Thực hành nhập môn công nghệ thông tin - Tạo ra một đoạn phim hoạt hình ngắn về con thỏ trong alice

Để điều chỉnh tốc độ xuất hiện lời nói chậm hơn:  Bấm vào duration trên menu nhỏ xuất hiện chọn other, gõ vào số 3 trên máy tính hiện lên.

pdf14 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 03/01/2019 | Lượt xem: 200 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực hành nhập môn công nghệ thông tin - Tạo ra một đoạn phim hoạt hình ngắn về con thỏ trong alice, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 THỰC HÀNH NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Giảng viên: ThS. Dương Thành Phết TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Thời gian: 1 tiết TẠO RA MỘT ĐOẠN PHIM HOẠT HÌNH NGẮN VỀ CON THỎ TRONG ALICE 2 Bước 1: Chọn nền  Khởi động Alice, chọn một khung nền tại ngăn template  Chọn khung nền grass 3 Bước 2: Thêm đối tượng(tt)  Chọn một object (đối tượng) cho Alice World: Bấm vào nút Add Objects  Bấm chọn vào thư mục đối tượng animals (động vật) .  Tìm bunny (thỏ)  Add Instance to World.  Bấm vào nút Done 4 Bước 3: Thêm các phương thức Tại cửa sổ Object Tree: Chọn bunny  Tìm nút Do in order (thực thi từng bước) 5 Bước 3: Thêm các phương thức  Chọn phương thức move (di chuyển) trong danh sách cách phương thức của cửa sổ Method  Kéo vào đầu của dòng lệnh Do in order  Chọn Up  1 meeter từ cửa sổ popup 6 Bước 4: Sao chép các phương thức  Để chú thỏ có thể di chuyển về phía sau (sau bước nhảy về phía trước)  Nhấp phải trên lệnh di chuyển vừa tạo và chọn copy để sao chép  Bấm chọn vào mũi tên nhỏ ở gần từ up (của câu lệnh thứ 2) và chuyển nó thành down. Tìm nút play để chạy 7 Bước 5: Điều chỉnh các phương thức  Để chú thỏ có thể di chuyển về phía sau (sau bước nhảy về phía)  Nhấp phải trên lệnh di chuyển vừa tạo và chọn copy để sao chép  Bấm chọn vào mũi tên nhỏ ở gần từ up (của câu lệnh thứ 2) và chuyển nó thành down. Tìm nút play để chạy 8 Bước 6: Xóa các phương thức  Giả sử xóa hành động di chuyển lùi của thỏ.  Bấm vào từ move trên câu lệnh bunny move down và di chuyển đưa câu lệnh này vào trash can (thùng rác) 9 Bước 7: Phục hồi lệnh vừa thao tác  Nếu một câu lệnh nào đó sai, muốn phục hồi những gì vừa làm, bấm vào nút Undo  Ví dụ để lấy lại câu lệnh di chuyển chú thỏ mà chúng ta vừa xóa mất. 10 Bước 8: Thực hiện nhiều phương thúc cùng lúc  Nếu muốn cho chú thỏ làm nhiều hơn một việc cùng lúc, hãy sử dụng lệnh Do Together (làm cùng lúc).  Giả sử bạn muốn chú thỏ vẫy tai và nói “ I love Alice!” cùng một lúc.  Tìm nút Do together dưới của khung soạn thảo kéo và thả nó vào khung soạn thảo. 11 Bước 9: Di chuyển các bộ phận đặc biệt Để cho thỏ vẫy tai, ta sử dụng phương thức turn, để ra lệnh cho đôi tai di chuyển:  Bấm vào rightEar  Chọn phương thức turn, kéo vào câu lệnh Do Together (thực hiện cùng lúc)  Chọn hướng là left và chọn 1/4 Revolution để tai thỏ di chuyển ¼ vòng tròn về phía trước. Để điều khiển tai của chú thỏ chuyển động:  Click vào dấu + gần dòng bunny trên danh sách đối tượng  xuất hiện các phần chi tiết của thỏ.  Click vào dấu + cạnh upperBody để tìm thành phần head. Và thấy phần tai thỏ 12 Bước 9: Di chuyển các bộ phận đặc biệt(tt)  Click trên phần leftEar (tai trái của thỏ) chọn hành động turn  right . 13 Bước 10: Nói chuyện Để tạo hành động nói cho thỏ:  Click nút bunny trên danh sách đối tượng để hiển thị các phương thức của thỏ.  Click bunny Say và thả nó vào trong câu lệnh Do Together dưới các phương thức khác  Xuất hiện menu nhỏ  chọn other và gõ “I love Alice” Bấm nút play để xem kết quả 14 Bước 11: Điều chỉnh thời gian  Để điều chỉnh tốc độ xuất hiện lời nói chậm hơn:  Bấm vào duration trên menu nhỏ xuất hiện chọn other, gõ vào số 3 trên máy tính hiện lên.  Nhìn vào dòng chữ click vào từ more Bấm nút play để xem hoàn tất

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhuongdanbaitap2_phimhoathinhcontho_5618.pdf
Tài liệu liên quan