Bài giảng Lớp chân bụng - Ngành thân mềm Mollusca (2) - Điền Huỳnh Ngọc Tuyết

Ngành thân mềm Phân loại Lớp Chân bụng Mang sau Bộ mang kín - Atis - Pupa Bộ chân cánh - Limacina - Creseis Bộ 2 mảng vỏ - Phyllobranchus Bộ mang trần - Armina Ngành thân mềm Phân loại Lớp Chân bụng Phân lớp Có phổi Bộ Mắt gốc Ốc tai Ốc đĩa Bộ mắt đỉnh Ốc sên Sên trần Ốc núi

ppt23 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Lượt xem: 437 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Lớp chân bụng - Ngành thân mềm Mollusca (2) - Điền Huỳnh Ngọc Tuyết, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaønh Thaân meàmMOLLUSCA6tĐVKXS1Điền Huỳnh Ngọc Tuyết3.3/ Phân Lớp Có Phổi (PLUMONATA)Có phổiMang tiêu biếnCó lỗ thở nhỏ ở bên phải.Cơ quan áo lẻLệch thần kinh. Lưỡng tính. Một số đẻ con. Vỏ phát triển hoặc tiêu giảm, không có nắp vỏ.Phân loại 3.Lớp Chân bụngNgành thân mềmĐVKXS2Điền Huỳnh Ngọc Tuyết1.Bộ Mắt Gốc (Basommatophora)- Có 1 đôi tua đầu không co duỗi được, có mắt nằm ở gốc.- Vỏ phát triển.- Đại diện: Lymnaea, Polypylis...Phân loại 3.Lớp Chân bụngNgành thân mềmĐVKXS3Điền Huỳnh Ngọc TuyếtLymnaeaPhân loại 3.Lớp Chân bụngNgành thân mềmĐVKXS4Điền Huỳnh Ngọc TuyếtLymnaeaLymnaeaGyraulusĐVKXS5Điền Huỳnh Ngọc TuyếtLymaea StagnalisĐVKXS6Điền Huỳnh Ngọc Tuyết3.5.Bộ Mắt Đỉnh (Stylommatophora) - Có 2 đôi tua đầu co duỗi được. - Mắt nằm ở ngọn đôi tua sau. - Vỏ có khi tiêu giảm. - Đại diện: Succineidae, Enidae, Ariophantidae...Phân loại 3.Lớp Chân bụngNgành thân mềmĐVKXS7Điền Huỳnh Ngọc TuyếtAchatidaePhân loại 3.Lớp Chân bụngNgành thân mềmĐVKXS8Điền Huỳnh Ngọc TuyếtBradybaenaĐVKXS9Điền Huỳnh Ngọc TuyếtCamaenaBradybaenaBradybaenaĐVKXS10Điền Huỳnh Ngọc TuyếtPhân loại3. Lớp Chân bụngMang trướcBộ Chân bụng cổBộ Chân bụng trungBộ Chân bụng mớiMang sauBộ mang kínBộ chân cánhNgành thân mềmBộ 2 mảng vỏBộ mang trầnCó phổiBộ Mắt gốcBộ mắt đỉnhĐVKXS11Điền Huỳnh Ngọc TuyếtĐVKXS12Điền Huỳnh Ngọc TuyếtPhân loại3. Lớp Chân bụngMang trướcBộ Chân bụng cổBộ Chân bụng trungỐc mút - Ốc tù và Ốc bươu - Ốc nhồiỐc kim khôi - Ốc mũ Ốc bàn tay - Ốc rạỐc mỏ chùa da hổ Ngành thân mềmĐVKXS13Điền Huỳnh Ngọc TuyếtPhân loại3. Lớp Chân bụngMang trướcBộ Chân bụng cổBộ Chân bụng trungBộ Chân bụng mớiỐc gáo -Ốc bù giácỐc búp măng -Ốc hươngỐc cối - Ốc lợi bôngNgành thân mềmĐVKXS14Điền Huỳnh Ngọc TuyếtPhân loại3. Lớp Chân bụngMang sauBộ mang kín - Atis - PupaBộ chân cánh - Limacina - CreseisBộ 2 mảng vỏ - PhyllobranchusBộ mang trần - ArminaNgành thân mềmĐVKXS15Điền Huỳnh Ngọc TuyếtPhân loại3. Lớp Chân bụngPhân lớp Có phổiBộ Mắt gốcỐc taiỐc đĩaBộ mắt đỉnhỐc sênSên trầnỐc núiNgành thân mềmĐVKXS16Điền Huỳnh Ngọc TuyếtĐVKXS17Điền Huỳnh Ngọc TuyếtĐVKXS18Điền Huỳnh Ngọc TuyếtĐVKXS19Điền Huỳnh Ngọc TuyếtĐVKXS20Điền Huỳnh Ngọc TuyếtĐVKXS21Điền Huỳnh Ngọc TuyếtĐVKXS22Điền Huỳnh Ngọc TuyếtSên trầnĐVKXS23Điền Huỳnh Ngọc Tuyết

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptlop_chan_bung_2_904_2037146.ppt
Tài liệu liên quan