Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTCBMA – LT50

ĐỀ BÀI Câu 1:(2đ): 1.1.Nêu mục đích, yêu cầu và vẽ sơ đồ các bước trong quy trình chung sơ chế nguyên liệu thực vật 1.2.Phương pháp tần và phương pháp hấp giống và khác nhau ở điểm nào. Câu 2: (2đ)Nêu vai trò và nguồn gốc của Ca và P. Câu 3: (3đ)3.1. Trình bày khái niệm chi phí biến đổi, chi phí cố định 3.2. Bài tập: Nhà hàng Con Sò Vàng có số liệu thống kê chi phí trong 1 tháng như sau: - Chi phí lương bộ máy điều hành: 7.000.000,đ - Chi phí quảng cáo: 2.000.000,đ - Chi phí bao bì: 300.000,đ - Chi phí thực phẩm: 55.000.000,đ - Chi phí lao động sản xuất trực tiếp: 15.000.000,đ - Chi phí thuê mặt bằng: 10.000.000,đ Yêu cầu: a. Phân loại và tính toán các chi phí trên thành chi phí cố định và chi phí biến đổi. b. Với chi phí như trên, trong tháng nhà hàng phục vụ 2.000 suất ăn. Tính chi phí bình quân cho 1 suất ăn ? c. Với chi phí như trên, viết công thức xác định giá bán theo cách cộng lãi vào giá thành và áp dụng công thức để tính gía bán cho 1 suất ăn với tỷ lệ lãi gộp là 65%. Câu 3: (3đ)(Phần tự chọn, các trường tự ra đề)

doc1 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Lượt xem: 824 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTCBMA – LT50, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi : KTCBMA – LT 50 Hình thức thi: Viết Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1:(2đ): 1.1.Nêu mục đích, yêu cầu và vẽ sơ đồ các bước trong quy trình chung sơ chế nguyên liệu thực vật 1.2.Phương pháp tần và phương pháp hấp giống và khác nhau ở điểm nào. Câu 2: (2đ)Nêu vai trò và nguồn gốc của Ca và P. Câu 3: (3đ)3.1. Trình bày khái niệm chi phí biến đổi, chi phí cố định 3.2. Bài tập: Nhà hàng Con Sò Vàng có số liệu thống kê chi phí trong 1 tháng như sau: - Chi phí lương bộ máy điều hành: 7.000.000,đ - Chi phí quảng cáo: 2.000.000,đ - Chi phí bao bì: 300.000,đ - Chi phí thực phẩm: 55.000.000,đ - Chi phí lao động sản xuất trực tiếp: 15.000.000,đ - Chi phí thuê mặt bằng: 10.000.000,đ Yêu cầu: a. Phân loại và tính toán các chi phí trên thành chi phí cố định và chi phí biến đổi. b. Với chi phí như trên, trong tháng nhà hàng phục vụ 2.000 suất ăn. Tính chi phí bình quân cho 1 suất ăn ? c. Với chi phí như trên, viết công thức xác định giá bán theo cách cộng lãi vào giá thành và áp dụng công thức để tính gía bán cho 1 suất ăn với tỷ lệ lãi gộp là 65%. Câu 3: (3đ)(Phần tự chọn, các trường tự ra đề) .........., ngày tháng năm 2012 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docktcbma_lt_50_9528.doc
Tài liệu liên quan