Bài giảng Thống kê xã hội - Chương XI: Kiểm định tính độc lập - Đỗ Thị Thúy Hằng

Tiến hành kiểm định Chi bình phương ta được kết quả: x = 53.09, so sánh với xỉ.0.05 = 3.84 nên bác bỏ Ho. Tức là có sự khác biệt tỷ lệ mắc cúm ở hai nhóm. Trên mẫu tỷ lệ mắc cúm của nhóm tiêm vaccin là 20/240=0.083. của | nhóm không tiêm là 220/240 =0.36 và của toàn bộ tổng thể là | 100/460=0.267 nên có cơ sở cho rằng vaccin có hiệu quả.

pdf24 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 209 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Thống kê xã hội - Chương XI: Kiểm định tính độc lập - Đỗ Thị Thúy Hằng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_thong_ke_xa_hoi_chuong_xi_kiem_dinh_tinh_doc_lap_d.pdf
Tài liệu liên quan