Bài giảng Tổ chức và định mức lao động - Chương 1: Tổng quan về tổ chức và định mức lao động

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC VÀ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG 1.2. Định mức lao động 1.2.3. Nguyên tắc xây dựng định mức lao động - ĐMLĐ tổng hợp phải hoàn thành từ định mức nguyên công - Tính định mức lao động phải dựa tiêu chuẩn, kinh nghiệm, qui định của nhà nước - Phải điều chỉnh khi công nghệ kĩ thuật, điều kiện làm việc thay đổi - Thử nghiệm 3 tháng rồi sau đó hoàn thiện và ban hành. - Phải do hội đồng định mức lao động xây dựng

pdf12 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 14/03/2022 | Lượt xem: 158 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tổ chức và định mức lao động - Chương 1: Tổng quan về tổ chức và định mức lao động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
DHTM_TMU TỔ CHỨC VÀ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG 3 TC (36,9) Bộ môn: KINH TẾ NGUỒN NHÂN LỰC Mở đầu DHTM_TMU - Học phần học trước: QTNL căn bản - Vị trí HP: thuộc khối kiến thức ngành trong chương trình đào tạo ngành QTNL - Mục tiêu: Trang bị cho người học kiến thức cơ bản về TCLĐ trong DN, định mức LĐ và xác định định mức LĐ và vấn đề định biên LĐ trong DN nói chung và DNTM nói riêng. Trang bị cho người học kỹ năng thực hành TCLĐ, xác định ĐMLĐ và định biên LĐ. NỘI DUNG Chương 1: TổngDHTM_TMUquan về tổ chức và định mức lao động Chương 2: Tổ chức lao động trong doanh nghiệp Chương 3: Định mức lao động trong doanh nghiệp Chương 4: Định mức lao động trong các loại hình tổ chức lao động Chương 5: Tổ chức và định mức lao động thương TÀIDHTM_TMU LIỆU THAM KHẢO TLTK bắt buộc: [1] Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. [2] Nguyễn Tiệp (2008), Định mức lao động (Tập I và II), NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội. [3] Nguyễn Tiệp (2007), Tổ chức lao động, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội. [4] Lloyd L. Byars và Leslie W. Rue (2004), Human ressources management, tái bản lần 7, NXB Mc Graw Hill TLTK khuyến khích (Websites): [5] Luis R.Gómez – Mejía – David. Balkin – Robert L.Cardy (2007), Managing human ressource, NXB Vangonotes. [6] Trường Đại học KTQD (1994), Tổ chức lao động khoa học (Tập I và II), Hà Nội. [7] Trang web CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC VÀ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG 1.1 Tổ chức lao động 1.1.1. Khái niệm vềDHTM_TMUtổ chức lao động Đối Người tượng lao động lao động Công cụ lao động CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC VÀ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG 1.1.2. Mục đích vàDHTM_TMUnhiệm vụ của tổ chức lao động Mục đích Nhiệm vụ • Đảm bảo tính khoa học • Về kinh tế • An toàn, phát triển toàn diện • Về tâm sinh lý • Củng cố mối quan hệ lao • Về xã hội động CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC VÀ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG 1.1.3. Các nguyênDHTM_TMUtắc của tổ chức lao động Khoa học Tiết kiệm Tương hỗ Huy Đồng bộ động Kế hoạch CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC VÀ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG 1.1.4. Các hình thứcDHTM_TMUcơ bản của tổ chức lao động: TCLĐ theo những Một số hình thức TCLĐ theo Taylor người kế tục mới Taylor 1.1.5 Những nội dung cơ bản của tổ chức lao động Tổ chứcDHTM_TMU và phục vụ nơi làm việc Phân công và hiệp tác lao động Xác định mức lao động khoa học, hợp lý Tạo điều kiện thuận lợi và chế độ nghỉ ngơi Hoàn thiện các hình thức kích thích lợi ích Tăng cường kỷ luật lao động 1.2 Định mức lao động KháiDHTM_TMU niệm định mức lao động Vai trò của định mức lao động Nguyên tắc xây dựng định mức lao động Phân loại mức lao động CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC VÀ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG 1.2. Định mức lao động 1.2.3. Nguyên tắcDHTM_TMUxây dựng định mức lao động - ĐMLĐ tổng hợp phải hoàn thành từ định mức nguyên công - Tính định mức lao động phải dựa tiêu chuẩn, kinh nghiệm, qui định của nhà nước - Phải điều chỉnh khi công nghệ kĩ thuật, điều kiện làm việc thay đổi - Thử nghiệm 3 tháng rồi sau đó hoàn thiện và ban hành. - Phải do hội đồng định mức lao động xây dựng CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC VÀ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG 1.2. Định mức lao động 1.2.4. Phân loại mứcDHTM_TMUlao động Theo phương Theo hình thức Theo đối tượng Theo hình thức Theo phạm vi pháp phản ánh chi phí • Mức phân tích • Mức chi tiết • Mức lao động cá • Mức lao động • Mức thời gian khảo sát • Mức mở rộng nhân thống nhất • Mức phục vụ • Mức phân tích • Mức lao động • Mức lao động • Mức cơ sở • Mức biên chế tính toán cho một đơn vị tập thể • Mức mẫu • Mức nghiệp vụ • Mức thống kê sản phẩm • Mức kinh nghiệm • Mức so sánh • Mức bình nghị

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_to_chuc_va_dinh_muc_lao_dong_chuong_1_tong_quan_ve.pdf
Tài liệu liên quan