Quản lý đất đai - Chương I: Một số kiến thức chung về trắc địa, trái đất và bản đồ

Vấn đề đặt ra là ta chọn điều kiện phụ như thế nào. Từ đặc điểm của các bài toán trong trắc địa kết hợp với lý thuyết xác xuất người ta đã chứng minh được rằng khi [vv] = min hoặc [p vv] = min Thì trị đo + số hiệu chỉnh (i + vi) sẽ là trị xác xuất nhất nghĩa là chúng có độ tin cậy cao nhất. Do vậy khi giải các bài toán trong trắc địa người ta đặt điều kiện phụ là tổng bình phương các số hiệu chỉnh phải nhỏ nhất. Nghĩa là [vv] = min (Trường hợp đo cùng độ chính xác) Hoặc [p vv] = min (Trường hợp đo không cùng độ chính xác). Đó chính là nguyên tắc của phương pháp bình phương nhỏ nhất.

pdf64 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 14/03/2018 | Lượt xem: 752 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản lý đất đai - Chương I: Một số kiến thức chung về trắc địa, trái đất và bản đồ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdodacdiachinh1_1672.pdf
Tài liệu liên quan