Bài giảng Địa lý Lớp 4 - Bài 25: Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung - Đinh Thị Mai

NGƯỜI DÂN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ở ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG 1. Dân cư tập trung khá đông đúc. - Ở đồng bằng duyên hải miền Trung dân cư tập trung khá đông đúc, chủ yếu là người Kinh, người Chăm và một số dân tộc khác sống hoà thuận. 2. Hoạt động sản xuất của người dân. - Nghề chính của người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung là nghề nông, làm muối, đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản.

ppt10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 228 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Địa lý Lớp 4 - Bài 25: Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung - Đinh Thị Mai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN : Địa Lí LỚP : 4 Người Thực hiện : Đinh Thị Mai Giáo viên trường Tiểu học Hát Lót Kiểm tra bài cũ : + Chỉ và nêu tên các đồng bằng duyên hải miền Trung ? + Nêu đặc điểm của khí hậu vùng đồng bằng duyên hải miền Trung ? + Nối tiếp nêu bài học. Quan sát lược đồ mật độ dân số Việt Nam - So sánh lượng người sinh sống ở vùng ven biển miền Trung so với ở vùng núi Trường Sơn. - So sánh lượng người sinh sống ở vùng ven biển miền Trung so với ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ.  Nhận xét trang phục của phụ nữ Chăm, phụ nữ Kinh. NGƯỜI DÂN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ở ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG 1. Dân cư tập trung khá đông đúc. - Ở đồng bằng duyên hải miền Trung dân cư tập trung khá đông đúc, chủ yếu là người Kinh, người Chăm và một số dân tộc khác sống hoà thuận. 2. Hoạt động sản xuất của người dân. Thứ tư ngày 29 tháng 10 năm 2009 Địa lí: Hãy sắp xếp các hình theo nhóm ngành sản xuất cho phù hợp : trồng trọt ; chăn nuôi ; nuôi trồng , đánh bắt thủy sản ; các ngành khác. Trồng trọt Chăn nuôi Nuôi trồng, đánh bắt thủy sản Các ngành khác  Đọc sách giáo khoa và giải thích vì sao đồng bằng duyên hải miền Trung lại có các hoạt động sản xuất sau : Tên hoạt động sản xuất Một số điều kiện cần thiết để sản xuất Trồng lúa Trồng mía lạc Làm muối Nuôi, đánh bắt thuỷ sản Đất phù sa tương đối màu mỡ, khí hậu nóng ẩm. - Nước biển mặn. - Nhiều nắng. - Biển, đầm phá, sông. - Người dân có kinh nghiệm nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thuỷ sản Đất cát pha, khí hậu nóng NGƯỜI DÂN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ở ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG 1. Dân cư tập trung khá đông đúc. - Ở đồng bằng duyên hải miền Trung dân cư tập trung khá đông đúc, chủ yếu là người Kinh, người Chăm v à một số dân tộc khác sống hoà thuận. 2. Hoạt động sản xuất của người dân. - Nghề chính của người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung là nghề nông, làm muối, đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản. Thứ tư ngày 29 tháng 10 năm 2009 Địa lí: NGƯỜI DÂN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ở ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG 1. Dân cư tập trung khá đông đúc. 2. Hoạt động sản xuất của người dân. Bài học: Ở đồng bằng duyên hải miền Trung dân cư tập trung khá đông đúc, chủ yếu là người Kinh và người Chăm. Nghề chính của họ là nghề nông, làm muối, đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản. Thứ tư ngày 29 tháng 10 năm 2009 Địa lí:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptdoc000038bai_25_8626_1793350.ppt