Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTCBMA - LT04

Câu 1(2đ):Nêu các nguyên tắc tổ chức bữa ăn. Vì sao cần phải sử dụng đa dạng các loại thực phẩm trong thực đơn? Câu 2 (2đ): Trình bày các giai đoạn biến đổi của thịt sau khi giết mổ ? Nêu những đặc điểm và ứng dụng trong chế biến của thịt sau khi vừa giết mổ. Nên sử dụng thịt gia súc ở giai đoạn biến đổi nào để biến món ăn thông thường? Giải thích và cho biết nguyên nhân. Câu 3 (3đ): 3.1. Nhằm hoạch định chính xác nhu cầu nguyên vật liệu cho bộ phận chế biến, các nhà quản trị phải căn cứ vào những nguồn thông tin hay yếu tố nào? Giải thích ngắn gọn những nguồn thông tin hay yếu tố đó. 3.2. Trình bày khái niệm và mục tiêu của quản trị tác nghiệp. Câu 4 (3đ): (Phần tự chọn, các trường tự ra đề)

doc1 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Lượt xem: 602 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTCBMA - LT04, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009-2012) NGHỀ: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: KTCBMA – LT 04 Hình thức thi: Viết Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1(2đ):Nêu các nguyên tắc tổ chức bữa ăn. Vì sao cần phải sử dụng đa dạng các loại thực phẩm trong thực đơn? Câu 2 (2đ): Trình bày các giai đoạn biến đổi của thịt sau khi giết mổ ? Nêu những đặc điểm và ứng dụng trong chế biến của thịt sau khi vừa giết mổ. Nên sử dụng thịt gia súc ở giai đoạn biến đổi nào để biến món ăn thông thường? Giải thích và cho biết nguyên nhân. Câu 3 (3đ): 3.1. Nhằm hoạch định chính xác nhu cầu nguyên vật liệu cho bộ phận chế biến, các nhà quản trị phải căn cứ vào những nguồn thông tin hay yếu tố nào? Giải thích ngắn gọn những nguồn thông tin hay yếu tố đó. 3.2. Trình bày khái niệm và mục tiêu của quản trị tác nghiệp. Câu 4 (3đ): (Phần tự chọn, các trường tự ra đề) .........., ngày tháng năm 2012 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docktcbma_lt_04_44.doc
  • docda_ktcbma_lt_04_0413.doc
Tài liệu liên quan