Hướng dẫn sử dụng N - BOX

N-Box is a name for the box and the Author for the Box software is by SarasSoft.The box is software Design and engineering by SARASSOFT. Nội dung: 1.Tải phần mềm từ trang Web hỗ trợ 4 2.Sự cài đặt phần mềm . 6 2.1Cài đặt phần mềm cho NOKIA 6 2.2Cài đặt trình điều khiển thiết bị ( Driver) cho USB . 8 2.3.Cài đặt phần mềm cho SONY-ERICSSON . 10 2.4.Cài đặt phần mềm cho SAMSUNG 10 2.5.Cài đặt phần mềm cho MOTOROLA-ACER . 11 2.6.Chuỗi ký tự tính toán STRING CALCULATOR . 11 3.Cách sử dụng của NOKIA DCTX TOOLS 12 4.Cách thao tác trên cửa sổ DCT-3 16 4.1. FLASHING cho dòng điện thoại DCT-3 . 19 5. Cách thao tác trên cửa sổ DCT-4 20 5.1. FLASHING cho dòng điện thoại DCT-4 22 6. Cách thao tác trên cửa sổ WD-2 SYMBIAN . 23 6.1.FLASHING cho dòng điện thoại WD2 (SYMBIAN) 24 7.Cách thao tác trên cửa sổ DCT- L "COMMUNICATOR" 24 8.Những vấn đề và cách giải quyết chúng của (DCT-3) . 25 9.Những vấn đề và cách giải quyết chúng của (DCT-4) . 26 10.Những vấn đề và cách giải quyết chúng của DCT-4 WD2(SYMBIAN) . 26 11.Mở khóa (UNLOCK) cho MOTOROLA-ACER 28 11.1 FLASHING cho MOTOROLA-ACER . 28 12.UNLOCKING cho SONY-ERICSSON UNLOCKING . 29 13.FLASHING cho SONY-ERICSSON 30 14.SONY-ERICSSON RSA PHONES . 31 15.Quy trình sửa chữa một vài lỗi cho SONY-ERICSSON 31 16.UNLOCKING cho SAMSUNG . 32 17.Nâng cấp cho UFSx BOX (Cho những UFSx BOX đời cũ) 33 Lỗi báo cáo ERROR REPORTING 33

docChia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 20/02/2013 | Lượt xem: 3416 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn sử dụng N - BOX, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc~$ong dan Su dung N_box, sarabox bằng tiếng việt.doc
  • dochuong dan Su dung N_box, sarabox bằng tiếng việt.doc
Tài liệu liên quan