Ảnh hưởng của các loại phân viên nhả chậm đến sinh trưởng và năng suất giống ngô NK66 tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Thời gian sinh trưởng của giống ngô NK66 có xu hướng dài hơn từ 2 - 5 ngày khi được bán phân viên nhả chậm. | Với các loại phân viên nhả chậm khác nhau ảnh hưởng rõ đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống ngô NK66, Năng suất đạt cao nhất ở công thức 5 là 78,97 tạ/ha (vụ Xuân năm 2013) và 79,75 tạ/ha (vụ Xuân năm 2014), CT5 cũng là công thức cho hiệu suất sử dụng phân bón cao nhất ở cả 2 vụ. | Sử dụng phần viền nhả chậm cỏ bọc ken và dịch chiết (CT5) lại thuận thu được ở 2 vụ là cao nhất từ 17,2 - 17,6 triệu đồng/ha

pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 26/03/2022 | Lượt xem: 222 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ảnh hưởng của các loại phân viên nhả chậm đến sinh trưởng và năng suất giống ngô NK66 tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfanh_huong_cua_cac_loai_phan_vien_nha_cham_den_sinh_truong_va.pdf
Tài liệu liên quan