Kế toán tài chính 3 - Chương 5: Thuế giá trị gia tăng

Kế toán tài chính 3 - Chương 5: Thuế giá trị gia tăng Đối tượng thuế giá trị gia tăng Trường hợp 1: số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ đầu tiên hoặc ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh

pdf68 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế toán tài chính 3 - Chương 5: Thuế giá trị gia tăng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthuechuong5_thue_gtgt_1665.pdf
Tài liệu liên quan