Đánh giá quản lý rừng công cộng ở Tây Nguyên giai đoạn 2000 - 2012 Trường hợp ở Bon Nu Nor, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đak Nông

(Bản scan) Mô hình này đã đạt được hiệu quả về cả 3 mặt kinh tế - xã hội và môi trường. Về kinh tế nó giúp cho việc tạo quỹ quản lý rừng cộng đồng và thu nhập cho hộ, khuyến khích cộng đồng tham gia vào quản lý rừng; về xã hội nó chứng minh rằng cộng đồng có đủ năng lực tổ chức quản lý bảo vệ rừng có hiệu quả

pdf18 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Lượt xem: 1278 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá quản lý rừng công cộng ở Tây Nguyên giai đoạn 2000 - 2012 Trường hợp ở Bon Nu Nor, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đak Nông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdanh_gia_cfm_dak_nong_7614.pdf
Tài liệu liên quan