Chương 2 Đặc tính cơ và các trạng thái hãm của động cơ

• Chế tạo dễ hơn và ít hư hỏng hơn ĐMđl(ĐMss) • Có khả năng quá tải lớn về momen • Momen không phụ thuộc vào sụt áp trên đường dây tải điện • Tự điều tiết giữ cho công suất động cơ gần như không đổi

pdf61 trang | Chia sẻ: phanlang | Lượt xem: 8025 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chương 2 Đặc tính cơ và các trạng thái hãm của động cơ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Truyền Động Điện Nguyễn Anh Duy naduy2000@gmail.com 1 Tài liệu tham khảo • Bùi Đình Tiếu, Phạm Duy Nhi. Cơ sở truyền động điện tự động (tập 1 và 2), NXB Đại học và trung học chuyên nghiệp – 1983 • Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn Thị Hiền. Truyền Động Điện, NXB KHKT 2001 • Bùi Đình Tiếu. Giáo trình Truyền Động Điện, NXB Giáo dục, 2007 • Vũ Quang Hồi. Giáo trình trang bị điện - điện tử công nghiệp – NXB Giáo dục 2000 • Vũ Quang Hồi. Giáo trình kỹ thuật điều khiển động cơ điện, NXB Giáo dục 2005 • Bài giảng “ Truyền Động Điện” – ThS Hà Xuân Hòa, ĐHBK Hà Nội 2 Chương 2 ĐẶC TÍNH CƠ VÀ CÁC TRẠNG THÁI HÃM CỦA ĐỘNG CƠ 3 Nội dung • Động cơ điện một chiều kích từ độc lập (kích từ song song) • Động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp và kích từ hỗn hợp • Động cơ không đồng bộ • Động cơ đồng bộ 4 Nội dung • Động cơ điện một chiều kích từ độc lập (kích từ song song) • Động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp và kích từ hỗn hợp • Động cơ không đồng bộ • Động cơ đồng bộ 5 Nguyên lý hoạt động 6 Sơ đồ nối dây 7 ĐMđl ĐMss Phương trình đặc tính 8 Đường đặc tính cơ và đặc tính cơ điện 9 Các dạng khác của pt ĐTC 10 Các dạng khác của pt ĐTC (tt) 11 Đặc tính tự nhiên 12 Dựng đặc tính tự nhiên 13 Các đặc tính nhân tạo (tt) 14 Đặc tính nhân tạo “biến trở” Uư=Uđm=const; Φ=Φđm=const Các đặc tính nhân tạo 15 Đặc tính nhân tạo thay đổi điện áp phần ứng Rưf=0; RưΣ=Rư=const; Φ=Φđm=const Các đặc tính nhân tạo (tt) 16 Đặc tính nhân tạo thay đổi từ thông Rưf=0; RưΣ=Rư=const; Uư=Uđm=const Các trạng thái hãm của ĐMđl (ĐMss) 17 Hãm tái sinh 18 𝜔 > 𝜔0 Hãm tái sinh (tt) 19 𝜔 > 𝜔0 w M Hãm tái sinh khi hạ tải w0 Mtải A B Nâng tải Hạ tải w MHãm tái sinh khi chuyển tốc độ Mtải A B C U1 U2< U1 Hãm ngược – tr/h 1 20 𝜔 𝑛𝑔ượ𝑐 𝑐ℎ𝑖ề𝑢 𝜔0 Thêm điện trở phụ, hạ tải trọng Hãm ngược – tr/h 1 (tt) 21 𝜔 𝑛𝑔ượ𝑐 𝑐ℎ𝑖ề𝑢 𝜔0 Hãm ngược – tr/h 2 22 𝜔 𝑛𝑔ượ𝑐 𝑐ℎ𝑖ề𝑢 𝜔0 Đảo cực tính điện áp nguồn MC2’ Hãm ngược – tr/h 2 (tt) 23 𝜔 𝑛𝑔ượ𝑐 𝑐ℎ𝑖ề𝑢 𝜔0 Hãm động năng 24 𝜔0=0 Kích từ độc lập Hãm động năng (tt) 25 𝜔0=0 Tự kích từ Hãm động năng – năng lượng(tt) 26 Động cơ HĐN kích từ độc lập HĐN tự kích từ Nội dung • Động cơ điện một chiều kích từ độc lập (kích từ song song) • Động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp và kích từ hỗn hợp • Động cơ không đồng bộ • Động cơ đồng bộ 27 Sơ đồ nguyên lý – Đặc tính từ hóa 28 Phương trình đặc tính 29 Đường đặc tính 30 Đặc tính nhân tạo biến trở 31 Hãm ngược – tr/h 1 32 Thêm Rf , tải thế năng Hãm ngược – tr/h 2 33 Đảo cực tính điện áp Hãm động năng 34 Nhận xét • Chế tạo dễ hơn và ít hư hỏng hơn ĐMđl (ĐMss) • Có khả năng quá tải lớn về momen • Momen không phụ thuộc vào sụt áp trên đường dây tải điện • Tự điều tiết giữ cho công suất động cơ gần như không đổi  Thích hợp với truyền động các máy vận chuyển, nâng bốc, các máy thường bị quá tải lớn như máy cán thép đảo chiều 35 Động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp 36 Nội dung • Động cơ điện một chiều kích từ độc lập (kích từ song song) • Động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp và kích từ hỗn hợp • Động cơ không đồng bộ • Động cơ đồng bộ 37 Nguyên lý 38 Sơ đồ nối dây – Ký hiệu bản vẽ 39 Sơ đồ thay thế 40 PT đặc tính cơ điện 41 Đường đặc tính cơ điện 42 PT đặc tính cơ 43 Đường đặc tính cơ 44 PT đặc tính cơ – các dạng khác 45 Tuyến tính hóa trên “đoạn công tác” Dựng đặc tính tự nhiên 46 Dùng phương trình Kloss Các đặc tính nhân tạo 47 Các đặc tính nhân tạo (tt) 48 Thay đổi R2 Các đặc tính nhân tạo (tt) 49 Thay đổi U1 Các đặc tính nhân tạo (tt) 50 Thay đổi R1, X1 Các đặc tính nhân tạo (tt) 51 Thay đổi số đôi cực p Các đặc tính nhân tạo (tt) 52 Thay đổi tần số f Các trạng thái hãm 53 Hãm tái sinh Các trạng thái hãm 54 Hãm ngược 1 Các trạng thái hãm 55 Hãm ngược 2 Các trạng thái hãm 56 Hãm động năng – kích từ bên ngoài Các trạng thái hãm 57 Hãm động năng tự kích từ Các trạng thái hãm 58 Hãm động năng tự kích từ Nội dung • Động cơ điện một chiều kích từ độc lập (kích từ song song) • Động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp và kích từ hỗn hợp • Động cơ không đồng bộ • Động cơ đồng bộ 59 Đặc tính cơ 60 Đặc tính góc 61

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftruyen_dong_dien_c2_0752.pdf