Toán học - Chuong III: Nội suy

2) nôi suy spline bậc 3 a) Nội dung; cho bẳng số liệu . Tìm một hàm S(x) thỏa các điều kiện : S(x): Đi qua các điểm đã cho trong bảng S(x) là đa thức bậc 3 trên mỗi đoạn nhỏ

pdf27 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 294 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Toán học - Chuong III: Nội suy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfppt_chuong_3_1126.pdf