Động lực học tàu thủy

ĐỘNG LỰC HỌC TÀU THỦY Tài liệu gồm các phần: Phần 1: Lực cản chuyển động của tàu Chương 1: Khái niệm chung về lực cản chuyển động của tàu Chương 2: Lực cản nhớt Chương 3: Lực cản sóng Chương 4: Lực cản khi tàu chuyển động trong nước cạn và kênh đào Chương 5: Lực cản khi tàu chuyển động trên sóng biển Chương 6: Xác định lực cản chuyển động của tàu bằng phương pháp thực nghiệm Chương 7: Các phương pháp gần đúng để tính lực cản của nước đối với chuyển động của tàu Chương 8: Mối quan hệ giữa lực cản của tàu và hình dáng thân tàu Chương 9: Lực cản chuyển động của tàu nhiều thân Chương 10: Lực cản của các tàu chạy nhanh và tàu lướt Chương 11: Lực cản chuyển động của tàu cánh ngầm và tàu đệm khí Phần 2: Thiết bị đẩy tàu thủy Chương 12: Các tính chất chung và sự phân loại thiết bị đẩy tàu Chương 13: Hình học và kết cấu chong chóng Chương 14: Các đặc tính động học của chong chóng Chương 15: Lý thuyết tổng quát về chong chóng lý tưởng và thiết bị đẩy lý tưởng Chương 16: Nghiên cứu chong chóng bằng thí nghiệm Chương 17: Sự tương tác thủy động giữa thiết bị đẩy và thân tàu Chương 18: Sự xâm thực chong chóng Chương 19: Cơ sở lý thuyết xoáy về chong chóng Chương 20: Thiết kế chong chóng Chương 21: Phương pháp nâng cao hiệu suất của chong chóng Chương 22: Chong chóng trong đạo lưu

pdf176 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 3792 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Động lực học tàu thủy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐộng lực học tàu thủy.pdf