Ngân hàng đề thi môn kỹ thuật truyền hình

60, Hệ truyền hình PAL truyền đồng thời 2 tín hiệu màu Eu, Ev cùng với tín hiệu chói trên một dòng nhưng tín hiệu màu Ev được đảo pha theo từng dòng vì: Nếu không đảo pha Ev thì không thể truyền đồng thời hai tín hiệu màu cùng tín hiệu chói. Thực hiện đảo pha tín hiệu EV nhằm mục đích tự sửa sai pha tránh hiện tượng sai màu. Nếu không đảo pha Ev thì biên độ tín hiệu hình màu sẽ rất lớn. Thực hiện đảo pha Ev nhằm mục đích giảm nhỏ can nhiễu trên đường truyền. 61, Tại sao hệ SECAM lựa chọn 2 tín hiệu sắc có pha ngược nhau? Để tránh xuyên lẫn tín hiệu màu Phục vụ cho việc nhận dạng màu Để sửa sai về pha của tín hiệu sắc khi phát lại Để tránh xuyên lẫn giữa tín hiệu màu và tín hiệu chói

docx35 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 5816 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ngân hàng đề thi môn kỹ thuật truyền hình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGÂN HÀNG ĐỀ THI MÔN KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH Chương 1. Ánh sáng và màu sắc 1, Ánh sáng mà mắt người nhìn thấy được là dao động điện từ có bước sóng nằm trong khoảng: 0,3 mm đến 0,78 mm 0,3 mm đến 0,58 mm 0,38 mm đến 0,78 mm 0,38 mm đến 0,58 mm 2, Quang thông của ánh sáng là gì? Đại lượng chỉ mức độ sáng của vật bức xạ, phản xạ ánh sáng hoặc cho ánh sáng đi qua Phần năng lượng bức xạ trông thấy được theo phương đã định Phần năng lượng bức xạ trong dải phổ ánh sáng Tỷ số giữa phần năng lượng bức xạ trông thấy được trên diện tích mà nó rọi lên. 3, Cường độ sáng của ánh sáng là gì? Đại lượng chỉ mức độ sáng của vật bức xạ, phản xạ ánh sáng hoặc cho ánh sáng đi qua Phần năng lượng bức xạ trông thấy được theo phương đã định Phần năng lượng bức xạ trong dải phổ ánh sáng Tỷ số giữa phần năng lượng bức xạ trông thấy được trên diện tích mà nó rọi lên. 4, Độ chói của ánh sáng là gì? Đại lượng chỉ mức độ sáng của vật bức xạ, phản xạ ánh sáng hoặc cho ánh sáng đi qua Phần năng lượng bức xạ trông thấy được theo phương đã định Phần năng lượng bức xạ trong dải phổ ánh sáng Tỷ số giữa phần năng lượng bức xạ trông thấy được trên diện tích mà nó rọi lên. 5, Độ rọi của ánh sáng là gì? Đại lượng chỉ mức độ sáng của vật bức xạ, phản xạ ánh sáng hoặc cho ánh sáng đi qua Phần năng lượng bức xạ trông thấy được theo phương đã định Phần năng lượng bức xạ trong dải phổ ánh sáng Tỷ số giữa phần năng lượng bức xạ trông thấy được trên diện tích mà nó rọi lên. 6, Các đại lượng đặc trưng của ánh sáng? Quang thông, độ chói, độ bão hoà, sắc thái Quang thông, độ chói, cường độ sáng, độ rọi Độ rọi, độ bão hoà, sắc thái, độ sạch màu Độ chói, độ bão hoà, sắc thái, độ sạch màu 7, Một màu bất kỳ được xác định bởi đặc tính nào dưới đây: Quang thông, độ chói, độ bão hoà, sắc thái Quang thông, độ chói, cường độ sáng, độ rọi Độ rọi, độ bão hoà, sắc thái, độ sạch màu Độ chói, độ bão hoà, sắc thái, độ sạch màu 8, Khi quan sát vật thể tự phát ra ánh sáng thì màu sắc cảm thụ được quyết định bởi yếu tố nào? Phổ phân bố năng lượng bức xạ của nó Phổ phân bố năng lượng của nguồn sáng sơ cấp rọi lên vật đó Tính chất phản xạ ánh sáng của vật đó Tính chất cho ánh sáng thông qua của vật đó 9, Độ chói của màu sắc là gì? Là thông số chủ quan chỉ tính chất của màu Là thông số khách quan chỉ mức độ sáng của màu sắc Là thông số chủ quan chỉ mức độ đậm nhạt của màu Là thông số khách quan chỉ hàm lượng tương đối của màu quang phổ chứa trong ánh sáng. 10, Sắc màu là gì? Là thông số chủ quan chỉ tính chất của màu Là thông số khách quan chỉ mức độ sáng của màu sắc Là thông số chủ quan chỉ mức độ đậm nhạt của màu Là thông số khách quan chỉ hàm lượng tương đối của màu quang phổ chứa trong ánh sáng. 11, Độ bão hòa màu là gì? Là thông số chủ quan chỉ tính chất của màu Là thông số khách quan chỉ mức độ sáng của màu sắc Là thông số chủ quan chỉ mức độ đậm nhạt của màu Là thông số khách quan chỉ hàm lượng tương đối của màu quang phổ chứa trong ánh sáng. 12, Độ sạch màu là gì? Là thông số chủ quan chỉ tính chất của màu Là thông số khách quan chỉ mức độ sáng của màu sắc Là thông số chủ quan chỉ mức độ đậm nhạt của màu Là thông số khách quan chỉ hàm lượng tương đối của màu quang phổ chứa trong ánh sáng. 13, Các tế bào của mắt người có đặc điểm gì? Các tế bào hình trụ tập trung nhiều ở vùng trung tâm võng mạc nhạy cảm với độ chói; các tế bào hình chóp tập trung nhiều ở ngoài vùng trung tâm của võng mạc nhạy cảm với màu sắc. Các tế bào hình trụ tập trung nhiều ở ngoài vùng trung tâm võng mạc nhạy cảm với độ chói; các tế bào hình chóp tập trung nhiều ở vùng trung tâm của võng mạc nhạy cảm với màu sắc. Các tế bào hình trụ tập trung nhiều ở vùng trung tâm võng mạc nhạy cảm với màu sắc; các tế bào hình chóp tập trung nhiều ở ngoài vùng trung tâm của võng mạc nhạy cảm với độ chói. Các tế bào hình trụ tập trung nhiều ở ngoài vùng trung tâm võng mạc nhạy cảm với màu sắc; các tế bào hình chóp tập trung nhiều ở vùng trung tâm của võng mạc nhạy cảm với độ chói. 14, Sự pha trộn giữa hai nguồn sáng đỏ (R) và lục (G) có cùng cường độ sẽ tạo cho mắt cảm giác về màu gì ? Tía (Magnenta) Vàng (Yellow) Lam (Blue) Trắng (White) 15, Sự pha trộn giữa hai nguồn sáng đỏ (R) và lam (B) có cùng cường độ sẽ tạo cho mắt cảm giác về màu gì ? Tía (Magnenta) (Mận chín) Vàng (Yellow) Lơ (Cyal) Trắng (White) 16, Sự pha trộn giữa hai nguồn sáng lam (B) và lục (G) có cùng cường độ sẽ tạo cho mắt cảm giác về màu gì ? Tía (Magnenta) Vàng (Yellow) Lơ (Cyal) Trắng (White) 17, Định luật thứ nhất về trộn màu?? Ba màu bất kỳ bao giờ cũng độc lập tuyến tính nhau, nhưng tồn tại bốn màu phụ thuộc tuyến tính Bốn màu bất kỳ bao giờ cũng độc lập tuyến tính nhau, nhưng tồn tại ba màu phụ thuộc tuyến tính Ba màu bất kỳ bao giờ cũng phụ thuộc tuyến tính nhau, nhưng tồn tại bốn màu độc lập tuyến tính Bốn màu bất kỳ bao giờ cũng phụ thuộc tuyến tính nhau, nhưng tồn tại ba màu độc lập tuyến tính 18, Định luật thứ hai về trộn màu? Thay đổi liên tục bước sóng trội của màu sắc, ánh sáng cảm thụ được sẽ thay đổi một cách liên tục. Thay đổi liên tục bước sóng trội của nguồn sáng, màu sắc cảm thụ được sẽ thay đổi một cách liên tục. Thay đổi liên tục bước sóng trội của nguồn sáng, độ chói cảm thụ được sẽ thay đổi một cách liên tục. Thay đổi liên tục bước sóng trội của màu sắc, nguốn sáng cảm thụ được sẽ thay đổi một cách liên tục. 19, Định luật thứ ba về trộn màu? Màu sắc nhận được bằng cách trộn một số nguồn sáng chỉ phụ thuộc vào màu sắc của nguồn sáng dùng để trộn chứ không phụ thuộc vào thành phần phổ của chúng và phương pháp trộn Màu sắc nhận được bằng cách trộn một số nguồn sáng chỉ phụ thuộc vào phổ của nguồn sáng dùng để trộn chứ không phụ thuộc vào bước sóng của chúng và phương pháp trộn Màu sắc nhận được bằng cách trộn một số nguồn sáng chỉ phụ thuộc vào phổ của nguồn sáng dùng để trộn chứ không phụ thuộc vào tần số của chúng và phương pháp trộn Ánh sáng nhận được bằng cách trộn một số màu sắc chỉ phụ thuộc vào màu sắc của nguồn sáng dùng để trộn chứ không phụ thuộc vào thành phần phổ của chúng và phương pháp trộn 20, Tại sao trong truyền hình lại lựa chọn 3 màu R, G, B là 3 màu cơ bản?? Vì 3 màu này độc lập tuyến tính nhau và có phổ phân bố đều trong dải phổ ánh sáng. Vì 3 màu này độc lập tuyến tính nhau và khi trộn các màu này với nhau có thể tạo ra tất cả các màu trong thiên nhiên. Vì 3 màu này phụ thuộc tuyến tính nhau và khi trộn 2 trong 3 màu với tỷ lệ bất kỳ thì không tạo ra màu thứ ba. Vì 3 màu này độc lập tuyến tính nhau và khi trộn 2 trong 3 màu với tỷ lệ bất kỳ thì không tạo ra màu thứ ba. Chương 2. Nguyên lý truyền hình 1, Thế nào là quét liên tục? Quét lần lượt hết các dòng lẻ rồi đến các dòng chẵn Quét lần lượt các dòng theo thứ tự từ trên xuống dưới Quét lần lượt hết các dòng chẵn rồi đến các dòng lẻ Quét các dòng từ trên xuống dưới một cách ngẫu nhiên 2, Thế nào là quét xen kẽ? Quét lần lượt hết các dòng lẻ rồi đến các dòng chẵn Quét lần lượt các dòng theo thứ tự từ trên xuống dưới Quét lần lượt hết các dòng chẵn rồi đến các dòng lẻ Quét các dòng từ trên xuống dưới một cách ngẫu nhiên 3, Quét liên tục và quét xen kẽ, phương pháp nào có ưu điểm hơn. Vì sao? Quét liên tục có ưu điểm hơn vì hình ảnh không bị nhấp nháy, phổ của tín hiệu giảm một nửa Quét xen kẽ có ưu điểm hơn vì hình ảnh không bị nhấp nháy, phổ của tín hiệu giảm một nửa Quét liên tục có ưu điểm hơn vì số dòng quét tăng gấp đôi, phổ của tín hiệu giảm một nửa Quét xen kẽ có ưu điểm hơn vì số dòng quét tăng gấp đôi, phổ của tín hiệu giảm một nửa 4, Tại sao trong truyền hình thường truyền tốc độ lớn hơn 24 hình/s? Căn cứ vào tần số điện áp lưới Căn cứ vào khả năng phân biệt các ảnh có chi tiết nhỏ Căn cứ vào khoảng cách khi ngồi xem TV Căn cứ vào khả năng lưu ảnh của mắt 5, Dựa trên các những đặc điểm nào của mắt người để xác định các tiêu chuẩn truyền hình? Căn cứ vào khả năng lưu ảnh của mắt, khả năng phân biệt các ảnh có chi tiết nhỏ, và căn cứ vào kích thước TV Căn cứ vào khả năng phân biệt của mắt, khả năng phân biệt các ảnh có chi tiết lớn, và căn cứ vào tỷ lệ màn hình TV Căn cứ vào khả năng phân biệt của mắt, khả năng phân biệt các ảnh có chi tiết nhỏ, và căn cứ vào khoảng cách khi ngồi xem TV Căn cứ vào khả năng lưu ảnh của mắt, khả năng phân biệt các ảnh có chi tiết nhỏ, và căn cứ vào khoảng cách khi ngồi xem TV 6, Tại sao trong truyền hình màu người ta không truyền trực tiếp các tín hiệu ER, EG, EB mà lại truyền đi các tín hiệu hiệu màu? Giảm xuyên lẫn giữa tín hiệu chói và tín hiệu sắc Giảm xuyên lẫn các tín hiệu sắc Đảm bảo tương thích giữa truyền hình màu và truyền hình đen trắng Giảm tần số 7, Tín hiệu chói EY được tính theo công thức nào dưới đây: EY = 0,3 ER+ 0,11EG + 0,59EB EY = 0,59 ER+ 0,11EG + 0,3EB EY = 0,11 ER+ 0,59EG + 0,3EB EY = 0,3 ER+ 0,59EG + 0,11EB 8, Quãng biến thiên biên độ của tín hiệu ER-EY bằng bao nhiêu? ±0,7 ±0,89 ±0,4 ±0,5 9, Quãng biến thiên biên độ của tín hiệu EB-EY bằng bao nhiêu? ±0,7 ±0,89 ±0,41 ±0,5 10, Quãng biến thiên biên độ của tín hiệu EG-EY bằng bao nhiêu? ±0,7 ±0,89 ±0,41 ±0,5 11, Quãng biến thiên biên độ của tín hiệu EY bằng bao nhiêu? ±0,7 ±0,89 ±0,41 ±0,5 12, ở hệ NTSC tín hiệu màu EQ có độ rộng dải tần là bao nhiêu? 1,5 MHz 0,6 MHz 1,2 MHz 0,5 MHz 13, Quãng biế \\ n thiên của tín hiệu EG-EY bằng bao nhiêu? ± 0,7 ±0,89 ± 0,41 ± 0,5 14, Theo tiêu chuẩn OIRT tần số quét dòng là: 13525 Hz 15625 Hz 15750 Hz 16525 Hz 15, Theo tiêu chuẩn CCIR tần số quét dòng là: 13525 Hz 15625 Hz 15750 Hz 16525 Hz 16, Theo tiêu chuẩn FCC tần số quét dòng là: 13525 Hz 15625 Hz 15750 Hz 16525 Hz 17, Theo tiêu chuẩn OIRT tần số quét mành là: 25 Hz 30 Hz 50 Hz 60 Hz 18, Theo tiêu chuẩn CCIR tần số quét mành là: 25 Hz 30 Hz 50 Hz 60 Hz 19, Theo tiêu chuẩn FCC tần số quét mành là: 25 Hz 30 Hz 50 Hz 60 Hz 20,Theo tiêu chuẩn OIRT tần số lớn nhất của tín hiệu hình trong cách quét xen kẽ là: 4,5 MHz 5,5 MHz 6,0 MHz 6,5 MHz 21, Theo tiêu chuẩn CCIR tần số lớn nhất của tín hiệu hình trong cách quét xen kẽ là: 4,5 MHz 5,5 MHz 6,0 MHz 6,5 MHz 22, Theo tiêu chuẩn FCC tần số lớn nhất của tín hiệu hình trong cách quét xen kẽ là: 4,5 MHz 5,5 MHz 6,0 MHz 6,5 MHz 23, Theo tiêu chuẩn OIRT số dòng quét của một mành là: 525 dòng 425 dòng 625 dòng 725 dòng 24, Theo tiêu chuẩn CCIR số dòng quét của một mành là: 525 dòng 425 dòng 625 dòng 725 dòng 25, Theo tiêu chuẩn FCC số dòng quét của một mành là: 525 dòng 425 dòng 625 dòng 725 dòng 26, Theo tiêu chuẩn OIRT tín hiệu trung tần tiếng thứ nhất có tần số là: 31,5 MHz 30,5 MHz 32,5 MHz 41,25 MHz 27, Theo tiêu chuẩn CCIR tín hiệu trung tần tiếng thứ nhất có tần số là: 31,5 MHz 30,5 MHz 32,5 MHz 41,25 MHz 28, Theo tiêu chuẩn FCC tín hiệu trung tần tiếng thứ nhất có tần số là: 31,5 MHz 30,5 MHz 32,5 MHz 41,25 MHz 29, Theo tiêu chuẩn OIRT tín hiệu trung tần tiếng lần hai có tần số là: 4,5 MHz 5,5 MHz 6,5 MHz 6,0 MHz 30, Theo tiêu chuẩn CCIR tín hiệu trung tần tiếng lần hai có tần số là: 4,5 MHz 5,5 MHz 6,5 MHz 6,0 MHz 31, Theo tiêu chuẩn OIRT tín hiệu trung tần hình có tần số là: 38 MHz 41,25 MHz 42,75 MHz 45,75 MHz 32, Theo tiêu chuẩn CCIR tín hiệu trung tần hình có tần số là: 38 MHz 41,25 MHz 42,75 MHz 45,75 MHz 33, Theo tiêu chuẩn FCC tín hiệu trung tần hình có tần số là: 38 MHz 41,25 MHz 42,75 MHz 45,75 MHz 34, Theo tiêu chuẩn OIRT, để tránh lãng phí băng tần người ta thực hiện: Truyền cả hai biên của tín hiệu hình Truyền biên tần trên và một phần biên tần dưới Truyền toàn bộ biên tần dưới Truyền toàn bộ biên tần trên 35, Theo tiêu chuẩn CCIR, để tránh lãng phí băng tần người ta thực hiện: Truyền cả hai biên của tín hiệu hình Truyền toàn bộ biên tần dưới Truyền biên tần trên và một phần biên tần dưới Truyền toàn bộ biên tần trên 36, Theo tiêu chuẩn OIRT, thời gian của một chu kỳ quét dòng là: 30 ms 60 ms 62 ms 64 ms 37, Theo tiêu chuẩn CCIR, thời gian của một chu kỳ quét dòng là: 30 ms 60 ms 62 ms 64 ms 38, Theo tiêu chuẩn FCC, thời gian của một chu kỳ quét dòng là: 30 ms 60 ms 62 ms 64 ms 39, Trong truyền hình đen trắng, tín hiệu cao tần (RF) được điều chế theo phương pháp nào: AM FM SAM PCM 40, Để tách xung đồng bộ mành ra khỏi xung đồng bộ dùng mạch: Vi phân tích phân Chọn biên Lọc dải. 41, Để tách xung đồng bộ dòng ra khỏi xung đồng bộ dùng mạch: Vi phân Tích phân Chọn biên Lọc dải. 42, Nhiệm vụ của anten phát hình? Chuyển đổi năng lượng điện trường ở đầu ra máy phát thành bức xạ điện trường trong không gian Chuyển đổi năng lượng từ trường ở đầu ra máy phát thành bức xạ từ trường trong không gian Chuyển đổi năng lượng điện từ ở đầu ra máy phát thành bức xạ điện từ trong không gian Chuyển đổi năng lượng điện trường ở đầu ra máy phát thành bức xạ từ trườngtrong không gian 43, Các đặc trưng của anten là gì? Độ tăng ích, tỷ số S/N, mặt hiệu dụng, điện trở bức xạ Độ tăng ích, đặc tính phương hướng, tỷ số S/N, điện trở bức xạ Độ tăng ích, đặc tính phương hướng, mặt hiệu dụng, tỷ số S/N Độ tăng ích, đặc tính phương hướng, mặt hiệu dụng, điện trở bức xạ 44, Tín hiệu hình từ anten thu tới đèn hình qua các khối theo trình tự nào? Khối kênh, tách sóng video, khuếch đại trung tần, khuếch đại video, ma trận. Khối kênh, khuếch đại trung tần, ma trận, tách sóng video, khuếch đại video. Khối kênh, tách sóng video, khuếch đại video, khuếch đại trung tần, ma trận. Khối kênh, khuếch đại trung tần, tách sóng video, khuếch đại video, ma trận. 45, Biết máy thu hình đang thu tín hiệu trên kênh sóng OIRT có tần số mang tiếng là 56,25 MHz, hỏi tần số mang hình của kênh đó là bao nhiêu? 51,25 MHz 51,75 MHz 49,75 MHz 65,25 MHz 46, Biết máy thu hình đang thu tín hiệu trên kênh sóng OIRT có tần số mang tiếng là 56,25 MHz, hỏi tần số ngoại sai của kênh đó là bao nhiêu? 92,25 MHz 88,75 MHz 87,75 MHz 65,25 MHz 47, Biết máy thu hình đang thu tín hiệu trên kênh sóng FCC có tần số mang tiếng là 56,25 MHz, hỏi tần số mang hình của kênh đó là bao nhiêu? 49,75 MHz 56,25 MHz 56,75 MHz 65,25 MHz 48, Biết máy thu hình đang thu tín hiệu trên kênh sóng FCC có tần số mang tiếng là 56,25 MHz, hỏi tần số ngoại sai của kênh đó là bao nhiêu? 87,5 MHz 97,5 MHz 60,,25 MHz 101 MHz 49, Biết máy thu hình đang thu tín hiệu trên kênh sóng OIRT có tần số mang hình là 59,25 MHz, hỏi tần số mang tiếng của kênh đó là bao nhiêu? 65,75 MHz 56,25 MHz 56,75 MHz 65,25 MHz 50, Biết máy thu hình đang thu tín hiệu trên kênh sóng OIRT có tần số mang hình là 59,25 MHz, hỏi tần số ngoại sai của kênh đó là bao nhiêu? 97,25 MHz 90,25 MHz 56,75 MHz 65,75 MHz 51, Biết máy thu hình đang thu tín hiệu trên kênh sóng FCC có tần số mang hình là 59,25 MHz, hỏi tần số mang tiếng của kênh đó là bao nhiêu? 51,25 MHz 54,75 MHz 49,75 MHz 51,75 MHz 52, Biết máy thu hình đang thu tín hiệu trên kênh sóng FCC có tần số mang hình là 59,25 MHz, hỏi tần số ngoại sai của kênh đó là bao nhiêu? 70,5 MHz 105 MHz 63,75 MHz 51,75 MHz 53, Biết máy thu hình đang thu tín hiệu trên kênh sóng OIRT có tần số mang hình là 77,25 MHz, hỏi tần số mang tiếng của kênh đó là bao nhiêu? 56,25 MHz 65,75 MHz 83,75 MHz 91,75 MHz 54, Biết máy thu hình đang thu tín hiệu trên kênh sóng OIRT có tần số mang hình là 77,25 MHz, hỏi tần số ngoại sai của kênh đó là bao nhiêu? 56,25 MHz 108,75 MHz 115,25 MHz 83,75 MHz 55, Biết máy thu hình đang thu tín hiệu trên kênh sóng FCC có tần số mang hình là 77,25 MHz, hỏi tần số mang tiếng của kênh đó là bao nhiêu? 81,75 MHz 56,25 MHz 65,75 MHz 83,75 MHz 56, Biết máy thu hình đang thu tín hiệu trên kênh sóng OIRT có tần số mang hình là 85,25 MHz, hỏi tần số mang tiếng của kênh đó là bao nhiêu? 56,25 MHz 65,75 MHz 83,75 MHz 91,75 MHz 57, Biết máy thu hình đang thu tín hiệu trên kênh sóng OIRT có tần số mang hình là 93,25 MHz, hỏi tần số mang tiếng của kênh đó là bao nhiêu? 91,75 MHz 181,75 MHz 197,75 MHz 99,75 MHz 58, Biết máy thu hình đang thu tín hiệu trên kênh sóng OIRT có tần số mang hình là 175,25 MHz, hỏi tần số mang tiếng của kênh đó là bao nhiêu? 197,25 MHz 181,75 MHz 197,75 MHz 189,75 MHz 59, Biết máy thu hình đang thu tín hiệu trên kênh sóng OIRT có tần số mang hình là 191,25 MHz, hỏi tần số mang tiếng của kênh đó là bao nhiêu? 91,25 MHz 181,75 MHz 197,75 MHz 99,75 MHz 60, Biết máy thu hình đang thu tín hiệu trên kênh sóng OIRT có tần số mang tiếng là 205,75 MHz, hỏi tần số mang hình của kênh đó là bao nhiêu? 207,25 MHz 215,25 MHz 197,25 MHz 199,25 MHz 61, Biết máy thu hình đang thu tín hiệu trên kênh sóng OIRT có tần số mang tiếng là 213,75 MHz, hỏi tần số mang hình của kênh đó là bao nhiêu? 207,25 MHz 215,25 MHz 197,25 MHz 199,25 MHz 62, Biết máy thu hình đang thu tín hiệu trên kênh sóng OIRT có tần số mang tiếng là 221,75 MHz, hỏi tần số mang hình của kênh đó là bao nhiêu? 215,25 MHz 217,25 MHz 197,25 MHz 199,25 MHz 63, Biết máy thu hình đang thu tín hiệu trên kênh sóng OIRT có tần số mang tiếng là 229,75 MHz, hỏi tần số mang hình của kênh đó là bao nhiêu? 223,25 MHz 213,25 MHz 197,25 MHz 199,25 MHz Video 64, Cho mạch điện như hình vẽ, hãy cho biết mạch điện này làm nhiệm vụ gì? Mạch khuếch đại cao tần Mạch khuếch đại trung tần Mạch tách sóng thị tần Mạch khuếch đại thị tần 65, Cho mạch điện như hình vẽ, hãy cho biết tác dụng của tụ C8: C1 L5 C2 L6 C3 L7 C4 L1 L2 L3 L4 C5 C6 50% Q1 C7 T1 . . C8 C9 C10 C11 C12 R1 R2 R3 Anten 300W - Vcc L8 L9 AGC Ghép tín hiệu giữa các tầng Hồi tiếp tạo dao động Tụ trung hoà, có tác dụng hạn chế dao động ký sinh Lọc nhiễu trung tần 66, Cho mạch điện như hình vẽ, hãy cho biết tác dụng của C1, L5: 300 W Phối hợp trở kháng giữa anten và mạch khuếch đại cao tần Lọc tín hiệu tiếng Lọc nhiễu trung tần f1, f2 Mạch cộng hưởng tạo dao động Đến tầng trộn L1 C1 Q1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 R1 R2 R3 R4 -Vcc Va 67, Cho mạch điện như hình vẽ, hãy cho biết tác dụng của tụ C3: Tụ tinh chỉnh tần số ngoại sai Tụ lọc nguồn Tụ ghép tầng Tụ hồi tiếp tạo dao động 300 W 68, Cho mạch điện như hình vẽ, hãy cho biết khi thay đổi kênh thu thì cần thay đổi giá trị của linh kiện nào: L5 C4 L6 L8 69 Trong máy thu hình đen trắng, mạch AGC có nhiệm vụ tự động điều chỉnh độ khuếch đại cho các tầng sau: Khuếch đại thị tần và khuếch đại cao tần Khuếch đại cao tần và khuếch đại trung tần Khuếch đại thị tần và khuếch đại trung tần Khuếch đại cao tần và trộn tần C1 Q1 C2 C3 L1 C4 R4 R3 R1 R2 KĐ cao tần Dao động ngoại sai +Vcc KĐ trung tần 70, Cho mạch điện như hình vẽ, hiện tượng gì xảy ra khi tụ C1 bị đứt: Màn hình tối đen, không tiếng. Không có hình, tiếng bình thường Có hình nhưng màn đầy nhiễu Màn sáng, nhiễu mịn, không hình không tiếng 71, Cho mạch khuếch đại trung tần máy thu hình đen trắng như hình vẽ: C12 L6 R10 R11 T3 T4 C7 L5 D1 R3 R8 R7 R9 R0 R5 R6 T2 D2 T1 R1 R4 C4 L4 L3 C3 L2 C2 L1 R2 +12V AGC C10 Hãy cho biết tác dụng của mạch L2, C2: Sửa méo tần số cao Lọc nhiễu kênh lân cận Lọc nguồn Sửa méo tần số thấp 72, Cho mạch điện như hình vẽ: Bạn hãy cho biết, khi muốn thay đổi cực tính của tín hiệu thị tần ta cần thay đổi linh kiện nào trong mạch Diode D1 Tụ C2 Tụ C1 Khung cộng hưởng Co, Lo 73, Trong máy thu hình đen trắng, mạch AGC có nhiệm vụ: Loại bỏ can nhiễu Khuếch đại biên độ tín hiệu vào Tăng độ chon lọc kênh thu Đảm bảo biên độ tín hiệu thị tần luôn ổn định 74, Mạch AGC đưa đến điều khiển những khối nào trong máy thu hình? Khối kênh và khuếch đại trung tần Khối kênh và khuếch đại thị tần Khuếch đại trung tần và khuếch đại thị tần Khuếch đại trung tần và tách sóng thị tần 75, Mạch bảo vệ chống tia X thực chất sẽ tác động vào đâu trong TV màu: Tác động vào vi xử lý Tác động vào Katôt Tác động vào HV Tác động vào tầng công suất dòng 76, Màn có vệt sáng ngang màn hình, trình tự kiểm tra: Nguồn quét mành, xung quét mành, mạch quét mành, lái tia. Nguồn quét dòng, xung quét dòng, mạch quét dòng, lái tia. Nguồn quét dòng, xung quét mành, mạch quét mành, lái tia. Nguồn quét dòng, nguồn quét mành xung quét mành, mạch quét mành, lái tia. 77, Màn mất sáng trình tự kiểm tra : Nguồn, dao động quét dòng, công suấtt quét dòng, điện áp sợi đốt, công suất sắc. Nguồn, dao động quét dòng, công suất quét mành, điện áp sợi đốt, công suất sắc. Nguồn, dao động quét dòng, công suất quét mành, điện áp sợi đốt, giải mã màu. Nguồn, dao động quét dòng, công suất quét mành, giải mã màu. 78, Màn hình quá sáng do: Điện áp Katôt quá cao Do điện áp G1 quá cao Do điện áp G3 quá cao Do mạch ABL 79, Nhiệm vụ của mạch tự điều tần (AFT) trong máy thu hình? Luôn cho vào tầng trộn tần một tần số không đổi Luôn cho vào khối chọn kênh một tần số không đổi Luôn cho ra một trung tần hình không đổi Luôn cho ra một xung đồng bộ có tần số không đổi 80, Xung đồng bộ và xung quét có đặc điểm gì giống nhau? Cùng tần số và pha Cùng là xung vuông Cùng là xung răng cưa Cùng là xung vuông, tần số và pha 81, Xung đồng bộ và xung quét có đặc điểm gì khác nhau? Khác nhau về tần số Khác nhau về pha Xung đồng bộ là xung vuông, xung quét là xung răng cưa Xung quét là xung vuông, xung đồng bộ là xung răng cưa 82, Xung đồng bộ và xung quét có đặc điểm gì khác nhau? Khác nhau về tần số Khác nhau về pha Xung quét do phía phát gửi tới, xung đồng bộ do phía thu tạo ra Xung đồng bộ do phía phát gửi tới, xung quét do phía thu tạo ra 83,Đài phát hình đen trắng truyền đi những tín hiệu gì? Xung đồng bộ dòng, mành; tín hiệu chói; tín hiệu tiếng; tín hiệu hình Xung đồng bộ dòng, mành; tín hiệu chói; tín hiệu tiếng Xung quét dòng, mành; tín hiệu chói; tín hiệu tiếng Xung đồng bộ dòng, mành; tín hiệu chói; tín hiệu tiếng Chương 3. Nguyên lý truyền hình màu. 1,Màu lơ (C) là màu phụ của màu nào? Màu vàng Y Màu lam B Màu lục G Màu đỏ R 2, Màu tía (M) là màu phụ của màu nào? Màu vàng Y Màu lục G Màu lam B Màu đỏ R 3, Màu vàng (Y) là màu phụ của màu nào? Màu tía M Màu lục G Màu lam B Màu đỏ R 4, Tại sao trong truyền hình đài phát không truyền đi tín hiệu hiệu màu G-Y? Vì nó có quãng biến thiên biên độ nhỏ nhất Vì mắt người kém nhạy cảm với màu G nhất Vì màu G khó phân tích Vì nó dễ dàng được tạo ra ở phía thu từ hai tín hiệu màu còn lại 5, Tại sao trong truyền hình đài phát không truyền đi tín hiệu hiệu màu G-Y? Vì nó có quãng biến thiên biên độ lớn nhất Vì mắt người nhạy cảm với màu G nhất Vì màu G khó phân tích Vì nó có quãng biến thiên biên độ lớn nhất, mắt người nhạy cảm với màu G nhất 6, Tại sao trong truyền hình đài phát không truyền đi tín hiệu hiệu màu G-Y? Vì nó có quãng biến thiên biên độ nhỏ nhất Vì mắt người kém nhạy cảm với màu G nhất Vì màu G khó phân tích Vì nó có quãng biến thiên biên độ nhỏ nhất, mắt người kém nhạy cảm với màu G nhất 7, Tín hiệu hiệu màu EG-Y được tạo ra ở phía thu theo biểu thức nào? EG-Y = -0,51 ER-Y - 0,19 EB-Y EG-Y = -0,3 ER-Y - 0,11 EB-Y EG-Y = -0,19 ER-Y - 0,51 EB-Y EG-Y = -0,59 ER-Y - 0,11 EB-Y 8, Tín hiệu màu nếu không điều chế với sóng mang phụ rồi mới cộng chung tín hiệu chói để truyền thì sẽ gây can nhiễu vào tín hiệu chói vì: Tín hiệu màu nằm ở phổ tần cao của tín hiệu chói mà năng lượng của tín hiệu chói chủ yếu tập trung ở vùng tần số cao. Tín hiệu màu nằm ở phổ tần thấp của tín hiệu chói mà năng lượng của tín hiệu chói chủ yếu tập trung ở vùng tần số thấp. Dải thông của tín hiệu chói lớn hơn rất nhiều so với tín hiệu màu nên phải điều chế để để chèn tín hiệu chói vào dải thông của tín hiệu sắc. Dải thông của tín hiệu màu lớn hơn rất nhiều so với tín hiệu chói nên phải điều chế để để chèn tín hiệu chói vào dải thông của tín hiệu chói. 9, Trong kỹ thuật truyền hình đen trắng điều chế cực tính dương, xung đồng bộ đặt ở mức bao nhiêu so với tín hiệu chói EY: -10% -30% -25% -40% 10, Trong kỹ thuật truyền hình màu, xung đồng bộ đặt ở mức bao nhiêu so với tín hiệu chói EY: -10% -30% -25% -40% 11, Tại sao trong kỹ thuật truyền hình mức xung đồng bộ lại được đặt ở ngoài mức biến thiên của tín hiệu hình? Để dễ dàng tách lấy xung đồng bộ ở phía thu Để làm giảm giải thông của tín hiệu sắc Để không xuất hiện tia quét ngược trên màn hình Để dễ dàng cho việc mã hóa và giải mã 12, Để đảm bảo vấn đề tương thích giữa truyền hình màu và đen trắng thì đài phát truyền hình màu phải truyền thêm những thông tin gì so với truyền hình đen trắng? Xung đồng bộ dòng, mành; tín hiệu chói; tín hiệu tiếng Xung đồng bộ màu; các tín hiệu hiệu màu R-Y, B-Y Xung đồng bộ màu; các tín hiệu hiệu màu R-Y, G-Y, B-Y Xung đồng bộ màu; các tín hiệu màu R, B 13, Tín hiệu truyền hình màu bao gồm các thành phần: EY, C1, C2, FM tiếng; EY, C1, C2, FM tiếng, xung đồng bộ dòng, đồng bộ mành EY, C1, C2, FM tiếng, xung đồng bộ dòng, đồng bộ mành, đồng bộ màu Tín hiệu màu, FM tiếng, xung đồng bộ dòng, mành và đồng bộ màu. 14, Nếu đứt đường tín hiệu đưa tới Katôt KR của đèn hình màu thì trên màn hình có hiện tượng gì? Màu đỏ trội trên màn hình. Màu lam trội trên màn hình Màu lục trội trên màn hình Màu lơ trội trên màn hình 15, Tọa độ màu của màu M trên trục (ER-EY; EB-EY) là: (-0,7; 0,3) (0,11; -0,89) (0,59; 0,59) (-0,59; 0,59) 16, Tọa độ màu của màu Y trên trục (ER-EY; EB-EY) là: (-0,7; 0,3) (0,11; -0,89) (-0,89; 0,11) (-0,59; 0,59) 17, Tọa độ màu của màu C trên trục (ER-EY; EB-EY) là: (-0,7; 0,3) (0,11; -0,89) (0,3; -0,7) (-0,59; 0,59) 18, Tọa độ màu của màu R trên trục (ER-EY; EB-EY) là: (-0,3; 0,7) (0,11; -0,89) (0,59; 0,59) (-0,59; 0,59) 19, Tọa độ màu của màu G trên trục (ER-EY; EB-EY) là: (-0,7; 0,3) (0,11; -0,89) (-0,59; -0,59) (-0,59; 0,59) 20, Tọa độ màu của màu B trên trục (ER-EY; EB-EY) là: (-0,7; 0,3) (0,11; -0,89) (0,89; -0,11) (-0,59; 0,59) 21, Khi thu một kênh truyền hình có tần số cao tần tiếng là 197,75 MHz, tần số cao tần hình là 193,25 MHz. Hỏi tần số dao động ngoại sai tương ứng với kênh đó là bao nhiêu? 391 MHz 239 MHz. 229,25 MHz 230,25 MHz. 22, Cho sơ đồ như hình vẽ, hãy điền tên các khối : 2 3 1 4 5 6 Phía phát Phía thu Môi trường truyền dẫn Hình 1 Ảnh Ảnh Tạo xung đồng bộ, biến đổi tín hiệu quang thành điện, gia công tín hiệu, tách sóng, biến đổi tín hiệu điện thành quang, tách xung đồng bộ. Biến đổi tín hiệu điện thành quang, biến đổi tín hiệu quang thành điện, gia công tín hiệu, tạo xung đồng bộ, tách sóng, tách xung đồng bộ. Tạo xung đồng bộ, tách sóng, tách xung đồng bộ, biến đổi tín hiệu điện thành quang, biến đổi tín hiệu quang thành điện, gia công tín hiệu. Biến đổi tín hiệu điện thành quang, gia công tín hiệu, tạo xung đồng bộ, biến đổi tín hiệu quang thành điện, tách sóng, tách xung đồng bộ. 23, Cho sơ đồ như hình vẽ, hãy điền tên các khối : 1 2 3 4 5 6 Phía phát Phía thu Môi trường truyền dẫn Hình 1 Ảnh Ảnh Biến đổi tín hiệu điện thành quang, biến đổi tín hiệu quang thành điện, gia công tín hiệu, tạo xung đồng bộ, tách sóng, tách xung đồng bộ. Biến đổi tín hiệu quang thành điện, gia công tín hiệu, tạo xung đồng bộ, tách sóng, biến đổi tín hiệu điện thành quang, tách xung đồng bộ. Tạo xung đồng bộ, tách sóng, tách xung đồng bộ, biến đổi tín hiệu điện thành quang, biến đổi tín hiệu quang thành điện, gia công tín hiệu. Biến đổi tín hiệu điện thành quang, gia công tín hiệu, tạo xung đồng bộ, biến đổi tín hiệu quang thành điện, tách sóng, tách xung đồng bộ. 24, Mạch ma trận màu cuối trong TV màu có nhiệm vụ gì? Tạo ra các tín hiệu hiệu màu từ các tín hiệu màu cơ bản Tạo ra các tín hiệu màu cơ bản từ các tín hiệu hiệu màu Tạo ra tín hiệu hiệu màu R-Y từ các tín hiệu hiệu màu R-Y và B-Y Tạo ra tín hiệu chói từ các tín hiệu màu cơ bản 25, Ưu điểm của nguồn ổn áp xung dùng dao động nghẹt so với nguồn ổn áp xung dùng dao động đa hài là: Có dải ổn áp rộng Hiệu suất cao Có biến áp cách ly nên an toàn cho tải Có dải ổn áp rộng, hiệu suất cao 26, Ở TV màu đa hệ thạch anh 503 KHz dùng để làm gì? . Dùng để phách IFtt2 tạo ra IF tiếng trung tâm . Tạo xung nhịp cho VXL Tạo dao động ngoại sai Chia tần lấy ra tần số fH, fV Chương 4. Các hệ truyền hình màu. 1, Hệ SECAM được truyền trên kênh sóng nào? OIRT CCIR FCC Anh 2, Hệ NTSC được truyền trên kênh sóng nào? OIRT CCIR FCC Anh 3, Hệ PAL được truyền trên kênh sóng nào? OIRT CCIR FCC Anh 4, Điền tên các khối trong sơ đồ hình sau theo thứ tự : MA TRẬN 1 + ER EG EB 2 EY ER - EY EB- EY + + OSC, fSC 4,43 MHz 5 6 Burst Gate 3 4 fH Delay 0,7ms PAL COLOR VIDEO SW1 SW1 fH/2 Hình SAM EV ; SAM EU ; +900 ; -900 ; +1350 ; -1350. SAM Eu ; SAM Ev ; +900 ; -900 ; +1350 ; -1350.  SAM Ev ; SAM Eu ; -900 ; +900 ; +1350 ; -1350. SAM Eu ; SAM Ev ; +900 ; -900 ; -1350 ; +1350 .  5, Biết máy thu hình đang thu tín hiệu trên kênh sóng của hệ màu SECAM có tần số mang tiếng là 56,25 MHz, hỏi tần số mang hình của kênh đó là bao nhiêu? 51,25 MHz 51,75 MHz 49,75 MHz 65,25 MHz 6, Biết máy thu hình đang thu tín hiệu trên kênh sóng của hệ màu SECAM có tần số mang tiếng là 56,25 MHz, hỏi tần số ngoại sai của kênh đó là bao nhiêu? 92,25 MHz 88,75 MHz 87,75 MHz 65,25 MHz 7, Biết máy thu hình đang thu tín hiệu trên kênh sóng của hệ màu NTSC có tần số mang tiếng là 56,25 MHz, hỏi tần số mang hình của kênh đó là bao nhiêu? 49,75 MHz 56,25 MHz 56,75 MHz 65,25 MHz 8, Biết máy thu hình đang thu tín hiệu trên kênh sóng của hệ màu NTSC có tần số mang tiếng là 56,25 MHz, hỏi tần số ngoại sai của kênh đó là bao nhiêu? 87,5 MHz 97,5 MHz 60,25 MHz 101 MHz 9, Biết máy thu hình đang thu tín hiệu trên kênh sóng của hệ màu SECAM có tần số mang hình là 59,25 MHz, hỏi tần số mang tiếng của kênh đó là bao nhiêu? 65,75 MHz 56,25 MHz 56,75 MHz 65,25 MHz 10,Biết máy thu hình đang thu tín hiệu trên kênh sóng của hệ màu SECAM có tần số mang hình là 59,25 MHz, hỏi tần số ngoại sai của kênh đó là bao nhiêu? 97,25 MHz 90,25 MHz 56,75 MHz 65,75 MHz 11, Biết máy thu hình đang thu tín hiệu trên kênh sóng của hệ màu NTSC có tần số mang hình là 59,25 MHz, hỏi tần số mang tiếng của kênh đó là bao nhiêu? 51,25 MHz 54,75 MHz 49,75 MHz 51,75 MHz 12, Biết máy thu hình đang thu tín hiệu trên kênh sóng của hệ màu NTSC có tần số mang hình là 59,25 MHz, hỏi tần số ngoại sai của kênh đó là bao nhiêu? 70,5 MHz 105 MHz 63,75 MHz 51,75 MHz 13, Biết máy thu hình đang thu tín hiệu trên kênh sóng của hệ màu SECAM có tần số mang hình là 77,25 MHz, hỏi tần số mang tiếng của kênh đó là bao nhiêu? 56,25 MHz 65,75 MHz 83,75 MHz 91,75 MHz 14, Biết máy thu hình đang thu tín hiệu trên kênh sóng của hệ màu SECAM có tần số mang hình là 77,25 MHz, hỏi tần số ngoại sai của kênh đó là bao nhiêu? 56,25 MHz 108,75 MHz 115,25 MHz 83,75 MHz 15, Biết máy thu hình đang thu tín hiệu trên kênh sóng của hệ màu NTSC có tần số mang hình là 77,25 MHz, hỏi tần số mang tiếng của kênh đó là bao nhiêu? 81,75 MHz 56,25 MHz 65,75 MHz 83,75 MHz 16, Biết máy thu hình đang thu tín hiệu trên kênh sóng của hệ màu NTSC có tần số mang hình là 85,25 MHz, hỏi tần số mang tiếng của kênh đó là bao nhiêu? 56,25 MHz 65,75 MHz 83,75 MHz 91,75 MHz 17, Biết máy thu hình đang thu tín hiệu trên kênh sóng của hệ màu SECAM có tần số mang hình là 93,25 MHz, hỏi tần số mang tiếng của kênh đó là bao nhiêu? 91,75 MHz 181,75 MHz 197,75 MHz 99,75 MHz 18, Biết máy thu hình đang thu tín hiệu trên kênh sóng của hệ màu SECAM có tần số mang hình là 175,25 MHz, hỏi tần số mang tiếng của kênh đó là bao nhiêu? 197,75 MHz 181,75 MHz 197,25 MHz 189,75 MHz 19, Biết máy thu hình đang thu tín hiệu trên kênh sóng của hệ màu SECAM có tần số mang hình là 191,25 MHz, hỏi tần số mang tiếng của kênh đó là bao nhiêu? 91,75 MHz 181,75 MHz 197,75 MHz 99,75 MHz 20, Biết máy thu hình đang thu tín hiệu trên kênh sóng của hệ màu SECAM có tần số mang tiếng là 205,75 MHz, hỏi tần số mang hình của kênh đó là bao nhiêu? 207,25 MHz 215,25 MHz 197,25 MHz 199,25 MHz 21, Biết máy thu hình đang thu tín hiệu trên kênh sóng của hệ màu SECAM có tần số mang tiếng là 213,75 MHz, hỏi tần số mang hình của kênh đó là bao nhiêu? 207,25 MHz 215,25 MHz 197,25 MHz 199,25 MHz 22, Biết máy thu hình đang thu tín hiệu trên kênh sóng của hệ màu SECAM có tần số mang tiếng là 221,75 MHz, hỏi tần số mang hình của kênh đó là bao nhiêu? 215,25 MHz 217,25 MHz 197,25 MHz 199,25 MHz 23, Biết máy thu hình đang thu tín hiệu trên kênh sóng của hệ màu SECAM có tần số mang tiếng là 229,75 MHz, hỏi tần số mang hình của kênh đó là bao nhiêu? 223,25 MHz 213,25 MHz 197,25 MHz 199,25 MHz 24, Biết máy thu hình đang thu tín hiệu trên kênh sóng của đài truyền hình Việt nam có tần số mang tiếng là 209,5 MHz, hỏi tần số mang hình của kênh đó là bao nhiêu? 203 MHz 204 MHz 205 MHz 199,25 MHz 25, Biết máy thu hình đang thu tín hiệu trên kênh sóng của đài truyền hình Việt nam có tần số mang tiếng là 209,5 MHz, hỏi tần số ngoại sai của kênh đó là bao nhiêu? 241 MHz 240 MHz 242 MHz 250,75 MHz 26, Khi thu một kênh truyền hình do đài truyền hình Việt Nam phát, tần số cao tần tiếng là 215,25 MHz. Hỏi tần số cao tần hình tương ứng với kênh đó là bao nhiêu? 246.75 MHz 208,75 MHz. 201 MHz 144,75 MHz. 27, Hệ truyền hình PAL trước khi điều chế đã thực hiện xoay pha tín hiệu sắc đi một góc là bao nhiêu? Tại sao? Xoay pha 33o để giảm thiểu sự phá rối tín hiệu sắc vào tín hiệu chói. Xoay pha 33o để giảm thiểu sự phá rối giữa 2 tín hiệu sắc. Không thực hiện xoay pha vì tín hiệu sắc hệ PAL có giải thông nhỏ. Không thực hiện xoay pha vì nó đuợc truyền trên kênh sóng có độ rộng đủ lớn 28, Hệ truyền hình NTSC trước khi điều chế đã thực hiện xoay pha tín hiệu sắc đi một góc là bao nhiêu? Tại sao? Xoay pha 33o để giảm thiểu sự phá rối giữa 2 tín hiệu sắc. Không thực hiện xoay pha vì tín hiệu sắc hệ NTSC có giải thông nhỏ. Xoay pha 33o để giảm thiểu sự phá rối tín hiệu sắc vào tín hiệu chói. Không thực hiện xoay pha vì nó đuợc truyền trên kênh sóng lớn 29, Hệ truyền hình NTSC trước khi điều chế có thực hiện xoay pha tín hiệu sắc không? Tại sao? Xoay pha để giảm thiểu sự phá rối giữa 2 tín hiệu sắc. Không thực hiện xoay pha vì tín hiệu sắc hệ NTSC có giải thông nhỏ. Xoay pha vì hệ NTSC truyền trên kênh sóng có độ rộng nhỏ Không thực hiện xoay pha vì nó đuợc truyền trên kênh sóng lớn 30, Dây trễ 64ms được sử dụng cho những hệ màu nào? PAL và NTSC NTSC và SECAM SECAM và PAL PAL, NTSC và SECAM 31, Dây trễ 0,7 ms được sử dụng cho những hệ màu nào? PAL và NTSC NTSC và SECAM SECAM và PAL PAL, NTSC và SECAM 32, Dây trễ 0,3 ms được sử dụng cho hệ màu nào? PAL SECAM NTSC NTSC và PAL 33, ở hệ NTSC nhằm giảm độ biến thiên biên độ của tín hiệu sắc thì người ta nén tín hiệu sắc xuống theo biểu thức nào? u= 0,787 (EB – EY); v= 0,493 (ER–EY) u= 0,493 (EB–EY); v= 0,877 (ER–EY) u= 0,493 (EB–EY); v= 0,877 (ER–EY) u= 0,493 (EB–EY); v= 0,787 (ER–EY) 34, ở hệ PAL nhằm giảm độ biến thiên biên độ của tín hiệu sắc thì người ta nén tín hiệu sắc xuống theo biểu thức nào? u= 0,787 (EB – EY); v= 0,493 (ER–EY) u= 0,493 (EB–EY); v= 0,877 (ER–EY) u= 0,493 (EB–EY); v= 0,877 (ER–EY) u= 0,493 (EB–EY); v= 0,787 (ER–EY) 35, ở hệ SECAM nhằm giảm độ biến thiên biên độ của tín hiệu sắc thì người ta nén tín hiệu sắc xuống theo biểu thức nào? DR = -1,9(ER – EY), DB = 1,5(EB – EY) DR = -4,25(ER – EY), DB = 4,406(EB – EY) DR = -1,5(ER – EY), DB = 1,9(EB – EY) DR = -4,406(ER – EY), DB = 4,25(EB – EY) 36, ở hệ truyền hình màu SECAM, tín hiệu sắc DB được điều chế với sóng mang có tần số foB là: 4,425 MHz 4,406 MHz 4,250 MHz 4,286 MHz 37, ở hệ NTSC tín hiệu màu EI có độ rộng dải tần là bao nhiêu? 1,3 MHz 0,6 MHz 1,2 MHz 0,5 MHz 38, ở hệ NTSC tín hiệu màu EQ có độ rộng dải tần là bao nhiêu? 1,3 MHz 0,6 MHz 1,2 MHz 1,5 MHz 0,5 MHz 39, ở hệ PAL tín hiệu màu u có độ rộng dải tần là bao nhiêu? 1,3 MHz 0,6 MHz 1,2 MHz 0,5 MHz 40, ở hệ PAL tín hiệu màu v có độ rộng dải tần là bao nhiêu? 1,3 MHz 0,6 MHz 1,2 MHz 0,5 MHz 41, ở hệ SECAM các tín hiệu màu có độ rộng dải tần là bao nhiêu? 1,3 MHz 0,6 MHz 1,2 MHz 0,5 MHz 42, Tín hiệu đồng bộ màu của hệ NTSC có chức năng gì? Mang tin tức về hình ảnh Mang thông tin về pha của sóng mang màu Mang thông tin về màu sắc Mang thông tin về độ sáng tối 43, Hệ NTSC thực hiện chèn tín hiệu sắc vào phổ tần cao của tín hiệu chói nhằm mục đích gì? Giảm ảnh hưởng giữa tín hiệu màu và tín hiệu chói Giảm ảnh hưởng giữa 2 tín hiệu sắc với nhau Đảm bảo tương thích giữa truyền hình màu và truyền hình đen trắng Giảm giải thông của tín hiệu màu 44, ở hệ truyền hình màu PAL, tín hiệu màu được điều chế vào sóng mang cao tần có tần số được chọn là: 3,58 MHz 4,406MHz 4,43MHz 4,250MHz 45, ở hệ truyền hình màu NTSC, tín hiệu màu được điều chế vào sóng mang cao tần có tần số được chọn là: 3,58 MHz 4,406MHz 4,43MHz 4,250MHz 46, ở hệ truyền hình màu SECAM, tín hiệu sắc DR được điều chế với sóng mang có tần số foR là: 4,425 MHz 4,406 MHz 4,250 MHz 4,286 MHz 47, ở hệ truyền hình màu SECAM, tín hiệu sắc DB được điều chế với sóng mang có tần số foB là: 4,425 MHz 4,406 MHz 4,250 MHz 4,286 MHz 48, Hãy cho biết việc hệ PAL thực hiện điều chế một tín hiệu sắc có pha đảo theo từng dòng có tác dụng gì? Đảm bảo tương thích giữa truyền hình màu và truyền hình đen trắng Giảm nhỏ dải tần của tín hiệu sắc Giảm ảnh hưởng giữa tín hiệu màu và tín hiệu chói Tự động sửa sai pha màu 49, Hãy cho biết ở hệ SECAM sau mạch lọc chuông ngửa, biên độ của tín hiệu sắc là bao nhiêu so với tín hiệu chói: 10% 30% 20% 40% 50, Trong tín hiệu truyền hình màu đầy đủ của hệ NTSC, tín hiệu sắc có mức biên độ biến đổi trong khoảng nào? Từ 0% đến 100% Từ 25% đến 125% Từ -33% đến 133% Từ 20% đến 120% 51, Tần số của mạch lọc chuông ở hệ SECAM là: 4,25 MHz 4,43 MHz 4,406 Mhz 4,286 MHz 52, Mục đích của việc điều chế vuông góc trong phương pháp QSAM nhằm: Dễ tổng hợp tín hiệu màu Phân biệt tín hiệu màu Nâng cao biên độ tín hiệu màu ổn định tần số tín hiệu 53, ở hệ truyền hình màu PAL, tín hiệu màu được điều chế theo phương pháp: Điều tần (FM) Điều biên (AM) Điều biên nén vuông góc (QSAM) Điều xung mã (PCM) 54, Hệ truyền hình màu đang sử dụng tại Việt Nam là: PAL D/K SECAM NTSC PAL B/G 55, ở hệ truyền hình màu PAL, tín hiệu sắc có biên độ nằm ở mức: -40% ¸100% 0% ¸ 100% -25% ¸ 125% -33% ¸133% 56, ở hệ truyền hình màu NTSC, tín hiệu sắc có biên độ nằm ở mức: -15% ¸115% -12% ¸ 112% -25% ¸ 125% -33% ¸133% 57, ở hệ truyền hình màu SECAM, tín hiệu sắc có biên độ nằm ở mức: -15% ¸115% -25% ¸125% và -33% ¸133% -15% ¸115% và -12% ¸ 112% -33% ¸133% 58, ở hệ truyền hình màu SECAM, tín hiệu sắc được điều chế theo phương pháp nào? Điều biên (AM) Điều biên nén vuông góc (QSAM) Điều tần (FM) Điều xung mã (PCM) 59, ở hệ truyền hình màu NTSC, tín hiệu sắc được điều chế theo phương pháp nào? Điều biên (AM) Điều biên nén vuông góc (QSAM) Điều tần (FM) Điều xung mã (PCM) 60, Hệ truyền hình PAL truyền đồng thời 2 tín hiệu màu Eu, Ev cùng với tín hiệu chói trên một dòng nhưng tín hiệu màu Ev được đảo pha theo từng dòng vì: Nếu không đảo pha Ev thì không thể truyền đồng thời hai tín hiệu màu cùng tín hiệu chói. Thực hiện đảo pha tín hiệu EV nhằm mục đích tự sửa sai pha tránh hiện tượng sai màu. Nếu không đảo pha Ev thì biên độ tín hiệu hình màu sẽ rất lớn. Thực hiện đảo pha Ev nhằm mục đích giảm nhỏ can nhiễu trên đường truyền. 61, Tại sao hệ SECAM lựa chọn 2 tín hiệu sắc có pha ngược nhau? Để tránh xuyên lẫn tín hiệu màu Phục vụ cho việc nhận dạng màu Để sửa sai về pha của tín hiệu sắc khi phát lại Để tránh xuyên lẫn giữa tín hiệu màu và tín hiệu chói 62, Tại sao hệ SECAM lựa chọn 2 sóng mang phụ riêng để điều chế cho DR và DB? Để tránh xuyên lẫn tín hiệu màu Để nhiễu xuất hiện trên màn hình giữa các màu đồng đều Để sửa sai về pha của tín hiệu sắc khi phát lại Để tránh xuyên lẫn và sửa sai về pha của tín hiệu sắc 63, Tần số sóng mang phụ trong hệ màu NTSC được lựa chọn dựa trên đặc điểm gì? Là phổ vạch và nằm ở vùng tần số thấp của tín hiệu chói Là phổ vạch và nằm ở vùng tần số cao của tín hiệu chói Là phổ vạch và nằm ở vùng tần số thấp của tín hiệu tiếng Là phổ vạch và nằm ở vùng tần số cao của tín hiệu chói 64, Các tín hiệu hiệu màu ở hệ NTSC được biểu diễn theo biểu thức nào? EI = 0,877 ER-Y cos33o - 0,493 EB-Y sin33o, EQ = 0,877 ER-Y cos33o + 0,493 EB-Y sin33o EI = 0,877 ER-Y sin33o - 0,493 EB-Y cos33o, EQ = 0,877 ER-Y sin33o + 0,493 EB-Y cos33o EI = 0,877 ER-Y cos33o + 0,493 EB-Y sin33o, EQ = 0,877 ER-Y sin33o - 0,493 EB-Y cos33o EI = 0,877 ER-Y cos33o - 0,493 EB-Y sin33o, EQ = 0,877 ER-Y sin33o + 0,493 EB-Y cos33o 65, Các tín hiệu hiệu màu ở hệ PAL được biểu diễn theo biểu thức nào? u = 0,877 EB-Y, v = 0,493 ER-Y u = 0,877 ER-Y, v = 0,493 EB-Y u = 0,877 ER-Y cos33o - 0,493 EB-Y sin33o, v = 0,877 ER-Y sin33o + 0,493 EB-Y cos33o u = 0,877 ER-Y cos33o + 0,493 EB-Y sin33o, v = 0,877 ER-Y sin33o - 0,493 EB-Y cos33o 66, Các tín hiệu hiệu màu ở hệ SECAM được biểu diễn theo biểu thức nào? DR = 1,9 ER-Y, DB = 1,5 EB-Y DR = 1,9 ER-Y, DB = -1,5 EB-Y DR = -1,9 ER-Y, DB = 1,5 EB-Y DR = -1,9 ER-Y, DB = -1,5 EB-Y 67, Điền tên các khối trong sơ đồ hình sau theo thứ tự : MẠCH KHUẾCH ĐẠI VÀ MẠCH MA TRẬN Hình 4 5 3 2 Burst Gate 1 NTSC COLOR VIDEO EY EI EQ -EY ER - EY EG- EY ER -EY fH Delay 7ms 68, Lọc thông dải, 330; 900; tách sóng SAM EI; tách sóng SAM EQ; Lọc thông dải, 330; 900; tách sóng SAM EU; tách sóng SAM EV Lọc thông dải, 330; 1230; tách sóng SAM EI; tách sóng SAM EQ Lọc thông dải, 330; 900; tách sóng SAM EQ; tách sóng SAM EI 69, Điền tên các khối trong sơ đồ sau theo thứ tự  Giải tiền nhấn ;  lọc chuông ; tách sóng FM ; tách sóng FM ; giải tiền nhấn  Lọc chuông ; tách sóng FM ; tách sóng FM ; giải tiền nhấn ; giải tiền nhấn  Lọc chuông ; giải tiền nhấn ; giải tiền nhấn ; tách sóng FM ; tách sóng FM   Giải tiền nhấn ; tách sóng FM ; tách sóng FM ; giải tiền nhấn;  lọc chuông .  1 fH/2 Delay 0,7ms Hình 8 Limiter Color IF Delay line 1H Line Indent Limitter 5 4 Y Amp R - Y Out Switching Gen V. Indent 2 3 R - Y Out R - Y Out Secam Color Video SECAM SW +DR -DB -EY ER - EY EG - EY EB - EY

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxNgân hàng đề thi môn kỹ thuật truyền hình.docx
Tài liệu liên quan