa chương trình dễ dàng Số thứ tự được thể hiện bằng một số gồm 5 chữ số theo sau ký tự "N". Thông thường, số thú tự dùng để chỉ định một phần chương trình, sử dụng cho một nội dung cụ thể cắt xác định theo thứ tự

pdf113 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2450 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình CNC cho máy phay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiáo trình CNC cho máy phay.pdf