Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: May - thiết kế thời trang - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: MVTKTT – LT 24

Câu 3: (2 điểm) Hãy đánh số thứ tự các đường may vào hình biểu diễn thể hiện phương pháp may túi dọc rẽ miệng chéo (Hình 01)! Gọi tên các đường may, nêu trình tự may và trình bày các dạng sai hỏng thường xảy ra, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa khi may túi dọc rẽ miệng chéo. Câu 4: (1.5 điểm) Nêu nội dung của tiêu chuẩn cắt bán thành phẩm. Trình bày yêu cầu chung của văn bản và cách thức lập văn bản. Câu 5: (3 điểm) Nội dung phần này do các trường tự ra đề phù hợp với chương trình đào tạo của từng trường.

doc2 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Lượt xem: 587 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: May - thiết kế thời trang - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: MVTKTT – LT 24, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ: MAY - THIẾT KẾ THỜI TRANG MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi : MVTKTT – LT 24 Hình thức thi: (Viết) Thời gian: 180 Phút (Không kể thời gian chép/giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1: (1 điểm) Nêu khái niệm về dấu hiệu nhân trắc. Trình bày các loại dấu hiệu nhân trắc. Câu 2: (2,5 điểm) Hãy sử dụng hệ thống công thức cơ bản, tính toán thiết kế và vẽ hình thu tỷ lệ 1: 5 chi tiết thân trước quần âu nam hai ly xuôi với số đo sau: (đơn vị đo là: cm) Dq = 96 Vm = 86 Cđhcq = 2 Dg = 54 Vô = 44 Vb = 70 Cđq = 4,5 Câu 3: (2 điểm) Hãy đánh số thứ tự các đường may vào hình biểu diễn thể hiện phương pháp may túi dọc rẽ miệng chéo (Hình 01)! Gọi tên các đường may, nêu trình tự may và trình bày các dạng sai hỏng thường xảy ra, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa khi may túi dọc rẽ miệng chéo. Câu 4: (1.5 điểm) Nêu nội dung của tiêu chuẩn cắt bán thành phẩm. Trình bày yêu cầu chung của văn bản và cách thức lập văn bản. Câu 5: (3 điểm) Nội dung phần này do các trường tự ra đề phù hợp với chương trình đào tạo của từng trường. 1 Hình 1. Túi dọc rẽ miệng chéo , ngàythángnăm 2012 DUYỆT HĐ THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docmvtktt_lt_24_4349.doc
  • docda_mvtktt_24_6321.doc
Tài liệu liên quan