Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTCBMA – LT16

ĐỀ BÀI Câu 1(2đ): Trình bày vai trò các chất dinh dưỡng không sinh nhiệt đối với cơ thể. Nêu vai trò và nguồn gốc của chất xơ ? Câu 2 (2đ):2.1.Trình bày mục đích yêu cầu kỹ thuật cắt thái, tạo hình nguyên liệu thực phẩm. 2.2. Nêu qui tắc sử dụng dao an toàn trong nhà bếp. Câu 3 (3đ): Trình bày khái niệm, phân loại chi phí cố định, chi phí biến đổi và đưa ra những biện pháp để giảm chi phí cố định. Câu 4 (3đ): (Phần tự chọn, các trường tự ra đề)

doc1 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Lượt xem: 635 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTCBMA – LT16, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009-2012) NGHỀ: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: KTCBMA – LT16 Hình thức thi: Viết Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1(2đ): Trình bày vai trò các chất dinh dưỡng không sinh nhiệt đối với cơ thể. Nêu vai trò và nguồn gốc của chất xơ ? Câu 2 (2đ):2.1.Trình bày mục đích yêu cầu kỹ thuật cắt thái, tạo hình nguyên liệu thực phẩm. 2.2. Nêu qui tắc sử dụng dao an toàn trong nhà bếp. Câu 3 (3đ): Trình bày khái niệm, phân loại chi phí cố định, chi phí biến đổi và đưa ra những biện pháp để giảm chi phí cố định. Câu 4 (3đ): (Phần tự chọn, các trường tự ra đề) .........., ngày tháng năm 2012 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docktcbma_lt_16_0944.doc
  • docda_ktcbma_lt_16_1665.doc
Tài liệu liên quan