Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: May - thiết kế thời trang - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: MVTKTT – LT 15

Câu 3: (2,5 điểm) a. Nêu yêu cầu kỹ thuật, vẽ hình mặt cắt tổng hợp của túi hộp hai lớp có nắp (trường hợp xúp túi may lộn và miệng túi lần trong là gấp về mặt trái), ghi thứ tự ký hiệu đư¬ờng may và tên chi tiết? b. Trình bày nội dung bước may xúp vào thân túi? Tại sao khi may hoàn chỉnh túi, đáy túi không tròn đều hai bên? Câu 4: (1.5 điểm) Nội dung phần này do các trường tự ra đề phù hợp với chương trình đào tạo của từng trường.

doc2 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 08/04/2020 | Lượt xem: 94 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: May - thiết kế thời trang - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: MVTKTT – LT 15, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ: MAY - THIẾT KẾ THỜI TRANG MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi : MVTKTT – LT 15 Hình thức thi: (Viết) Thời gian: 180 Phút (Không kể thời gian chép/giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1: (1,5 điểm) Nêu khái niệm nhảy mẫu? Trình bày phương pháp nhảy mẫu tia? Câu 2: (3 điểm) Trình bày công thức, tính to án v à dựng h ình (tỷ lệ 1:5) a. Thân trước quần âu nữ xăng ly ống côn (như hình vẽ mô tả dưới đây) theo số đo sau: (đơn vị tính: cm) Dq = 94 Vb = 74 Vđ = 48 Cđ = 1 Dg = 54 Vm = 88 Vố = 32 b. Thân sau áo sơ mi nữ cổ sen tròn (như hình vẽ mô tả dưới đây) theo số đo sau: (đơn vị tính: cm) Da = 58 Vc = 36 Vm = 88 Cđng = 1,5 Des = 36 Vng = 86 Xv = 3,5 Cđb = 1 Rv = 36 Vb = 72 Cđn = 0 Cđm = 2 Câu 3: (2,5 điểm) a. Nêu yêu cầu kỹ thuật, vẽ hình mặt cắt tổng hợp của túi hộp hai lớp có nắp (trường hợp xúp túi may lộn và miệng túi lần trong là gấp về mặt trái), ghi thứ tự ký hiệu đường may và tên chi tiết? b. Trình bày nội dung bước may xúp vào thân túi? Tại sao khi may hoàn chỉnh túi, đáy túi không tròn đều hai bên? Câu 4: (1.5 điểm) Nội dung phần này do các trường tự ra đề phù hợp với chương trình đào tạo của từng trường. Câu 5: (1.5 điểm) Nội dung phần này do các trường tự ra đề phù hợp với chương trình đào tạo của từng trường. , ngàythángnăm 2012 DUYỆT HĐ THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docmvtktt_lt_15_5773.doc
  • docda_mvtktt_15_6949.doc
Tài liệu liên quan