Định hướng giá trị của thanh niên nông thôn trong quá trình đô thị hóa

Đặt vấn đề Thanh niên ngoại thành Hà Nội là nhóm đối tượng | vừa chịu ảnh hưởng của đô thị vừa chịu tác động của nông thôn, hay nói cách khác là vừa được tiếp | cận yếu tố văn hóa mới vừa giữ được nét văn hóa truyền thống của dân tộc, được giao thoa của nhiều nền văn hóa đa dạng. Trong giao lưu văn hóa, tiếp thu những thành tựu của văn minh nhân loại, thanh niên là lực lượng đặc biệt nhạy cảm, giàu tiềm năng để biến những nguồn lực ngoại sinh thành nguồn lực nội sinh cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. | Sự phát triển của đô thị có ảnh hưởng trực tiếp và rất lớn đến lối sống của thanh niên ven đô. Xét về | một phương diện nào đó, có thể xem ngoại thành Hà Nội là nơi diễn ra quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, | đặc biệt là các huyện, xã ngoại thành ven đô gắn với các trục đường giao thông chính nối liền giữa các tỉnh thành.

pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 220 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Định hướng giá trị của thanh niên nông thôn trong quá trình đô thị hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf25181_84332_1_pb_2909_2035563.pdf