Đánh giá và chọn lọc dòng tự phối ngô chịu hạn dựa trên kiểu hình và chỉ thị phân tử

Chỉ thị umc1719 dò tìm QTL điều khiển năng suất dưới điều kiện bất thuận nước cho thấy cả 32 dòng và đối chứng (+) đều xuất hiện band với kích thước nằm trong phạm vi 100 đến 150 bp, kết quả phù hợp với kết quả của Mohammadreza (2011) đã công bố cho phép kết luận các dòng nghiên cứu đều mang QTL điều khiển năng suất dưới điều kiện hạn. QTL này nằm trên nhiễm sắc thể số 4 và bin 10 - 11. | Kết quả dò tìm QTL liên quan đến chỉ số chịu hạn đã nhận biết 20 dòng tự phối mang QTL là H1, H3, H4, HG, H7, H13, H14, H15, H17, H18, H19, H20, H21, H23, H24, H26, H27, H2S, H2S và H31. Kết hợp với đánh giá dựa trên kiểu hình chọn được 11 dòng có khả năng chịu hạn tốt nhất là H4, H6, H14, H15, H17, H20, H23, H24, H2S, H2S và H30 có thể sử dụng cho chương trình chọn giống ngô chịu hạn.

pdf11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 25/03/2022 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá và chọn lọc dòng tự phối ngô chịu hạn dựa trên kiểu hình và chỉ thị phân tử, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdanh_gia_va_chon_loc_dong_tu_phoi_ngo_chiu_han_dua_tren_kieu.pdf