Bệnh lý đường mật, túi mật bẩm sinh

Tụi mt cọ kch thỉc nhoí hn bçnh thỉìng. - Thaình TM daìy, khng ưu, cọ hưi m giaím do hin tỉng x hoạ. - Loìng TM cọ t dch. - Khng tçm thy OGC vaì OMC. - Hçnh aính daỵn ỉìng mt í trn oản teo tảo hçnh aính nang nhoí í rn gan. - Cọ th cọ keìm a lạch hay aío ngỉc phuí tảng

ppt33 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2122 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bệnh lý đường mật, túi mật bẩm sinh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBệnh lý đường mật, túi mật bẩm sinh.ppt
Tài liệu liên quan