Đẩy mạnh công nghiệp hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Việt Nam

(Bản scan) - Cải cách và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo là khâu quyết định trong đó đẩy mạnh quá | trình xã hội hóa giáo dục đào tạo đặc biệt lĩnh vực đào tạo nghề. Thực hiện có hiệu quả chương trình đào tạo nghề cho nông dân. - Tập trung khai thác và sử dụng NNL trong quá trình CNH dựa vào điều chỉnh mô hình phát triển dựa trên tận dụng NNL. Kết hợp vừa sử dụng vừa nâng cao chất lượng NNL.. - Tiếp tục hoàn thiện chính sách an sinh xã hội phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 215 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đẩy mạnh công nghiệp hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfday_manh_cong_nghiep_hoa_va_nang_cao_chat_luong_nguon_nhan_l.pdf
Tài liệu liên quan