Bài giảng Thống kê xã hội - Chương II: Thu thập dữ liệu - Đỗ Thị Thúy Hằng

+ Các đối tượng trong nghiên cứu được lựa chọn vào nhóm thử nghiệm hoặc nhóm đối chứng thường phải được lấy trong một tổng thể đồng chất và các đối tượng được lựa chọn có thể dễ dàng để chúng ta nhận biết được. • Ví dụ trong nhiên cứu vaccin bại liệt người ta tiến hành nghiên cứu trên các học sinh trong cùng một trường, nghiên cứu các bệnh nhân nhồi máu cơ tim thường nghiên cứu trên các bệnh nhân cùng trong một bệnh viện. + Sau khi nghiên cứu trên một tổng thể đồng chất ta có thể hy vọng kết quả đó có thể áp dụng cho một tổng thể khác. Tuy nhiên đôi khi giả định đó là sai, như việc nghiên cứu vaccin BCG thấy rằng rất hiệu quả trên các trẻ em ở Anh nhưng không hiệu quả mấy trên các trẻ em ở Ấn Độ.

pdf48 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 147 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Thống kê xã hội - Chương II: Thu thập dữ liệu - Đỗ Thị Thúy Hằng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_thong_ke_xa_hoi_chuong_ii_thu_thap_du_lieu_do_thi.pdf