Bài giảng Thống kê xã hội - Chương VII: Kiểm định giả thuyết về tham số tổng thể - Đỗ Thị Thúy Hằng

• Trường hợp đã biết phương sai tổng thể rất ít. Hầu như trong các trường hợp chúng ta đều không biết thông tin về tham số tổng thể + Trong SPSS cung cấp cho chúng ta công cụ để kiểm định giá trị trung bình tổng thể trong hai trường hợp còn lại và đều dùng phân phối Student. • SPSS chỉ giúp đỡ chúng ta giải quyết bài toán kiểm định hai bên.

pdf91 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 126 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Thống kê xã hội - Chương VII: Kiểm định giả thuyết về tham số tổng thể - Đỗ Thị Thúy Hằng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_thong_ke_xa_hoi_chuong_vii_kiem_dinh_gia_thuyet_ve.pdf