Đề thi Toefl tháng 8 - 1999

(Bản scan) What is the talk mainly about? What does the speaker imply was the purpose of Lincoln's speech? Who were the discontented individuals to whom Lincoln referred in his speech?

pdf23 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1569 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề thi Toefl tháng 8 - 1999, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐề thi Toefl tháng 8 - 1999.pdf