Bài giảng Tổ chức và định mức lao động - Chương 4: Định mức lao động trong các loại hình tổ chức lao động

Đặc điểm lao động • Là lao động dịch vụ có đối tượng của lao động là những hàng hóa hoàn chỉnh, các dịch vụ thương mại • Là lao động phức tạp đòi hỏi trình độ chuyên môn tổng hợp, tính giao tiếp cao • Tỷ lệ lao động nữ cao • Là lao động có tính thời vụ

pdf13 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 14/03/2022 | Lượt xem: 313 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tổ chức và định mức lao động - Chương 4: Định mức lao động trong các loại hình tổ chức lao động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 4: ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠIDHTM_TMU HÌNH TỔ CHỨC LAO ĐỘNG 4.1. Định mức lao động đối với các loại lao động 4.2. Định mức lao động đối với các loại hình tổ chức lao động 4.3. Định mức lao động với vấn đề định biên trong tổ chức lao động 4.1. Định mức lao động đối với các loại lao động DHTM_TMU ĐMLĐ đối với LĐ quản lý ĐMLĐ đối với nhân viên • Mức quản lý • XĐ tiêu hao lao động cần • Xác định LĐ quản lý thiết cho từng công việc • XĐ số lượng, thành phần nhân viên • XĐ các loại mức: mức thời gian, mức sản lượng, mức phục vụ, mức tương quan, mức biên chế • XĐ phương pháp ĐMLĐ 4.2. Định mức lao động đối với các loại hình tổ chứcDHTM_TMU lao động trong doanh nghiệp ĐMLĐ theo ĐMLĐ theo ĐMLĐ theo những người nhóm tự Taylor kế tục Taylor quản 4.2.1. Định mức lao động trong tổ chức lao động theo nguyên tắc Taylor • Xác định một cách khoa học khối lượng công việc hàng ngày của công nhân Nguyên tắc DHTM_TMU• Xây dựng định mức cho từng phần việc qua thực nghiệm • Cấp cao Phân chia công việc • Cấp dưới • Theo chức năng Cấu trúc tổ chức • Theo dây chuyền • Khác • Tối ưu hóa quá trình sản xuất • Tiêu chuẩn hóa phương pháp thao tác và điều kiện tác Tư tưởng nghiệp • Phân công chuyên môn hóa • Tư tưởng “con người kinh tế” • định mức lao động thường rất cao Mặt trái • Người thợ bị coi “công cụ biết nói”, thiếu tính nhân bản 4.2.2. Định mức lao động trong tổ chức lao động DHTM_TMUcủa những người kế tục Taylor Henry L. Ông bà Gantt (1861 - Gilbreth về 1919) về hệ việc loại bỏ thống tiền các động tác thưởng thừa 4.2.3. Định mức lao động trong tổ chức lao động theo nhóm tự quản DHTM_TMU Quan sát bấm giờ • Bấm giờ chọn lọc • Tự bấm giờ ĐMLĐ theo nhóm • ĐMLĐ phòng • ĐMLĐ nhóm nhỏ 4.3. Định mức lao động với vấn đề định biên trong tổ chức lao động DHTM_TMU ĐMLĐ là cơ sở định Các PP Định biên lao biên lao động động • là căn cứ để tính toán • Phương pháp tính chi phí nhân công và theo tiêu chuẩn chi phí tổng sản định biên phẩm • Phương pháp ước • là căn cứ để tính lượng trung bình định biên • Phương pháp hồi • Định biên nhân sự quy tuyến tính Chương 5: Tổ chức và định mức lao động thương mại trong doanh nghiệp DHTM_TMU 5.1. Đặc điểm và phân loại lao động trong doanh nghiệp thương mại 5.2. Tổ chức lao động trong doanh nghiệp thương mại 5.3. Định mức lao động trong doanh nghiệp thương mại 5.1. Đặc điểm và phân loại lao động trong doanhDHTM_TMU nghiệp thương mại Đặc điểm lao động Phân loại lao động • Là lao động dịch vụ có đối • Theo tính chất: LĐQL, LĐ tượng của lao động là CM-KT, LĐ phụ trợ những hàng hóa hoàn • Theo ngành nghề: LĐ mua chỉnh, các dịch vụ thương hàng, bán hàng, kho mại • Theo bậc: cao cấp, trung • Là lao động phức tạp đòi cấp, thấp cấp hỏi trình độ chuyên môn tổng hợp, tính giao tiếp cao • Tỷ lệ lao động nữ cao • Là lao động có tính thời vụ 5.2. Tổ chức lao động trong doanhDHTM_TMU nghiệp thương mại Tổ chức & phục vụ nơi Phân công & hợp tác làm việc • Phân công: Theo • Nơi làm việc chức năng, công • Phân loại nghệ, trình độ • Các yêu cầu chuyên môn • Tổ chức nơi làm việc • Hiệp tác lao động: • Phục vụ nơi làm việc Về không gian và thời gian 5.3. Định mức lao động trong doanhDHTM_TMU nghiệp thương mại 5.3.1. Xây dựng định mức lao động tổng hợp theo đơn vị sản phẩm 5.3.2. Xây dựng định mức lao động theo định biên • Câu hỏi ôn tập DHTM_TMU •Đề tài thảo luận •Bài tập thực hành DHTM_TMU

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_to_chuc_va_dinh_muc_lao_dong_chuong_4_dinh_muc_lao.pdf
Tài liệu liên quan