Hướng dẫn tạo trang Web Publisher

Khởi động chương trình Microsoft Publisher * Cách 1: Nhấn nút Start\Programs\Microsoft Office\ Microsoft Office Publisher 2003. * Cách 2: Nhấp đúp chuột vào biểu tượng trên Desktop. B1: Trong cửa sổ New Publication, nhấp chuột vào Web Sites and E-mail. Bước 1: Tạo trang Web B2: Nhấn vào Web Sites để xem 4 loại Web Site. Bước 1: Tạo trang Web B3: Chọn 1 loại trang Web (3-Page Web Site)  Ô bên phải hiện lên rất nhiều định dạng trang Web đã được thiết kế sẵn từ trước. Kích đúp chuột vào trang Web muốn chọn (Accent Box 3-Page Web Site) để bắt đầu Wizard. B4: Hộp thoại Personal Information có thể hiện ra  Nhấn cancel. Bước 1: Tạo trang Web B5: Nếu nhấp chọn 1 định dạng bên tay phải từ mục Easy Web Site Builder  Hộp thoại xuất hiện hỏi về mục đích thành lập trang Web. B6: Nếu có yêu cầu, hãy đánh dấu vào những ô thích hợp ở bên dưới để giúp Wizard cấu trúc nên trang Web phù hợp với yêu cầu của bạn. Những trang này sẽ được xuất hiện theo trình tự lựa chọn ô của bạn  Nhấn OK.

pdf22 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 18/01/2013 | Lượt xem: 1787 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn tạo trang Web Publisher, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bước 1: Tạo trang Web Web Site Wizard cho phép bạn tạo Web site một hay nhiều trang Khởi động chương trình Microsoft Publisher * Cách 1: Nhấn nút Start\Programs\Microsoft Office\ Microsoft Office Publisher 2003. * Cách 2: Nhấp đúp chuột vào biểu tượng trên Desktop. B1: Trong cửa sổ New Publication, nhấp chuột vào Web Sites and E-mail. Bước 1: Tạo trang Web B2: Nhấn vào Web Sites để xem 4 loại Web Site. Bước 1: Tạo trang Web B3: Chọn 1 loại trang Web (3-Page Web Site)  Ô bên phải hiện lên rất nhiều định dạng trang Web đã được thiết kế sẵn từ trước. Kích đúp chuột vào trang Web muốn chọn (Accent Box 3-Page Web Site) để bắt đầu Wizard. B4: Hộp thoại Personal Information có thể hiện ra  Nhấn cancel. Bước 1: Tạo trang Web B5: Nếu nhấp chọn 1 định dạng bên tay phải từ mục Easy Web Site Builder  Hộp thoại xuất hiện hỏi về mục đích thành lập trang Web. B6: Nếu có yêu cầu, hãy đánh dấu vào những ô thích hợp ở bên dưới để giúp Wizard cấu trúc nên trang Web phù hợp với yêu cầu của bạn. Những trang này sẽ được xuất hiện theo trình tự lựa chọn ô của bạn  Nhấn OK. Bước 1: Tạo trang Web Nhấp chọn Nhấp Bước 1: Tạo trang Web B7: Nếu bạn nhấp chọn hết sẽ xuất hiện 15 trang Web ở phía dưới màn hình. B8: Ô Web Site Options nằm ở bên trái giúp thiết kế trang Web. Nhấn chuột vào Page Content để lựa chọn cách trình bày trang Web. B9: Trong ô Web Site Options nhấn Color Schemes để lựa chọn sự phối hợp màu sắc hoặc nhấn vào Custom color scheme để thiết kế sự phối hợp màu theo cách riêng của bạn. B10: Trong ô Web Site Options chọn thanh điều hướng (Navigation bar) sẽ cho các liên kết tới các trang Web khác trong trang của bạn. Bước 1: Tạo trang Web B10a: Nếu muốn thanh điều hướng nằm ở bên trái của trang và tiêu đề của trang được liên kết xuống dưới cùng của trang  nhấn vào mục Vertical and Bottom trong Navigtion bar. B10b: Nếu muốn thanh điều hướng nằm ở trên cùng của trang và tiêu đề của trang được liên kết nằm ở dưới cùng của trang  nhấn vào Horizontal and Bottom trong Navigation bar. B10c: Nếu muốn thanh điều hướng chỉ nằm ở bên trái của trang  nhấn vào Vertical Only. Nếu chỉ nằm trên cùng của trang  nhấn Horizontal Only. Nếu chỉ nằm dưới cùng của trang  nhấn Bottom Only. Bước 1: Tạo trang Web B11: Nhấn vào liên kết Font Schemes  lựa chọn 1 trong các mẫu trong đó hoặc nhấn vào Styles and Formatting để thiết kế riêng phông chữ theo cách riêng của bạn. B12: Có thể thay đổi bất cứ nhứng lựa chọn trước đó bằng cách quay trở lại ô Web Site Options và lựa chọn những chỗ muốn thay đổi. Chú ý: Trong trường hợp các ô chức năng này không xuất hiện, nhấn chuột vào View  Task Pane. Bước 1: Tạo trang Web B1: Phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh của trang Web bằng cách sử dụng nút Zoom In hoặc Zoom Out. Chọn kiểu xem trang Web (Viewing Options) B2: Di chuyển sang một trang khác, nhấn biểu tượng Page navigation ở phía dưới màn hình. B3: Lưu trang Web của bạn: Nhấn biểu tượng Save. Trong mục Save in mở ổ D\Intel_khoasinh_K29/Lop*/Nhom**/Ho_ten\Baimau_Hocsinh \trangweb_hocsinh. Trong mục File name sửa Publication 1 trangweb_hocsinh Trong mục Save as type chọn Web Page Nhấn Save. Bước 1: Tạo trang Web Lưu trang Web trong Publisher Cứ 10 - 15 phút lưu lại file Publisher 1 lần. Bước 2: Tạo những thay đổi về thiết kế Chèn âm thanh và ảnh nền B1: Có thể tạo nền của trang Web không giống với các thiết kế có sẵn của Publisher. Có thể chèn thêm âm thanh khi trang Web được trình chiếu. Muốn chèn âm thanh và ảnh nền vào trang Web  chọn Format chọn Background. B2: Ô Background mở ra, nhấn chuột vào 1 màu hoặc có thể nhấn vào liên kết More color để chọn các màu khác. Bước 2: Tạo những thay đổi về thiết kế Chèn âm thanh và ảnh nền B3: Nhấn chuột vào 1 trong các màu nền để chọn hay nhấn chuột vào More background ở phía dưới các ô để làm phong phú các màu nền văn bản, mẫu chèn hình ảnh làm nền của bạn. B4: Khi đã chọn xong nhấn OK. Bước 2: Tạo những thay đổi về thiết kế Thay đổi định dạng hiển thị trang Bạn có tối ưu hoá trang Web của bạn sao cho trang đó có thể xem được cả trên màn hình có độ phân giải cao hoặc màn hình có độ phân giải thấp. B1: Nhấn File  Page Setup. B2: Trên phím Layout, trong mục Publication type chọn Web page. B3: Bên dưới Page size, chọn Standard (800x600 display). B4: Khi đã hoàn tất, nhấn OK. Bước 3: Bổ sung cho trang Web Thêm các trang bổ sung vào trang Web B1: Trên menu Insert, nhấn Page, hoặc nhấn liên kết Insert a page ở phía dưới mục Web Site Options. B2: Lựa chọn bố cục trang bạn muốn bổ sung, nằm trong mục Select a page type section. Bước 3: Bổ sung cho trang Web Thêm các trang bổ sung vào trang Web B3: Nếu các bố cục không phù hợp với bạn, và bạn muốn giữ nguyên định dạng cơ bản của một trong những trang của bạn, nhấn More. B4: Định rõ số trang mới sẽ được thêm vào và chọn Before curent page hoặc After current page. Bước 3: Bổ sung cho trang Web Thêm các trang bổ sung vào trang Web B5: Bên dưới Options, chọn Duplicate all objects on page, và nhập số thứ tự trang để sao chép bố cục của trang đã được tạo trước đó. Hoặc chọn Insert blank pages nếu bạn không cần định dạng sẵn (bao gồm cả các nút điều hướng). B6: Nếu muốn mọi nút trên tất cả mọi trang liên kết với trang mới này, đánh dấu chọn vào mục Add hyperlink to Web navigation bar. B7: Nhấn OK. Bước 3: Bổ sung cho trang Web Thay đổi tiêu đề trang Web và nút điều hướng B1: Trên thanh trạng thái ở phía dưới cùng của màn hình, nhấn biểu tượng Page 1 để quay trở về trang 1. B2: Nhấn vào chữ Home ở phía trên của trang Web. Gõ vào tiêu đề lớn của trang Web. B3: Lựa chọn phần chữ của nút điều hướng phù hợp với trang 1. Gõ tên thích hợp mà bạn muốn nó xuất hiện trên nút. Tên ở trên nút của thanh điều hướng sẽ tự động cập nhật vào tất cả các trang khác và bất cứ trang mới nào mà bạn chèn thêm. B4: Tiếp tục thay đổi tiêu đề trang ở các trang Web còn lại. B5: Lưu file của bạn. Bước 4: Tạo siêu liên kết Tạo siêu liên kết với 1 trang khác trên trang Web của bạn B1: Nhấn vào hình ảnh hoặc chọn khối văn bản bạn muốn kết nối với 1 trang khác trên trang Web của bạn. B2: Trên Insert, nhấn Hyperlink, hoặc nhấn nút Insert Hyperlink trên thanh công cụ Standard. B3: Trong hộp thoại Insert Hyperlink nhấn Place in This Document. B4: Nhấn vào trang bạn muốn tạo siêu liên kết. B5: Nhấn OK. Bước 4: Tạo siêu liên kết Tạo siêu liên kết với 1 trang khác trên trang Web của bạn Bước 4: Tạo siêu liên kết Tạo siêu liên kết với 1 địa chỉ Internet B1: Nhấn vào hình ảnh hoặc chọn khối văn bản bạn muốn kết nối với 1 trang khác trên Internet. B2: Trên Insert, nhấn Hyperlink, hoặc nhấn nút Insert Hyperlink trên thanh công cụ Standard. B3: Trong hộp thoại Insert Hyperlink nhấn Existing file or Web page. B4: Trong mục Address, nhập hoặc dán địa chỉ của trang Web mà bạn muốn tạo liên kết đến đó, hoặc nhấn Browsed Pages để chọn trang Web từ danh mục. B5: Nhấn OK. Bước 4: Tạo siêu liên kết Tạo siêu liên kết với 1 địa chỉ Email B1: Nhấn vào hình ảnh hoặc chọn khối văn bản bạn muốn liên kết với 1 địa chỉ Email của bạn. Khi người truy cập trang Web của bạn nhấn vào liên kết này, chương trình Email của người đó sẽ tự động tạo tin với địa chỉ Email của bạn ở trong dòng To. B2: Trên Insert, nhấn Hyperlink, hoặc nhấn nút Insert Hyperlink trên thanh công cụ Standard. B3: Bên dưới Link to, nhấn E-mail Address. B4: Hoặc nhập địa chỉ Email của bạn muốn vào hộp E-mail Address, hoặc chọn một địa chỉ Email từ hộp Recently used email addresss. Lưu ý: Chữ mail to sẽ được tự động thêm vào trước địa chỉ Email của bạn, đừng xoá chữ đó. B5: Nhập chủ đề vào hộp Subject để bạn biết thư gửi đến có liên quan đến phản hồi trên Web site của bạn. B6: Nhấn OK. Bước 4: Tạo siêu liên kết Tạo siêu liên kết với 1 địa chỉ Email

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhuongdan_tao_trangweb_publisher_0247.pdf
Tài liệu liên quan