Cách thu âm tại nhà với phần mềm COOL EDIT PRO

Cách thu âm tại nhà với phần mềm COOL EDIT PRO Bước 1 Download phần mềm cool edit pro rồi cài đặt theo thứ tự (bắt buộc phải cài đủ crack nếu ko chương trình sẽ chạy ko đc hoặc ko đủ chức năng): Code:

pdf17 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 14/01/2013 | Lượt xem: 1335 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cách thu âm tại nhà với phần mềm COOL EDIT PRO, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cách thu âm t i nhà v i ph n m m COOL EDIT PRO ạ ớ ầ ề B c 1ướ Download ph n m m cool edit pro r i cài đ t theo th t (b t bu c ph i cài đ crack n u ko ch ngầ ề ồ ặ ứ ự ắ ộ ả ủ ế ươ trình s ch y ko đc ho c ko đ ch c năng):ẽ ạ ặ ủ ứ Code: * L u ý: trong file trên đã bao g m c file crack, sau khi cài đ t xong ph n m m thì nh cài file crack ư ồ ả ặ ầ ề ớ B c 2ướ B t đ u thu âmắ ầ L u ý: Tick mute Stereo mix (select Microphone)ư 1 Click vào đây đ xem kích th c th t c a hìnhể ướ ậ ủ 2 Click vào đây đ xem kích th c th t c a hìnhể ướ ậ ủ 3Click vào đây đ xem kích th c th t c a hìnhể ướ ậ ủ 4Click vào đây đ xem kích th c th t c a hìnhể ướ ậ ủ 5Click vào đây đ xem kích th c th t c a hìnhể ướ ậ ủ Đ c s a b i dohailam85; 28-12-2010 at 08:28 AM. ượ ử ở [SIGPIC][/SIGPIC] LET'S BY GON 6 Click vào đây đ xem kích th c th t c a hìnhể ướ ậ ủ 7Click vào đây đ xem kích th c th t c a hìnhể ướ ậ ủ 8Click vào đây đ xem kích th c th t c a hìnhể ướ ậ ủ 9Click vào đây đ xem kích th c th t c a hìnhể ướ ậ ủ 10 Click vào đây đ xem kích th c th t c a hìnhể ướ ậ ủ 11 Click vào đây đ xem kích th c th t c a hìnhể ướ ậ ủ 12 Click vào đây đ xem kích th c th t c a hìnhể ướ ậ ủ [SIGPIC][/SIGPIC] LET'S BY GONE BE BY GONE 13 Click vào đây đ xem kích th c th t c a hìnhể ướ ậ ủ 14 Click vào đây đ xem kích th c th t c a hìnhể ướ ậ ủ 15 Click vào đây đ xem kích th c th t c a hìnhể ướ ậ ủ 16 Click vào đây đ xem kích th c th t c a hìnhể ướ ậ ủ 17 Click vào đây đ xem kích th c th t c a hìnhể ướ ậ ủ M t đi u cũng h t s c quan tr ng đó là cách tăng gi m tone c a nh cộ ề ế ứ ọ ả ủ ạ Các b n hãy vào effects --->time/pitch --->stretch-----> ch n cách tăng gi m ch transpose l a ch n #ạ ọ ả ở ỗ ự ọ ho c b tùy theo ý thích c a b n là tăng hay gi m. L u ý là hay tích vào Pitch Shift (preserves tempo) đặ ủ ạ ả ư ể đ m b o t c đ nh c không thay đ i.ả ả ố ộ ạ ổ Ngu n: sannhac.comồ [SIGPIC][/SIGPIC] LET'S BY GONE BE BY GONE

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCách thu âm tại nhà với phần mềm COOL EDIT PRO.pdf
Tài liệu liên quan