Bài giảng môn học ma sát học

Các định luâtj về bảo toàn năng lượng, chuyển động và các nguyên lý cực tiểu được áp dụng trong điều kiện ma sát và mòn bình thường, nghĩa là quan hệ giữa các dạng tương tác khác nhau trong quá trình ma sát mang tính chẩt hoàn toàn xác định

pdf107 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2300 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn học ma sát học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBài giảng môn học ma sát học.pdf