Cắt, may thời trang áo Jacket - Bài 2: Cắt may áo jacket hai lớp đai eo

Quy trình may túi mổ 1 cơi. + Chuẩn bị chi tiết: - Cơi túi + đáp túi bằng vải chính - Keo cơi túi - Lót túi + Bước 1: Ép keo cơi túi, lấy dấu miệng túi Ép keo lên mặt trái, cách cạnh dưới của đáp túi khoảng 3cm - Gấp cơi túi theo cạnh giữa của chi tiết keo sao cho hai mặt trái úp vào nhau. - Đặt rập thành phẩm đường gấp cơi túi và lấy dấu cơi túi. - Lấy dấu miệng túi lên mặt phải thân (kích thước theo thiết kế), lấy dấu giữa miệng túi.

pdf96 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Lượt xem: 1664 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Cắt, may thời trang áo Jacket - Bài 2: Cắt may áo jacket hai lớp đai eo, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ắt đường thẳng bb1 tại b2. - c2c3 = 1,5 cm. - b2b3 = 3 cm. - Vẽ đường sườn thân đi qua các điểm d2  c3  b3 theo đường cong đều. + Bước 6: Vẽ đường lai áo. - Nối b1 đến b3. + Bước 7: Vẽ decoup thân sau. - I là trung điểm của d1d2. - Từ I kẻ đường thẳng vuông góc cắt đường cc2 tại một điểm gọi là bụng pence, độ rộng của bụng pence 2cm. - Cắt đường b1b2 tại một điểm gọi là đuôi pence. - hg = 2 cm. - Vẽ cong đọa hI. + Bước 8: Xác định vị trí may đai eo. - Rộng đai eo = 6 cm. - Từ điểm c1 đo về hai phía mỗi phía 3 cm. - Đầu đai eo cách đường sống lưng 3 cm. Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 96 Hình: 81 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 97 4.1.2. Thiết kế thân trước lớp chính 4.1.2.1. Công thức thiết kế thân trước lớp chính: - Dài áo = số đo dài áo – số đo chồm vai. Hình: 82 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 98 - Hạ nách = 1/4 số đo vòng ngực. - Hạ vai = số đo xuôi vai. - Ngang vai = 1/2 số đo rộng vai + 0,5 cm. - Ngang ngực = 1/4 số đo vòng ngực + 4 cm. - Hạ cổ = 1/6 số đo vòng cổ + 2 cm. - Ngang cổ = 1/6 số đo vòng cổ +0,7 cm. 4.1.2.2. Trình tự thiết kế thân trước lớp chính: + Bước 1: Vẽ khung cơ sở. - Vẽ một đường thẳng tượng trưng là đường đinh áo. - Vẽ một đường song song, cách đường đinh áo 2 cm là đường dây kéo. - AB (dài áo) = số đo dài áo – số đo chồm vai = 75 – 3 cm = 72 cm. - AC (hạ eo) = số đo hạ eo = 42 cm - AD (hạ nách) = 1/4 số đo vòng ngực = 86/4 = 21,5 cm. Từ các điểm A, C, D, B vẽ các đường vuông góc với AB. + Bước 2: Vẽ vòng cổ - AA1 (giảm cổ trước) = 1,3 cm. - A1A2 (Ngang cổ) = 1/6 số đo vòng cổ + 0,7 cm = 38/6 +0,7 = 7 cm. - A1A3 (hạ cổ) = 1/6 số đo vòng cổ + 1,5 cm = 38/6 + 1,5 = 8,3 cm. - Vẽ hình chữ nhật A1A2A3A4. - A5 là trung điểm của A4A2. - A6 là trung điểm của A4A3. - Nối A2 với A6, A3 với A5. - Vẽ vòng cổ đi từ A2  A3 dựa vào hai đường A2A6 và A5A3 theo làn cong đều. + Bước 3: Vẽ đường vai con - A1A7 (ngang vai) = 1/2 số đo rộng vai + 0,5 = 40/2 + 0,5 = 20,5 cm. Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 99 - A7A8 (hạ vai) = số đo xuôi vai = 4,5 cm. - Vẽ đường sườn vai từ A2  A8 theo đường thẳng. + Bước 4: Vẽ vòng nách - DD2 (ngang ngực) = 1/4 số đo vòng ngực + 4 cm = 86/4 + 4 = 25,5 cm. - DD1 (vào nách) = số đo ngang vai – 1,5 = 20,5 – 2 = 18,5 cm. - D4 là trung điểm của A8D1. - D5 là trung điểm của D2D4. - D1D6 = 2/3 D1D5. - Vẽ đường vòng nách đi từ A8  D4 D6D2 theo làn cong đều. + Bước 5: Vẽ sườn thân - Từ D2 kẻ thẳng xuống cắt đường C tại C1 cắt đường B tại B2. - C1C2 = 1,5 cm. - B2B3 = 3 cm. - Vẽ đường sườn thân áo đi từ điểm D2  C2  B3. + Bước 6: Vẽ đường lai áo. - BB1 (sa vạt) = 2 cm. - Vẽ lai áo từ B1  B3. + Bước 7: Xác định vị trí đai eo. - Từ điểm C đo về hai phía mỗi phía 3 cm. + Bước 8: Vẽ decoup. - DD3 = 1/2 số đo dang ngực. - A3D3 = số đo chéo ngực. - Bụng pence rộng 3cm. - D3D4 vẽ cong, nối các điểm lại ta có deocup. + Bước 9: Xác định vị trí túi mổ - Từ đường CC1 đo xuống 7 cm. - Chiều dài của miệng túi 15 cm. - Chiều rộng cơi túi 2 cm. Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 100 - Đầu trên của túi cách mép sườn 7 cm. - Cuối túi cách mép sườn 5 cm. Hình: 83 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 101 Hình: 84 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 102 4.1.3. Thiết kế tay áo lớp chính : 4.1.3.1. Công thức thiết kế tay áo lớp chính - Dài tay = số đo dài tay + 1 cm. - Hạ nách tay = 1/10 số đo vòng ngực + 6 cm. - Ngang nách tay = 1/10 số đo vòng ngực + 10 cm. - Rộng cửa tay = 1/2 số đo vòng cửa tay. 4.1.3.2. Trình tự thiết kế tay áo lớp chính + Bước 1: Vẽ khung cơ sở tay áo - AB (dài tay) = số đo dài tay + 1cm = 58 +1 = 59 cm. - AC (hạ nách tay) = 1/10 số đo vòng ngực + 6 = 86/10 + 6 = 14,6 cm. - AA1 = 1/3 AC = 14,6 /3 = 4,8 cm. - E là trung điểm của A1B. - Tại điểm A, B, C, E vẽ các đường thẳng vuông góc với đường AB. + Bước 2: Vẽ đầu tay mang tay lớn. - AD (ngang nách tay) = 1/10 sđ vòng ngực +10 = 86/10+10 = 18,6 cm. - CC2 = AD = 18,6 cm. - A’ là trung điểm của AD. - D1 là trung điểm của DA’. - A3 là trung điểm AA’. Nối A1A3. - C1C2 = 3 cm. - Nối C1A’ lại cắt DC2 tại D4. - Nối C4D1. - Vẽ đường đầu tay của mang tay lớn đi từ C1  C4  A’  A1 theo làn cong đều. + Bước 3: Vẽ đầu tay mang tay nhỏ. - C3 là trung điểm của CC2 . - A1A2 = 1,5 cm. - Nối C3A2. Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 103 - Vẽ đầu tay mang tay nhỏ, đoạn C4C3 vẽ cong lõm 0,3 cm, đoạn C3A2 vẽ cong lõm 0,7 cm theo làn cong đều. * Chú ý: Kiểm tra độ chiều dài của đường đầu tay trên mang lớn và mang nhỏ lớn hơn đường vòng nách trên thân 1 cm là vừa. + Bước 4: Vẽ đường bụng tay của mang tay lớn. - Từ C1 kẻ đường thẳng vuông góc cắt đường E, đường B tại E1, B1 - E1E2 = 1 cm. - Vẽ đường bụng tay từ C1  E2  B1 theo đường cong. + Bước 5: Vẽ đường bụng tay của mang tay nhỏ. - C2C4 = 3 cm. - E2E3 = 6 cm. - B1B4 = 6 cm. Vẽ đường bụng tay đi từ C4  E3  B4 theo đường cong. + Bước 6: Vẽ đường sống tay. - B1B3 = 3 cm. - B2B3 = 1/2 số đo vòng cửa tay = 28/2 = 14 cm. - B1B4 = 6 cm. - Đường B2C cắt đường EE1 tại E4. - E4E5 = 0,3 cm. - Đường sống tay mang tay lớn B2  E5  C  A1. - Đường sống tay mang tay lớn B2  E5  C  A2. + Bước 7: Vẽ đường lai tay. - B3B’3 = 0,7 cm. - Tại điểm B1 đo lên 0,3 cm. - Tại điểm B4 đo lên 0,3 cm. - Nối các điểm lại đường lai tay. Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 104 Hình: 85 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 105 4.1.4. Thiết kế nón hai mảnh lớp chính: 4.1.4.1. Công thức thiết kế nón hai mảnh lớp chính. - Chiều cao nón = số đo chiều cao đầu trước + 6 cm. - Ngang nón = 1/2 số đo vòng đầu. - Vòng cổ trên nón = 1/2 số đo vòng cổ trên thân áo + 2 cm plis 4.1.4.2. Trình tự thiết kế nón hai mảnh lớp chính + Bước 1: Vẽ khung cơ sở của nón - AB (Chiều cao nón) = Chiều cao đầu trước + 6 = 33 + 6 = 39 cm. - AC (Ngang nón) = 1/2 số đo vòng đầu = 60/2 = 30 cm. Hình: 86 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 106 + Bước 2: Vẽ vòng cổ của nón - BD = AC = 30 cm. - DD’ = 2 cm. - Từ D’ vẽ đường thẳng song song với BD. - Từ B đo vào = 1/2 số đo vòng cổ trên thân áo + 2 plis, vẽ đường thẳng vuông góc với BD cắt BD tại E, cắt đường D’ tại E1. - Vẽ đường cong lồi BE1 0,1 cm. + Bước 3: Vẽ sống nón - I là trung điểm của AC. - CI = CJ = 15 cm. - H là trung điểm của IJ - GH = 1/3 CH - Vẽ đường sống nón đi từ A  I  G  J  E1 theo làn cong đều. + Bước 4: Vẽ Plis - K là trung điểm của đoạn BE1. - Chiều cao của plis là 5 cm. - Độ rộng của plis là 2 cm. Hình: 87 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 107 4.1.5. Thiết kế các chi tiết khác: 4.1.5.1. Thiết kế nẹp ve thân trước vải chính: - Đặt thân trước lên sang dấu vòng cổ, sườn vai, ngang lai, đường tra dây kéo. - A2A’2 = 4 cm. - B1B’1 = 6 cm. - Vẽ cong đoạn A’2 B’1 khoảng 2 cm . Hình: 88 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 108 4.1.5.2. Thiết kế đáp cổ thân sau vải chính: - Sang rập thân sau: vòng cổ, sườn vai, đường sống lưng. - Từ a1 a’1 = 4 cm. - a2a’2 = 6 cm. - Vẽ cong đoạn a’1 a’2 như hình vẽ. 4.1.5.3. Thiết kế cơi túi, đáp túi cơi Hình: 89 Hình: 90 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 109 4.1.5.4. Thiết kế đai eo: - AB (Chiều dài) = ngang eo thân trước + ngang eo thân sau – 3 cm = 25,5 +25,5 – 3 = 48 cm. - AC = 3 cm. CD = AB. - ED = EB = 1,5 cm. FB= HD = 1,5 cm. 4.1.6. Thiết kế thân sau lớp lót. 4.1.6.1. Công thức thiết kế thân sau lớp lót. - Dài áo = Số đo dài áo + số đo chồm vai. - Hạ nách = 1/4 số đo vòng ngực + số đo xuôi vai + 1 cm. - Hạ cổ = số đo chồm vai + 1 cm. - Ngang cổ = 1/6 số đo vòng cổ + 0,7 cm. - Xuôi vai = số đo xuôi vai. - Ngang vai = 1/2 số đo rộng vai + 1 cm. - Ngang ngực = 1/4 số đo vòng ngực + 4 cm. 4.1.6.2. Trình tự thiết kế thân sau lớp lót + Bước 1: Vẽ khung cơ sở thân sau - ab (dài áo) = số đo dài áo + số đo chồm vai = 75 + 3 = 78 cm. (đường gấp đôi) - ac (hạ eo) = số đo hạ eo sau + 1 cm = 42 + 1 = 43 cm. - ad (hạ nách) = 1/4 số đo vòng ngực + số đo xuôi vai + 1 = 86/4 + 4.5 + 1= 27 cm. + Bước 2: Vẽ đường vòng cổ - aa2 (hạ cổ) = số đo chồm vai + 1 cm = 3 + 1 = 4 cm. - aa1 (Ngang cổ) = 1/6 số đo vòng cổ + 0,7 = 38/6 + 0,7 cm = 7 cm. Hình: 91 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 110 - Vẽ hình chữ nhật aa1a3a2. + Bước 3: Vẽ đường sườn vai. - aa7 (ngang vai) = 1/2 số đo rộng vai + 1 cm = 40/2 + 1 = 21 cm. - a7e (hạ vai) = số đo xuôi vai = 4,5 cm. - Vẽ đường sườn vai đi từ a1  e theo một đường thẳng. + Bước 4: Vẽ đường vòng nách - dd1 (ngang ngực) = 1/4 số đo vòng ngực + 4 = 86/4 + 4 = 25,5 cm. - gg1 = ngang vai – 1 cm = 21 – 1 = 20 cm. (g1 là trung điểm a2d) - Nối thẳng eg cắt d1d tại điểm f. - d2 là trung điểm của d1g. - fd3 = 2/3 fd2. Vẽ đường vòng nách đi qua các điểm e  g  d3  d1 theo làn cong đều. + Bước 5: Vẽ đường sườn thân - Từ d1 kẻ thẳng xuống cắt đường c tại c1, cắt đường thẳng b tại b1. - c1c2 = 1,5 cm. - b1b2 = 3 cm. Vẽ đường sườn thân đi qua các điểm d1  c2  b2 theo đường cong đều. + Bước 6: Vẽ đường lai áo. - Nối b1 đến b3. + Bước 7: Vẽ pence eo. - I là trung điểm của dd1 (I là điểm đầu pence). - Tại điểm I kẻ đường thẳng song song với ab, cắt đường cc1 tại một điểm (điểm bụng pence), cắt đường bb1 tại một điểm (đuôi pence). - Rộng bụng pence 3 cm. - Nối các điểm đầu pence, bụng pence, đuôi pence lại. + Bước 8: Vẽ bỏ đáp cổ thân sau của vải chính: - a1 a’1 = 4 cm. - a2a’2 = 6 cm. - Vẽ cong đoạn a’1 a’2 như hình vẽ. Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 111 Hình: 92 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 112 4.1.7. Thiết kế thân trước lớp lót: 4.1.7.1. Công thức thiết kế thân trước lớp lót: - Dài áo = số đo dài áo – số đo chồm vai. - Hạ nách = 1/4 số đo vòng ngực. - Hạ vai = số đo xuôi vai. - Ngang vai = 1/2 số đo rộng vai + 0,5 cm. - Ngang ngực = 1/4 số đo vòng ngực + 4 cm. - Hạ cổ = 1/6 số đo vòng cổ + 2 cm. - Ngang cổ = 1/6 số đo vòng cổ + 0,7 cm. 4.1.7.2. Trình tự thiết kế thân trước lớp lót: + Bước 1: Vẽ khung cơ sở. - Vẽ một đường thẳng tượng trưng là đường đinh áo. - Vẽ một đường song song và cách đường đinh áo 2 cm là đường tra dây kéo. - AB (dài áo) = số đo dài áo – số đo chồm vai = 75 – 3 cm = 72 cm. - AC (hạ eo) = số đo hạ eo = 42 cm - AD (hạ nách) = 1/4 số đo vòng ngực = 86/4 = 21,5 cm. Từ các điểm A, C, D, B vẽ các đường vuông góc với AB. + Bước 2: Vẽ vòng cổ - AA1 (giảm cổ trước) = 1,3 cm. - A1A2 (Ngang cổ) = 1/6 số đo vòng cổ + 0,7 = 38/6 +0,7 = 7 cm. - A1A3 (hạ cổ) = 1/6 số đo vòng cổ + 1,5 = 38/6 + 1,5 = 8,3 cm. + Bước 3: Vẽ đường vai con - A1A7 (ngang vai) = 1/2 số đo rộng vai +0,5= 40/2+0,5 = 20,5 cm. - A7A8 (hạ vai) = số đo xuôi vai = 4,5 cm. - Vẽ đường sườn vai từ A2  A8 theo đường thẳng. + Bước 4: Vẽ vòng nách - DD2 (ngang ngực) = 1/4 số đo vòng ngực + 4 = 86/4 + 4 = 25,5 cm. Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 113 - DD1 ( vào nách) = ngang vai – 1,5 = 20,5 – 2 = 18,5 cm. - D4 là trung điểm của A8D1. - D5 là trung điểm của D2D4. - D1D6 = 2/3 D1D5. - Vẽ đường vòng nách đi từ A8  D4  D6  D2 theo làn cong đều. + Bước 5: Vẽ sườn thân - Từ D2 kẻ thẳng xuống cắt đường C tại C1 cắt đường B tại B2. - C1C2 = 1,5 cm. - B2B3 = 3 cm. - Vẽ đường sườn thân áo đi từ điểm D2  C2  B3. + Bước 6: Vẽ đường lai áo. - BB1 (sa vạt) = 2 cm. - Vẽ lai áo từ B1  B3. + Bước 7: Vẽ pence eo : - DD3 = ½ số đo dang ngực = 18/2 = 9 cm. - Từ D3 kẻ đường thẳng song song với đường DB. - Tại A3 đo xéo xuống = số đo chéo ngực cắt đường D3 tại một điểm (là đỉnh ngực). - D3D’3 = 3 cm (giảm đầu pence. - Chiều dài của miệng túi 15 cm. - C3 là bụng pence, độ rộng bụng pence 3 cm. - Đuôi pence nằm trên đường B1 , nối các điểm pence lại. + Bước 8: Vẽ bỏ nẹp ve của vải chính. - A2A’2 = 4 cm. - B1B’1 = 6 cm. - Vẽ cong đoạn A’2 B’1 khoảng 2 cm Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 114 Hình 93: Thiết kế thân trước lót Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 115 4.1.8. Thiết kế tay áo lớp lót : 4.1.8.1. Công thức thiết kế tay áo lớp lót : - Dài tay = số đo dài tay + 1 cm. - Hạ nách tay = 1/10 số đo vòng ngực + 6 cm. - Ngang nách tay = 1/10 số đo vòng ngực + 10 cm. - Rộng cửa tay = 1/2 số đo vòng cửa tay + 0,5 cm 4.1.8.2. Trình tự thiết kế tay áo lớp lót: + Bước 1: Vẽ khung cơ sở tay áo - AB (dài tay) = số đo dài tay + 1cm = 58 +1 = 59 cm. - AC (hạ nách tay) = 1/10 số đo vòng ngực + 6 = 86/10 + 6 = 14,6 cm. - AA1 = 1/3 AC = 14,6 /3 = 4,8 cm. - E là trung điểm của A1B. - Tại điểm A, B, C, E vẽ các đường thẳng vuông góc với đường AB. + Bước 2: Vẽ đầu tay mang tay lớn. - AD (ngang nách tay) = 1/10 số đo vòng ngực + 10 = 86/10 +10 = 18,6 cm. - CC2 = AD = 18,6 cm. - A’ là trung điểm của AD. - D1 là trung điểm của DA’. - A3 là trung điểm AA’. Nối A1A3. - C1C2 = 3 cm. - Nối C1A’ lại cắt DC2 tại D4. - Nối C4D1. - Vẽ đường đầu tay của mang tay lớn đi từ C1  C4  A’  A1 theo làn cong đều. + Bước 3: Vẽ đầu tay mang tay nhỏ. - C3 là trung điểm của CC2 . - A1A2 = 1,5 cm. - Nối C3A2. Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 116 - Vẽ đầu tay mang tay nhỏ, đoạn C4C3 vẽ cong lõm 0,3 cm, đoạn C3A2 vẽ cong lõm 0,7 cm theo làn cong đều. * Chú ý: Kiểm tra độ chiều dài của đường đầu tay trên mang lớn và mang nhỏ lớn hơn đường vòng nách trên thân 1 cm là vừa. + Bước 4: Vẽ đường bụng tay của mang tay lớn. - Từ C1 kẻ đường thẳng vuông góc cắt đường E tại E1, cắt đường B tại B1 - E1E2 = 1 cm. - Vẽ đường bụng tay từ C1  E2  B1 theo đường cong. + Bước 5: Vẽ đường bụng tay của mang tay nhỏ. - C2C4 = 3 cm. - E2E3 = 6 cm. - B1B4 = 6 cm. Vẽ đường bụng tay đi từ C4  E3  B4 theo đường cong. + Bước 6: Vẽ đường sống tay. - B1B3 = 3 cm. - B2B3 = 1/2 số đo vòng cửa tay + 0,5 = 28/2 + 0,5 = 14,5 cm. - B1B4 = 6 cm. - Đường B2C cắt đường EE1 tại E4. - E4E5 = 0,3 cm. - Đường sống tay mang tay lớn B2  E5  C  A1. - Đường sống tay mang tay lớn B2  E5  C  A2. + Bước 7: Vẽ đường lai tay. - B3B’3 = 0,7 cm. - Tại điểm B1 đo lên 0,3 cm. - Tại điểm B4 đo lên 0,3 cm. - Nối các điểm lại đường lai tay. Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 117 Hình: 94 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 118 4.1.9. Thiết kế nón lớp lót: 4.1.9.1. Công thức thiết kế nón hai mảnh lớp lót. - Chiều cao nón = số đo chiều cao đầu trước + 6 cm. - Ngang nón = 1/2 số đo vòng đầu. - Vòng cổ trên nón = 1/2 số đo vòng cổ trên thân áo + 2 cm plis 4.1.9.2. Trình tự thiết kế nón hai mảnh lớp lót. + Bước 1: Vẽ khung cơ sở của nón - AB (Chiều cao nón) = Chiều cao đầu trước + 6 = 33 + 6 = 39 cm. - AC (Ngang nón) = 1/2 số đo vòng đầu = 60/2 = 30 cm. + Bước 2: Vẽ vòng cổ của nón - BD = AC = 30 cm. - DD’ = 2 cm. - Từ D’ vẽ đường thẳng song song với BD. - Từ B đo vào = 1/2 số đo vòng cổ trên thân áo + 2 plis, vẽ đường thẳng vuông góc với BD cắt BD tại E, cắt đường D’ tại E1. - Vẽ đường cong lồi BE1 0,1 cm. + Bước 3: Vẽ sống nón - I là trung điểm của AC. - CI = CJ = 15 cm. - H là trung điểm của IJ - GH = 1/3 CH - Vẽ đường sống nón đi từ A  I  G  J  E1 theo làn cong đều. + Bước 4: Vẽ chiết nón: - K là trung điểm của đoạn BE1. - Chiều cao của chiết là 5 cm. - Độ rộng của chiết là 2 cm. Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 119 4.1.10. Thiết kế lót túi: - Cắt lót túi túi hai cơi, túi 1 cơi - Chiều rộng lót túi 20 cm. - Chiều dài lót túi 60 cm. Hình: 95 Hình: 96 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 120 * Các dạng sai hỏng trong quá trình thiết kế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục. STT Các dạng sai hỏng Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 1 Đường cong vòng cổ chưa bằng số đo. - Hạ cổ, vào cổ chưa đúng. - Do vẽ nét cong chưa đều. - Kiểm tra lại vào cổ, hạ cổ. - Nét vẽ phải liền. 2 Lệch vòng nách tay - Thiết kế ngang nách tay hoặc hạ nách tay quá lớn. - Không kiểm tra vòng nách trên thân áo, vòng nách trên tay áo. - Kiểm tra lại số đo ngang nách tay, hạ nách tay. - Kiểm tra chính xác vòng nách trên thân sau và tay sau, vòng nách trên thân trước khớp nhau. 3 Lệch đường sườn thân - Công thức thiết kế: dài áo, hạ nách tay không đúng. - Kiểm tra hạ nách thân trước, hạ nách sau . - Kiểm tra sườn thân sau = sườn thân trước. 4 Lệch đường vai con - Công thức thiết kế: ngang cổ, rộng vai của thân trước và thân sau không đúng. - Kiểm tra ngang cổ, rộng vai của thân trước và thân sau. - Kiểm tra đường sườn vai thân trước, thân sau bằng nhau. 5 Nón áo và vòng cổ không khớp. - Không kiểm tra vòng cổ trên thân áo và vòng cổ trên nón. - Kiểm tra chính xác vòng cổ trên thân sau, thân trước và vòng cổ trên nón phải bằng nhau. Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 121 4.2. Cắt rập bán thành phẩm : 4.2.1. Cắt rập bán thành lớp chính: 4.2.1.1. Cắt rập thân sau: Từ rập thành phẩm thân sau lớp chính chừa đường may xung quanh chi tiết, cụ thể như sau: - Đường vòng cổ, đường sườn vai, đường decoup, đường vòng nách, đường sườn áo, đường sống lưng chừa 1cm. - Đường lai áo chừa 3 cm đường may. - Cắt chi tiết theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Hình 97: Rập bán thành phẩm thân sau Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 122 4.2.1.2. Cắt rập bán thành phẩm thân trước Từ rập thành phẩm thân trước lớp chính ta chừa đường may xung quanh chi tiết, cụ thể như sau: - Đường vòng cổ, đường sườn vai, đường decoup, đường vòng nách, đường sườn áo, đường đinh áo chừa 1cm đường may. - Đường lai áo chừa 3 cm đường may. - Cắt chi tiết theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Hình 98: Rập bán thành phẩm thân trước lớp chính Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 123 4.2.1.3. Cắt rập bán thành phẩm tay áo. Từ rập thành phẩm tay áo lớp chính chừa đường may, cụ thể như sau: - Đầu tay cắt sát không chừa đường may. - Đường sống tay, đường bụng tay chừa 1 cm đường may. - Đường lai tay chừa 3 cm đường may. - Cắt chi tiết theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Hình 99: Rập bán thành phẩm tay áo Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 124 4.2.1.4. Cắt rập bán thành phẩm nẹp ve. Từ rập thành phẩm nẹp ve chừa đường may, cụ thể như sau: - Chừa đường may xung quanh nẹp ve 1 cm. - Cắt chi tiết theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Hình 100 : Rập bán thành phẩm nẹp ve thân trước Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 125 4.2.1.5. Cắt rập bán thành phẩm đáp cổ thân sau: - Chừa đường may xung quanh đáp cổ 1 cm. 4.2.1.6. Cắt rập bán thành phẩm nón lớp chính Từ rập thành phẩm nón lớp chính chừa đường may, cụ thể như sau: - Vành nón chừa 3 cm. - Đường sống nón, đường vòng cổ nón chừa 1 cm. - Cắt chi tiết theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Hình 101: Rập bán thành phẩm đáp cổ Hình 102: Rập bán thành phẩm nón Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 126 4.2.1.7. Cắt rập bán thành phẩm các chi tiết túi mổ cơi: - Cắt sát không chừa đường may. . 4.2.1.8. Cắt rập bán thành phẩm đai eo: Từ rập thành phẩm đai eo chừa đường may cụ thể như sau: - Đầu đai eo chừa 3 cm đường may. - Xung quanh chừa 1 cm đường may. 4.2.2. Cắt rập bán thành phẩm lớp lót: 4.2.2.1. Cắt thân sau: Từ rập thành phẩm lớp lót thân sau ta chừa đường may cụ thể như sau: - Đường vòng cổ, đường sườn vai, đường vòng nách chừa 1 cm. Hình 103: Rập đáp túi, cơi túi Hình 104: Rập bán thành phẩm đai eo Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 127 - Đường lai áo cắt sát không chừa. - Đường sườn chừa 1,5 cm. - Cắt chi tiết theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Hình 105: Rập bán thành phẩm thân sau lớp lót Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 128 4.2.2.2. Cắt rập bán thành phẩm thân trước lót: Từ rập thành phẩm thân trước lớp lót chừa đường may, cụ thể như sau: - Đường sườn thân chừa 1,5 cm. - Đường lai áo cắt sát không chừa đường may. - Các đường còn lại chừa 1 cm. - Cắt chi tiết theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Hình 106: Rập bán thành phẩm thân trước lớp lót Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 129 4.2.2.3 Cắt rập bán thành phẩm tay áo lớp lót. - Đầu tay, lai tay cắt sát không chừa đường may. - Đường sống tay, bụng tay chừa 1 cm đường may. 4.2.2.4. Cắt rập bán thành phẩm nón lớp lót. Từ rập thành phẩm nón lớp lót chừa đường may, cụ thể như sau: - Đường vành nón cắt sát không chừa đường may. - Đường sống nón, đường vòng cổ chừa 1 cm. Hình: 107 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 130 4.2.2.5. Cắt rập bán thành phẩm lót túi: - Lót túi cắt sát không chừa đường may. 4.3. Cắt bán thành phẩm các chi tiết 4.3.1. Giác sơ đồ các chi tiết: + Quy tắc giác sơ đồ - Giác chi tiết lớn trước, chi tiết nhỏ sau. - Giác từ khổ vải trước đến chiều dài sơ đồ. - Khổ sơ đồ sau khi trừ biên còn lại 154cm, - Sơ đồ là hình chữ nhật. - Lớp lót giác tương tự như lớp chính Hình 108: Rập bán thành phẩm nón lớp lót Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 131 4.3.2. Giác sơ đồ các chi tiết trên vải gấp đôi: Gấp đôi vải theo canh sợi dọc, mặt trái ra ngoài, phần mép vải ở phía trong người cắt. - Khổ vải sau khi trừ biên còn lại 154 cm. - Giác chi tiết lớn trước, chi tiết nhỏ sau. - Lớp lót giác tương tự như lớp chính Hình 109: Giác sơ đồ lớp chính Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 132 5. May hoàn thiện sản phẩm: 5.1. Yêu cầu kỹ thuật: - Đường may không bỏ mũi chỉ, sùi chỉ, không co rút sản phẩm mật độ mũi chỉ đều 4-5 mũi / 1 cm đường may. - Các đường lắp ráp phải trùng khớp với nhau, đường may phải chắc chắn. - Các đường diễu phải thẳng đều, không nhăn, không vặn và đúng cự ly. - Túi mổ cơi sau khi may xong miệng túi phải êm phẳng, các góc túi phải vuông không bị bể góc, cơi túi đều và bằng nhau, cơi túi che kín miệng túi, lót túi êm không cộm. - Vị trí túi một cơi hai bên phải bằng nhau. - Vị trí đai eo hai bên cân xứng và bằng nhau. - Khoá phải êm phẳng không lượn sóng. - Thân áo phẳng, không xếp ly, không nhăn. - Các vị trí đối xứng nhau (đường tra cổ, đường lai áo). - Nẹp cân đối, tâm khoá trùng tâm nẹp. - Các đường mí diễu phải cách đều răng khoá. - Giữa lót áo và thân chính phải êm, phẳng. Hình 110: Giác sơ đồ trên vải gấp đôi Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 133 - Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và vệ sinh công nghiệp. 5.2. Trình tự may: 5.2.1. May lớp lót - Bước 1: May pence thân trước - Bước 2: May nẹp ve thân trước - Bước 3: Diễu nẹp ve thân trước - Bước 4: May túi mổ hai cơi - Bước 5: May pence thân sau - Bước 6: May đáp cổ thân sau - Bước 7: Diễu đáp cổ thân sau - Bước 8: Ráp sườn vai - Bước 9: May sườn thân - Bước 10: Ráp sống tay - Bước 11: May bụng tay - Bước 12: Tra tay - Bước 13: May chiết nón - Bước 14: Ráp sống nón lớp lót 5.2.2. May lớp chính - Bước 1: Ráp decoup thân sau - Bước 2: Diễu decoup thân sau - Bước 3: Ráp sống lưng thân sau - Bước 4: Diễu sống lưng thân sau - Bước 5: Ráp decoup thân trước - Bước 6: Diễu decoup thân trước - Bước 7: May túi mổ một cơi - Bước 8: Ráp sống tay - Bước 9: May bụng tay - Bước 10: Ráp sườn vai - Bước 11: May sườn thân Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 134 - Bước 12: May đai eo - Bước 13: Tra tay - Bước 14: May chiết nón lớp chính - Bước 15: Ráp sống nón 5.2.3. May đúp hai lớp - Bước 1: May lộn vành nón - Bước 2: May diễu vành nón - Bước 3: May đúp lai tay - Bước 4: May lai tay - Bước 5: May đúp lai áo - Bước 6: Tra dây khóa vào thân trước lớp chính - Bước 7: May nón vào thân áo - Bước 8: Tra dây khóa vào lớp lót - Bước 9: Diễu dây khóa, nón - Bước 10: May lai áo - Bước 11: Hoàn thiện sản phẩm 5.3. Sơ đồ lắp ráp: 5.3.1. May lớp lót 5.3.1.1. May pence thân trước: - Gấp đôi thân trước theo đường tâm pence, mặt phải úp vào nhau, mặt trái quay ra ngoài, may theo đường thiết kế, đầu và cuối đường may không lại mũi chỉ. Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 135 5.3.1.2. May nẹp ve thân trước: - Đặt thân trước lót nằm dưới, nẹp ve nằm trên, sao cho hai bề mặt úp vào nhau, mặt trái quay ra ngoài. May theo đường thiết kế từ đường vai con đến lai áo, đầu và cuối đường may lại mũi chỉ Hình: 111 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 136 5.3.1.3. Diễu nẹp ve thân trước: - Lật toàn bộ vải thừa về phía nẹp ve, diễu trên nẹp ve một đường 0,5 cm . - Thân còn lại may tương tự. Hình: 112 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 137 5.3.1.4. May túi mổ hai cơi + Bước 1: Chuẩn bị các chi tiết Túi mổ hai cơi bao gồm các chi tiết: đáp túi, cơi túi, keo cơi túi, lót túi. + Bước 2: Ủi keo cơi túi - Ép keo lên mặt trái cơi túi, keo phải che hết cơi túi. Hình: 113 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 138 + Bước 3: Lấy dấu vị trí túi mổ hai cơi: - Lấy dấu túi mổ trên thân trước bên trái, chiều dài túi 13 cm, chiều rộng 0,8 cm. Hình : 114 Hình: 115 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 139 + Bước 4: May định hình miệng túi Đặt lót túi nằm dưới mặt phải quay lên trên (sao cho 2 đầu lót túi cách đều 2 đầu dấu miệng túi 2,5 cm) lên thân sản phẩm, sau đó đặt thân trái bên trước của lớp lót lên trên, mép trên của lót túi cách miệng trên túi 2 cm. May định hình miệng túi theo dấu (lại mũi ở đầu và cuối đường may) + Bước 5: Bấm mổ miệng túi Dùng kéo cắt đôi đáp túi theo đường chính giữa của hai đường may định hình miệng túi. Hình: 116 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 140 + Bước 6: Bọc viền hai miệng túi lại. - Cạo sát mép vải giữa hai đường định hình miệng túi về hai bên, lật vải thừa ở phía trên về cơi trên may lược bọc hai lớp cơi túi lại, đầu và cuối đường may không lại mũi chỉ. - Lật tiếp phần cơi vừa se xong về phía miệng túi tiếp tục lược lần nữa (độ rộng của một cơi túi bằng 0,4 cm). Cơi dưới may tương tự . *Lưu ý: Bề rộng hai cơi túi sau khi lược xong phải đều, bằng nhau và bằng 1/2 thành phẩm rộng miệng túi Hình: 117 Hình: 118 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 141 + Bước 7: Bấm mổ miệng túi Lật sang mặt trái của thân, dùng kéo bấm đứt (thân áo, lót túi) giữa hai đường may miệng túi. Khi bấm cách 2 đầu khoảng 1cm bấm xéo về 2 góc đầu đường may 450, cách đầu đường may 1 đến 2 canh sợi. + Bước 8: May chặn lưỡi gà Lộn tất cả đáp túi dưới, lưỡi gà vào bên trong lót túi, Vuốt 2 cơi túi cho êm phẳng, cơi túi phải đều, che kín miệng túi rồi bắt đầu chặn lưỡi gà ở hai đầu miệng túi. Hình: 119 Hình: 120 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 142 + Bước 9: Diễu mí miệng túi dưới: Đường may cách mép cơi túi 1mm, đầu và cuối đường may lại mũi + Bước 10: May đáp túi dưới vào lót túi: Lật thân lên, vuốt đáp túi dưới nằm êm lên lót túi và may đáp túi dưới vào lót túi Hình: 121 Hình: 12 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 143 + Bước 11: May đáp túi trên vào lót túi Đặt đáp túi trên lên lót túi sao cho mép vải đáp túi cách dều hai bên lót túi 1cm, cách đầu lót túi dưới khoảng 2 cm, may cạnh dưới của đáp túi trên vao lót túi. + Bước 12: Diễu hoàn chỉnh túi Gấp đôi lót túi theo cạnh đáy về phía trên, Lật thân áo lên và diễu mí ba cạnh (2 cạnh lưỡi gà, cạnh trên của túi). + Bước 13: May hoàn chỉnh đáy túi * Một số dạng sai hỏng khi mổ túi hai cơi, nguyên nhân và cách khắc phục STT Dạng sai hỏng Nguyên nhân Cách khắc phục 1 Các góc túi không vuông góc. May không đúng đương sang dấu hoặc sang dấu sai May đúng đương sang dấu, sang dấu 2 điểm đầu miệng túi phải chính xác. 2 Miệng túi bị sổ toét. Bấm miệng túi quá đường may. Bấm miệng túi đúng quy cách và yêu cầu kỹ thuật 3 Bản to miệng túi - Sang dấu cơi túi không - Sang dấu đúng thông số Hình: 123 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 144 không đều. đúng thông số. - May không đúng đường sang dấu - May đúng đường sang dấu 4 Miệng túi không ôm khít. - Chặn miệng túi không kéo viền túi. - Khi chặn miệng túi kéo viền túi kín miệng túi. 5.3.1.5. May pence thân sau: - Gấp đôi thân sau theo đường tâm pence, may theo đường thiết kế, đầu và cuối đường may không lại mũi chỉ. - Pence còn lại may tương tự, lật pence về phía sườn áo. Hình 124: May pence thân sau Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 145 5.3.1.6. May đáp cổ thân sau: - Đặt thân sau nằm dưới, đáp cổ nằm trên sao cho hai mặt phải úp vào nhau, mặt trái quay ra ngoài may theo đường thiết kế, đầu và cuối đường may lại mũi chỉ. Hình 125: May đáp cổ thân sau Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 146 5.3.1.7. Diễu đáp cổ thân sau: - Diễu nẹp cổ thân sau: Lật toàn bộ vải thừa về phía nẹp cổ, sau đó diễu theo đường ráp nẹp cổ 0,5 cm, đầu và cuối đường may không lại mũi chỉ. Hình: 126 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 147 5.3.1.8. Ráp sườn vai lớp lót: - Thân sau đặt nằm dưới, thân trước nằm trên sao cho hai mặt phải úp vào nhau, mặt trái quay ra ngoài, may theo đường thiết kế sườn vai, đường may 1 cm, đầu và cuối đường may lại mũi chỉ. - Tiếp tục may bên còn lại tương tự Hình : 127 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 148 5.3.1.9. May sườn thân lớp lót: - Đặt thân sau nằm dưới, thân trước nằm trên sao cho hai mặt phải úp vào nhau mặt trái quay ra ngoài, may theo đường thiết kế sườn áo, đầu và cuối đường may lại mũi chỉ. - May sườn còn lại tương tự. 5.3.1.10. Ráp sống tay lớp lót: - Đặt mang tay lớn nằm dưới, mang tay nhỏ nằm trên sao cho hai mặt phải úp vào nhau, mặt trái quay ra ngoài, may theo đường thiết kế sống tay, đầu và cuối đường may lại mũi chỉ. Hình : 128 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 149 5.3.1.11. May bụng tay lớp lót: - Đặt mang tay lớn nằm dưới, mang tay nhỏ nằm trên sao cho hai mặt phải úp vào nhau, mặt trái quay ra ngoài, may theo đường thiết kế bụng tay, đầu và cuối đường may lại mũi chỉ. Hình: 129 Hình: 130 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 150 5.3.1.12. Tra tay lớp lót: - Đặt tay áo nằm dưới, thân áo nằm trên sao cho hai mặt phải úp vào nhau, mặt trái quay ra ngoài, may theo đường thiết kế vòng nách, đường tra tay 1 cm. Khi tra tay hơi kéo căng thân áo, tay áo hời chùm lại, đầu và cuối đường may lại mũi chỉ. - Tiếp tục tra bên còn lại tương tự. * Chú ý: Điểm đầu tay trên tay áo trùng với điểm đầu vai trên thân áo, điểm gầm tay trên tay áo trùng với điểm ngang ngực trên thân áo. 5.3.1.13. May chiết nón: - Gấp đôi nón theo đường tâm chiết, may theo đường thiết kế chiết nón, đầu chiết chừa khoảng 3 cm chỉ, cuối chiết lại mũi chỉ. - Mảnh nón còn lại may tương tự. 5.3.1.14. Ráp sống nón lớp lót: - Đặt hai mảnh nón nằm chồng lên nhau sao cho mặt phải úp vào nhau, mặt trái quay ra ngoài, may theo đường thiết kế sống nón, ường may cách đều đường sóng nón 1 cm khi may vuốt cho 2 lớp nằm êm không bị phồng, đầu và cuối đường may lại mũi chỉ. Hình: 131 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 151 5.3.2. May lớp chính: 5.3.2.1. Ráp decoup thân sau: - Đặt thân sau nằm dưới, decoup nằm trên sao cho hai mặt phải úp vào nhau mặt trái quay ra ngoài, may theo đường thiết kế, đầu và cuối đường may lại mũi chỉ. * Chú ý các điểm nagng ngực, ngang eo, ngang lai trên thân sau và decoup phải trùng nhau. Hình: 132 Hình: 133 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 152 5.3.2.2. Diễu decoup thân sau: - Lật sang mặt phải, vuốt toàn bộ vải thừa về phía thân áo, may diễu 0,5 cm cách đường ráp decoup thân sau, khi may vuốt cho đường ráp decoup nằm êm. 5.3.2.3. Ráp sống lưng thân sau: - Đặt hai thân sau sao cho hai mặt phải úp vào nhau, mặt trái quay ra ngoài, hai đường sống lưng trùng nhau, may theo đường thiết kế, đầu và cuối đường may lại mũi chỉ. Hình: 134 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 153 5.3.2.4. Diễu sống lưng thân sau: - Lật sang mặt phải, vuốt toàn bộ vải thừa về thân trái, may diễu cách đường ráp sống lưng 0,5 cm. Hình: 135 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 154 5.3.2.5. Ráp Decoup thân trước: - Đặt thân trước nằm dưới, decoup nằm trên sao cho hai mặt phải úp vào nhau, mặt trái quay ra ngoài, may theo đường thiết kế, đầu và cuối đường may lại mũi chỉ. Hình: 136 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 155 * Chú ý: Khi may decoup các điểm vòng nách, ngang ngực, ngang eo, ngang lai trên thân trước, decoup phải trùng nhau. 5.3.2.6. Diễu Decoup thân trước: - Lật sang mặt phải, vuốt toàn bộ vải thừa về phía thân áo, may diễu đường decoup 0,5 cm. Trong quá trình may diễu phải cạo sát đường may. - Thực hiện thân còn lại tương tự. Hình: 137 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 156 5.3.2.7. May túi mổ một cơi: * Vị trí, thông số túi mổ 1 cơi - Chiều dài miệng túi 15 cm - To bản cơi túi 2 cm. - Vị trí mổ túi trên hai thân trước lớp chính. * Yêu cầu kỹ thuật: Hình: 138 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 157 - Sau khi may xong miệng túi phải êm, phẳng, các góc phải vuông, bản to cơi túi bằng nhau, túi phải đều và che kín miệng túi. Lót túi nằm êm, không cộm mép vải khi gấp mép, Đảm bảo vệ sinh công nghiệp. * Quy trình may túi mổ 1 cơi. + Chuẩn bị chi tiết: - Cơi túi + đáp túi bằng vải chính - Keo cơi túi - Lót túi + Bước 1: Ép keo cơi túi, lấy dấu miệng túi Ép keo lên mặt trái, cách cạnh dưới của đáp túi khoảng 3cm - Gấp cơi túi theo cạnh giữa của chi tiết keo sao cho hai mặt trái úp vào nhau. - Đặt rập thành phẩm đường gấp cơi túi và lấy dấu cơi túi. - Lấy dấu miệng túi lên mặt phải thân (kích thước theo thiết kế), lấy dấu giữa miệng túi. + Bước 2: May định hình miệng túi - Gấp đôi lót túi theo chiều dọc vải, lấy dấu đường giữa lót túi. - Đặt lót túi nằm dưới, mặt phải quay lên trên. Sao cho đường giữa lót túi trùng với đường giữa miệng túi trên thân, mép trên của lót túi cách miệng túi 2cm. - Tiếp tục đặt cơi túi lên trên thân sao cho đường lấy dấu cơi túi trùng với dấu miệng túi dưới, cơi túi cách đều hai đầu miệng túi, cạnh vải xếp đôi quay ra ngoài miệng túi, mép vải lớn nằm bên dưới. - May định hình miệng túi dưới theo vị trí miệng túi dưới, đầu và cuối đường may lại mũi chỉ. Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 158 - Lật mép vải đáp túi dưới xuống bên dưới, đặt rập thành phẩm miệng túi lên sát với đường may định hình miệng túi dưới và may định hình miệng túi trên theo rập thành phẩm, đầu và cuối đường may lại mũi chỉ. Hình: 139 Hình: 140 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 159 * Lưu ý: Hai đường may định hình miệng túi phải song song và bằng nhau, khoảng cách giữa hai đường phải bằng bề rộng miệng túi. + Bước 3: Bấm mổ miệng túi (bấm lưỡi gà). - Dùng kéo cắt đôi đáp túi theo đường giữa của hai đường may định hình miệng túi. - Đáp túi sau khi cắt đôi được chia làm 2 phần: đáp túi trên và đáp túi dưới - Lật thân sang mặt trái, dùng kéo bấm đứt hai đường may miệng túi. Khi bấm cách hai đầu miệng túi khoảng 1cm thì bấm xéo góc 45o vào đầu đường may, cách đầu đường may một canh sợi chỉ. Hình: 141 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 160 + Bước 4: May chặn lưỡi gà Lộn tất cả đáp túi, lưỡi gà vào bên trong lót túi. Kéo đáp túi trên xuống vuốt cho êm phẳng, cơi túi phải che kín miệng túi rồi bắt đầu may chặn lưỡi gà ở hai đầu miệng túi. Hình : 143 Hình: 142 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 161 + Bước 5: Diễu mí miệng túi dưới, may đáp túi dưới vào lót túi. - Sau khi may chặn lưỡi gà xong, kéo đáp túi trên về phía bên trên để miệng túi không bị bịt kín và tiến hành diễu mí miệng túi dưới, đường may cách mép cơi túi 1mm, đầu và cuối đường may lại mũi chỉ. - Lật thân sang mặt trái, lật thân và đáp túi lên trên, vuốt đáp túi dưới nằm êm lên lót túi, gấp miệng đáp túi 0,5 và may đáp túi dưới vào lót túi (may thẳng từ mép vải lót túi bên này sang bên kia, không lại mũi chỉ ở hai đầu), đường may 0,1 cm. Hình: 145 Hình: 144 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 162 + Bước 6: Diễu mí miệng túi trên, may đáp túi trên vào lót túi. - Gấp đôi lót túi theo đường gấp cạnh đáy về phía trên, kéo đáp túi trên xuống cho êm phẳng và tiép tục diễu mí 3 cạnh miệng túi còn lại, đầu và cuối đường may lại mũi chỉ. - Vuốt đáp túi trên nằm êm lên lót túi và may luồn đáp túi trên vào lót túi (may tương tự như đáp túi dưới) - Mí miệng túi bên trong bằng cách lật thân sản phẩm lên và mí trên lót túi. + Bước 7: May hoàn chỉnh túi: - Gấp mép lót túi lại 0,5 cm, may mí 0,1 cm. Hình 214 Hình 215 Hình: 146 Hình: 147 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 163 * Một số sai hỏng khi may túi mổ 1 cơi, nguyên nhân và cách khắc phục STT Dạng sai hỏng Nguyên nhân Cách khắc phục 1 Các góc túi không vuông góc May không đúng đương sang dấu hoặc sang dấu sai. - Hai đường may định hình miệng túi không bằng nhau May đúng đường sang dấu, sang dấu 2 điểm đầu túi phải chính xác. - Kiểm tra độ dài hai đường may định hình miệng túi phải bằng. 2 Miệng túi bị sổ toét Bấm miệng túi quá đường may - Bấm lưỡi gà cách miệng túi khoảng 2 cạnh sợi vải. 3 Bản to cơi không đều - Sang dấu cơi túi không đúng thông số - May không đúng đường sang dấu. - Sang dấu đúng thông số - May đúng đường sang dấu 4 Miệng túi không ôm khít - Chặn miệng túi không kéo sợi viền. - Khoảng cách giữa hai đường định hình miệng túi không đều nhau. - Khi chặn miệng túi kéo sợi viền kín miệng túi. - Khoảng cách giữa hai đường định hình miệng túi không bằng nhau. 5.3.2.8. Ráp sống tay - Đặt mang tay lớn nằm dưới, mang tay nhỏ nằm trên sao cho hai mặt phải úp vào nhau mặt trái quay ra ngoài, may theo đường thiết kế, đầu và cuối đường may lại mũi chỉ. - Lật sang mặt phải, vuốt toàn bộ vải thừa về phía mang tay lớn, may diễu 0,5 cm, trong quá trình may diễu phải cạo sát đường may. Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 164 Hình 218 Hình 148 : Ráp sống tay Hình 149: Diễu sống tay Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 165 5.3.2.9. May bụng tay: - Đặt hai mặt phải úp vào nhau, mặt trái quay ra ngoài, may theo đường thiết kế, đầu và cuối đường may lại mũi chỉ. - Lật sang mặt phải may diễu 0,5 cm về phía mang tay lớn. 5.3.2.10. Ráp sườn vai: - Đặt thân sau đặt nằm dưới mặt phải quay lên trên, đặt thân trước nằm trên sao cho mặt hai phải của thân trước và thân sau úp vào nhau, mặt trái quay ra ngoài, may theo đường thiết kế, đường may cách đều 1 cm, đầu và cuối đường may lại mũi chỉ. Hình: 150 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 166 - Bên còn lại may tương tự 5.3.2.11. May sườn thân: - Đặt thân sau nằm dưới thân trước nằm trên sao cho hai mặt phải úp vào nhau, mặt trái quay ra ngoài, may the9ai eoo dấu thiết kế, đầu và cuối đường may lại mũi chỉ. Hình: 151 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 167 5.3.2.12. May đai eo: + Ủi đai eo: - Đặt đai eo nằm dưới sao cho mặt trái quay lên trên, đặt rập đai eo lên trên, ủi theo rập thành phẩm đai eo, đường ủi 1 cm. Hình: 152 Hình: 153 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 168 + May đai eo: - Đặt thân sau nằm dưới mặt phải quay lên trên, đai eo nằm trên sao cho mặt trái của đai eo áp vào mặt phải của thân áo, đầu nhọn của đai về phía thân sau. Đai eo trùng với đường lấy dấu trên thân may diễu 0,5 cm xung quanh đai eo, đầu và cuối đường may không lại mũi chỉ. 5.3.2.13. Tra tay lớp chính: - Đặt tay áo nằm dưới, thân áo nằm trên sao cho hai mặt phải úp vào nhau, mặt trái quay ra ngoài, may theo đường thiết kế vòng nách, đường tra tay 1 cm. Khi tra tay hơi kéo căng thân áo, tay áo hời chùm lại, đầu và cuối đường may lại mũi chỉ. - Tiếp tục tra bên còn lại tương tự. * Chú ý: Điểm đầu tay trên tay áo trùng với điểm đầu vai trên thân áo, điểm gầm tay trên tay áo trùng với điểm ngang ngực trên thân áo. Hình 154: May đai eo Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 169 5.3.2.14. May chiết nón lớp chính: - Gấp đôi nón theo đường tâm chiết, sao cho hai mặt phải úp vào nhau mặt trái quay ra ngoài, may theo dấu thiết kế, đầu chiết chừa khoảng 3 cm chỉ thừa, cuối chiết lại mũi chỉ. Hình 156: Tra tay Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 170 5.3.2.15. Ráp sống nón: - Đặt hai mảnh nón lên nhau sao cho đường chiết nón, đường sống nón trùng nhau, may theo đường thiết kế, đầu và cuối đường may lại mũi chỉ. Hình: 157 Hình: 158 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 171 5.3.3. May đúp hai lớp 5.3.3.1 May lộn vành nón. - Đặt hai mặt phải của nón úp vào nhau, mặt trái quay ra ngoài. May theo đường vành nón 1cm, khi may vuốt êm thân chính, đầu và cuối đường may lại mũi chỉ. 5.3.3.2. May diễu vành nón. - Lật toàn bộ vải thừa về phía lót, mí lên lớp lót của nón 0,1 cm. - Đóng khuy để luồn dây lên lớp chính của nón. - Diễu chặn vành nón 2 cm. 5.3.3.3. May đúp lai tay. - Đặt mặt phải của cửa tay lớp chính úp vào cửa tay của lớp lót sao cho hai đường sườn tay của hai thân song song, thân trước chính cùng bên với thân trước lót, thân sau chính cùng bên với thân sau lót, may một đường vòng quanh cửa tay, đường may 1 cm, đầu và cuối đường may lại mũi chỉ. 5.3.3.4. May lai tay. - Lộn tay áo ra và vuốt êm cửa tay, may lai tay 2 cm. - Bên còn lại may tương tự. 5.3.3.5. May đúp lai áo - Đặt thân chính úp vào thân lót sao cho hai mặt phải úp vào nhau, may từ đầu lai bên này sang đầu lai bên kia đường may 1 cm, trong khi may chú ý đường sườn thân chính trùng với đường sườn thân lót, đầu và cuối đường may lại mũi chỉ. - Lộn ra mặt phải. - Lật toàn bộ vải thừa về lớp trái mí lên lớp lót 0,1 cm. 5.3.3.6. Tra dây khóa vào thân trước chính. - Đặt thân áo ở dưới, dây khóa đặt lên trên sao cho (đặt cách mép lai 0,1cm), hai mặt phải úp vào nhau. Xếp cho đường tra dây khóa trên thân trước và răng cưa dây khóa bằng nhau. Tra dây khóa vào thân chính (tra từ lai Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 172 lên cổ), đường may cách răng cưa dây khóa 4mm. Khi may hơi bai dây khóa, đến đầu trên của cổ áo thì gấp đầu dây khóa vào mặt trái. - Kéo dây khóa lại và sang dấu vị trí may túi mổ, sang mép vải dây khóa còn lại. - Tiếp tục tra dây khóa phía còn lại vô thân trước còn lại (tra từ trên cổ áo xuống lai). Khi may chú ý các điểm sang dấu trên dây kéo trùng với các điểm lấy dấu trên thân. - Kéo dây khóa lại và kiểm tra đọ đối xứng của hai túi. 5.3.3.7. May nón vào thân áo: - Sang dấu điểm họng cổ trên thân áo, giữa cổ sau, điểm đầu vai lên trên áo, nón, kiểm tra hai đầu lai áo cho bằng nhau. - Đặt dưới thân áo nằm dưới mặt phải quay lên, nón ở trên sao cho lớp chính may vào lớp chính. May từ đầu cổ bên này sang bên kia, đường may cách mép 1 cm. Khi may các điểm lấy dấu trên thân áo và nón phải trùng nhau, đầu và cuối đường may lại mũi chỉ. - Đặt thân lót lên thân chính đã tra nón, sao cho mặt phải thân lót úp vào mặt trái của nón (chú ý thân bên trái của lớp chính cùng phía thân bên trái của lớp lót, thân bên phải của lớp chính cùng phía với thân bên phải của lớp lót), may trùng theo vòng cổ tra nón lớp chính, đầu và cuối đường may lại mũi chỉ. 5.3.3.8. Tra đúp dây khóa vào thân lót. - Thân lót đặt dưới, thân chính đã tra dây khóa đặt lên trên, hai mặt phải úp vào nhau (dây khóa nằm giữa), may trùng với đường tra dây khóa vô lớp chính. - Bên còn lại may từ cổ xuống 25 cm, từ lai áo may lên khoảng 20 cm, còn lại khoảng 20 cm, để lộn đẩy thân áo ra lớp chính, nón ra bên ngoài. 5.3.3.9. Diễu dây khóa, nón - Vuốt cho dây khóa, nón nằm êm phẳng. May diễu dây khóa bắt đầu từ đầu lai bên phải, lên thân áo, vòng qua cổ, xuống thân áo đến lai bên trái. Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 173 5.3.3.10. May lai áo - Vuốt lai áo cho phẳng, êm may lai 2 cm, đầu và cuối đường may lại mũi chỉ. 5.3.3.11. Hoàn thiện sản phẩm. - Luồn dây. - Cắt chỉ, vệ sinh sản phẩm, ủi sản phẩm. - Kiểm tra thông số kích thước Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 174 TÓM TẮT QUY TRÌNH THIẾT KẾ, CẮT, MAY ÁO JACKET HAI LỚP CÓ ĐAI EO. * Quy trình thiết kế áo Jacket hai lớp có đai eo. STT Bước công việc Thiết bị dụng cụ Quy cách- YCKT Những điểm cần lưu ý I. Thiết kế lớp chính 1 - Kiểm tra đặc điểm của sản phẩm (lớp chính). - Cấu trúc sản phẩm (lớp chính) - Số đo mẫu - Bảng mô tả mẫu, số đo mẫu - Kiểm tra đầy đủ mặt trước, mặt sau của cả lớp chính. - Chính xác theo mẫu - Xác định đúng đặc điểm, cấu trúc, số lượng các chi tiết. 2 - Thiết kế chi tiết lớn trước, chi tiết nhỏ sau (thân trước, thân sau, tay áo, cổ áo, túi áo) - Bàn thiết kế, giấy bìa, bút chì, thước các loại - Kiểm tra độ ăn khớp của các đường lắp ráp (sườn vai thân trước, sườn vai thân sau, sườn thân trước sườn thân thân sau, vòng nách tay với vòng nách trên thân, vòng cổ trên thân với vòng cổ trên nón). - Nét vẽ các đường cong nách tay, cổ áo phải cong đều. - Xác định đúng công thức. II. Thiết kế lớp lót. Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 175 1 - Kiểm tra đặc điểm của sản phẩm (lớp lót). - Cấu trúc sản phẩm (lớp lót). - Số đo mẫu - Bản mô tả mẫu. - Kiểm tra đầy đủ mặt trước, mặt sau của lớp lót. - Chính xác theo mẫu - Xác định đúng đặc điểm, cấu trúc, số lượng các chi tiết. 2 - Thiết kế chi tiết lớn trước, chi tiết nhỏ sau (thân trước, thân sau, tay áo, lót túi hai viền) - Bàn thiết kế, giấy bìa, bút chì, thước các loại - Kiểm tra độ ăn khớp của các đường lắp ráp (sườn vai thân trước, sườn vai thân sau, sườn thân trước sườn thân thân sau, vòng nách tay với vòng nách trên thân, vòng cổ trên thân với vòng cổ trên nón). - Nét vẽ các đường cong nách tay, cổ áo phải cong đều. - Xác định đúng công thức. - Thân lót lớn hơn thân chính. Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 176 * Quy trình may áo Jacket hai lớp có đai eo. STT Bước công việc Thiết bị dụng cụ Quy cách- YCKT Những điểm cần lưu ý I. May lớp lót. 1 - May pence thân trước. MB1K - Đường may phải đúng dấu, đầu pence phải vuốt nhọn. 2 - May nẹp ve thân trước. MB1K - Đường may phải đúng dấu, đường may 1 cm - Đường nách tay, lai áo trùng nhau. 3 - Diễu nẹp ve thân trước. MB1K - Đường diễu thẳng đều 0,1cm, nằm êm. 4 - May túi mổ 2 cơi MB1K - Thông số túi theo mẫu. Cơi túi đều, góc túi phải vuông. - Khi may để thân áo nằm êm, đầu và cuối đường may lại mũi chắc chắn. 5 - May pence thân sau - Đường may phải đúng dấu, đầu pence phải vuốt nhọn. 6 - May đáp cổ thân sau MB1K - Đường may phải đúng dấu, đường may 1 cm. 7 - Diễu đáp cổ thân sau. MB1K - Đường diễu phải êm và cách đều 0,1 Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 177 cm. 8 - Ráp sườn vai MB1K - Đường may phải đúng dấu, không bị dư thừa - Khi may đường vai con phải thẳng 9 - May sườn vai MB1K - Đường may phải đúng dấu, không bị dư thừa 10 - May tay áo MB1K - Đường may sống tay, bụng tay phải đúng dấu, không bị dư thừa - Đường sống tay, bụng tay trên mang tay lớn, mang tay nhỏ bằng nhau. 11 - Tra tay vào thân áo MB1K - Đường may phải đúng dấu, không bị dư thừa - Đường cong nách tay trên tay, nách tay trên thân phải bằng nhau. 12 - May nón MB1K - Đường may sống nón phải đúng dấu, không bị dư thừa. II. May lớp chính 1 May thân sau: - Ráp decoup thân sau. - Diễu decoup thân sau. - Ráp sống lưng. - Diễu sống lưng. MB1K - Đường may decoup phải đúng dấu. - Đường diễu phải cách đều, không bị bỏ mũi chỉ. - Các điểm ngang ngực, ngang eo, ngang lai phải trùng nhau. Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 178 2 May thân trước: - Ráp decoup thân trước - Diễu decoup thân sau. MB1K - Đường may decoup phải đúng dấu. - Đường diễu phải cách đều, không bị bỏ mũi chỉ. - Các điểm ngang ngực, ngang eo, ngang lai phải trùng nhau. 3 - May túi mổ một cơi. MB1K - Thông số túi theo mẫu. Cơi túi đều, góc túi phải vuông. - Khi may để thân áo nằm êm, đầu và cuối đường may lại mũi chắc chắn. 4 - May tay áo MB1K - Đường may sống tay, bụng tay phải đúng dấu, không bị dư thừa. - Đường diễu phải phẳng đều, không bị nhăn vặn. - Đường sống tay, bụng tay trên mang tay lớn, mang tay nhỏ bằng nhau. 5 - Ráp vai MB1K - Đường may phải đúng dấu, không bị dư thừa - Khi may đường vai con phải thẳng 6 - May sườn thân MB1K - Đường may phải đúng dấu, không bị dư thừa 7 - May đai eo - Bản ủi MB1K - Đường may diễu đai eo phải bằng nhau. - Đai eo hai bên phải đối xứng và bằng nhau. - Khi ủi đai eo phải bằng nhau Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 179 8 - Tra tay vào thân áo MB1K - Đường may phải đúng dấu, không bị dư thừa - Các điểm đầu tay, đầu vai trùng nhau, gầm tay, với điểm ngang ngực trùng nhau. 9 - May nón MB1K - Đường may sống nón phải đúng dấu, không bị dư thừa III. May đúp hai lớp 1 - May vành nón. MB1K - Đường may phải đúng dấu, không bị dư thừa. 2 - May đúp lai tay. MB1K - Đường may đúp 1 cm. - Hai tay đối xứng và bằng nhau. 3 - May đúp lai áo. MB1K - Đường may đúp 1 cm. - Dài nẹp áo hai bên phải bằng nhau. 4 - Tra dây khóa MB1K - Đường tra dây khóa phải thẳng, không nhăn. 5 - May nón vào thân áo. MB1K - Đường may phải đúng dấu. - Hai điểm họng cổ đối xứng phải bàng nhau. 6 - Tra dây khoá vào thân lót. MB1K - Đường tra dây khóa phải thẳng, không nhăn, đường may không dư thừa. 7 - Diễu dây khóa, nón. MB1K - đường diễu phải đều, không nhăn Mô đun Cắt, may thời trang áo Jacket 180 vặn. 8 - May lai áo MB1K - Đường may lai đều không nhăn vặn. - Hai bên phải bằng nhau. 9 - Hoàn thiện sản phẩm - Ủi hoàn thiện sản phẩm, vệ sinh công nghiệp - Kiểm tra về thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfcatmayaojacketvoihailopdaieo_4503.pdf
Tài liệu liên quan